Freagra DAN ar theipeanna

Úsáideoir 1 ag léamh an post seo.

Má tá tú ag tumadóireacht scúba le fada an lá, is dócha gur chuala tú trácht ar DAN, nó ar an Divers Alert Network. Má phostálann tumadóir ceist faoi shábháilteacht leighis, tosaíonn na freagraí de ghnáth le: “Is dócha gur cheart duit glaoch ar DAN ar dtús.”

Bhain mé úsáid as DAN le blianta fada, agus cé gur éirigh leis cabhrú le tumadóirí an chóireáil leighis is oiriúnaí a bhaint amach ar feadh 40 bliain maith, is cosúil go bhféadfaí rudaí a dhéanamh i bhfad níos fearr an uair seo. 

Tá roinnt rudaí a bhain go mór le fáil an tumadóir i gceist leis an chóireáil a bhí ag teastáil tar éis na hócáide. D'fhéach DAN thar gach rud a tharla agus d'eisigh sé an freagra tosaigh seo ar cad a d'fhéadfaí a dhéanamh níos fearr agus conas a athróidh sé amach anseo.

Tá mé ag dul a bhriseadh síos agus a mhíniú gach cuid. Go dtí seo, tá dhá phríomhréimse feabhsúcháin sainaitheanta ag DAN agus roinnt athruithe a bhfuil gá leo lena bhaint amach. 

Féach an VIDEO

YouTube video

A ligean ar dul thar fhreagra DAN agus a fheiceáil conas a bheartaíonn sé é féin a fheabhsú agus cad is féidir leat a dhéanamh chun cabhrú le cosc ​​a chur ar cad a tharla don tumadóir seo ó tharlú duit.

Díreach roimh an Nollaig seo caite (2023), bhain ball DAN a bhí ag tumadóireacht in Abaco, na Bahámaí, eachtra as a dtáinig tinneas dí-chomhbhrú (DCI). Nuair a chuaigh sé i dteagmháil le DAN agus rinne sé iarracht rochtain a fháil ar na buntáistí a bhain lena bhallraíocht agus árachas DAN, ní bhfuair sé an cúram leighis ceart chomh tapa nó chomh héasca agus ba mhian leis nó le DAN.

Diagnóis DCI

Is é an diagnóis DCI an chéad phointe feabhsúcháin ar chuir DAN béim air. Le linn an chéad ghlao, thuairiscigh cara tumadóireachta an chomhalta nochtadh gríosaitheach agus go raibh an comhalta ag taispeáint comharthaí agus ag mothú comharthaí DCI. 

Freagra DAN ar theipeanna

Mar thumadóirí le taithí, d'aithin an bheirt na comharthaí agus na hairíonna seo, mar sin chuaigh siad i dteagmháil le DAN chun cóir leighis a fháil orthu. Ag an am, bhí an ball faoi chúram dochtúra a bhí ag críochnú a scrúdaithe tosaigh ach nach raibh diagnóis déanta fós aige.

Tar éis an ghlao, phléigh an dochtúir DAN an cás le maoirseoir, a chinn go raibh seans ard DCI. Seacht nóiméad ina dhiaidh sin, ghlaoigh an dochtúir an comhalta ar ais chun é seo a chur in iúl do na tumadóirí, arb é an gnáthnós imeachta oibriúcháin é. 

Ní diagnóis leighis a bhí anseo ag DAN. Is ar an dochtúir meastóireachta nó ar fhoireann leighis eile ar an láthair atá an fhreagracht diagnóis a dhéanamh. Tá DAN ann chun tacú leis an dochtúir, ní féidir é a ionadú, a dhéanann gach cinneadh leighis bunaithe ar scrúdú a dhéanamh ar an othar, rud nach féidir le DAN a dhéanamh go cianda. 

Freagra DAN ar theipeanna

Chomh oilte agus chomh taithí agus atá foireann DAN, níl siad fós ag caint ach ar an nguthán mar chomhairleoirí ag an bpointe seo agus ní féidir leo cabhrú ach le dochtúirí amach lena saineolas sonrach, gan dul i gceannas.

Sa chás seo an dochtúir, a raibh easpa leigheas tumadóireacht oiliúint, tairgeadh comhairliúchán piara-le-piara le stiúrthóir leighis DAN ach, ar chúis ar bith, diúltaíodh don tairiscint sin. 

Tá sé treisithe ag DAN dá liachleachtóirí go léir go bhfuil an stiúrthóir leighis ar fáil le dul i gcomhairle leis an dochtúir atá ag tabhairt cóireála mura bhfuil na scileanna nó an t-oideachas ag an duine sin is gá chun gortú tumadóireachta a dhiagnóiseadh.

Freagra DAN ar theipeanna

Is scil doiléir fós é DCI a aithint don chuid is mó de dhochtúirí nár tháinig trasna air roimhe seo. Ba cheart don leighis DAN a mholadh go láidir comhairliúchán láithreach leis an stiúrthóir leighis chun a chinneadh cad is fearr don tumadóir gortaithe.

Aslonnú leighis

Ba é an dara réimse imní do DAN sa chás seo ná aslonnú leighis agus íocaíocht costas. Nuair a tháinig sé chun solais go raibh gá le haslonnú go leibhéal níos airde cúraim, cuireadh tús le hiarracht aslonnú leighis a chríochnú ó Abaco go Nassau, suíomh an tseomra hipearbarrach. 

Chun a leithéid d’aistrithe leighis a chomhordú, deir DAN go bhfuil conradh aige leis an gcuideachta cúnaimh taistil is airde ar domhan. De réir dealraimh le nósanna imeachta caighdeánacha oibriúcháin DAN (SOPanna) a bhí ann cheana, d'aistrigh an dochtúir DAN an cás seo chuig an soláthraí cúnaimh taistil seo chun an t-aslonnú a shocrú. 

Freagra DAN ar theipeanna

Léiríonn an t-eolas atá bailithe againn go bhféadfadh go leor imeacht ó SOPanna DAN. Dealraíonn sé, i measc nithe eile, gur theip ar sholáthraí cúnaimh taistil DAN na sochair agus na seirbhísí a bhí dlite don chomhalta faoina bhallraíocht agus árachas DAN a sholáthar.

In ainneoin gur dúradh go raibh gá le medivac láithreach, theip ar an gcuideachta iompróir ceadaithe a aimsiú a d'fhéadfadh aslonnú oíche a dhéanamh tapa go leor. 

Freagra DAN ar theipeanna

Ar ámharaí an tsaoil, chabhraigh daoine eile a bhí bainteach leis an eachtra ar an láthair leis an gcomhalta a aslonnú féin a shocrú trí chuideachta aerotharchairr áitiúil. Mar sin, cé go bhfuil DAN ceaptha a bheith in ann iompar a eagrú ag an am sin den oíche, sa chás seo ní fhéadfadh sé. 

Níl sé iontach, ach tá sé deacair d'eagraíocht teagmháil leanúnach a bheith acu le gach soláthraí iompair féideartha i ngach cearn den domhan. 

Obair Pháipéir

Ceanglaíodh ar an gcomhalta foirm éilimh DAN a chomhlánú sula bhfuair sé an cúnamh riachtanach. Is ceanglas é seo a fhorchuireann an t-iompróir árachais, ach ceanglas nach gcuirfidh DAN i bhfeidhm a thuilleadh nuair a bhíonn éigeandáil ann. 

Nuair a bheidh an éigeandáil imithe, beidh go leor ama ann chun aon pháipéarachas riachtanach a dhéanamh. Admhaíonn fiú DAN go raibh sé beagán áiféiseach, rud a chuir iallach ar an tumadóir foirmeacha a líonadh roimh chóireáil i gcás éigeandála, agus stopann gach rud le linn an ama sin.

Freagra DAN ar theipeanna

B’fhéidir go gcuideodh an cleachtas seo le faisnéis agus cóireáil mícheart a laghdú ach, i gcás éigeandála, tá am ríthábhachtach.

Ceanglaíodh ar an mball foirm oiriúnachta chun eitilte a chomhlánú. Ní ceanglas DAN é seo ach tá sé de dhíth ar fhormhór na gcuideachtaí aer-otharcharr sular féidir leo aistriú leighis a thionscnamh. Ní mór don dochtúir cóireála an fhoirm aon leathanach seo a chomhlánú agus is gnáthnós imeachta oibriúcháin í le haghaidh aslonnaithe leighis. 

Freagra DAN ar theipeanna

Is mó páipéarachas atá i gceist, ach ní féidir le DAN aon rud a chosc nó a chur siar – ní fhágfaidh aerotharcharr an talamh go dtí go mbeidh sé críochnaithe. 

íocaíocht

Ceanglaíodh ar an gcomhalta íoc as an gcuairt medivac agus as an gcuairt ospidéil, in ainneoin go raibh SOPanna i bhfeidhm ag DAN chun na híocaíochtaí seo a dhéanamh nuair a iarradh sin. Léireoidh na tras-scríbhinní cé a chuir in iúl don chomhalta nach n-íocfadh DAN, ach is é fírinne an scéil nach raibh DAN in ann na híocaíochtaí seo a éascú. 

Ba imeacht é seo ó ghnáthnósanna imeachta oibriúcháin DAN mar go bhfuil sé ann chun íoc as an mball. Cé go raibh ar an gcomhalta féiníoc a dhéanamh sa chás seo, d'aisíoc DAN go hiomlán é níos lú ná seachtain ina dhiaidh sin. 

Mar sin bhí ar an tumadóir íoc as a chóireáil ospidéil agus as an eitilt go dtí an seomra hipearbarrach. D'aisíoc DAN a chostais, ach ba cheart go mbeadh DAN tar éis iad a íoc roimh ré. Sa chás seo bhris rud éigin sa slabhra imeachtaí agus an slabhra cumarsáide, rud a d'fhéadfadh costais nó deacrachtaí eile a bheith mar thoradh air.

Freagra DAN ar theipeanna

SOPanna athbhreithnithe DAN

Mar gheall air seo ar fad, d'athraigh DAN a nósanna imeachta oibriúcháin caighdeánacha ar go leor bealaí. Fanfaidh sé mar phríomhphointe teagmhála do bhainistíocht cásanna.

Beidh an leighis DAN a shanntar don chás rannpháirteach i ngach glao idir soláthraí cúnaimh taistil DAN agus an comhalta chun an phráinn a bhaineann le beart a dhéanamh a atreisiú agus chun a chinntiú go bhfaigheann an comhalta na sochair agus na seirbhísí go léir a thagann le ballraíocht DAN agus árachas.

I gcásanna éigeandála ina bhféadfadh moill medivac cur isteach ar an toradh leighis, táthar ag leathnú an chuardaigh do sholáthróirí aerotharchairr atá ar fáil chun acmhainní áitiúla nach raibh ar eolas ag DAN nó ag foireann na seirbhísí cúnaimh roimhe seo a áireamh. 

Moltar do liachleachtóirí DAN fiafraí i gcónaí an bhfuil a fhios ag aon duine a raibh baint acu leis an eachtra faoi roghanna áitiúla medivac. Déanfar iad seo a mheas ansin má tá gá le medivac. 

I gcásanna éigeandála, cuirfear siar an ceanglas go gcomhlánófar foirm éilimh DAN go dtí go n-éiríonn leis an gcás éigeandála.

Freagra DAN ar theipeanna

I gcás ina n-éilítear íocaíocht roimh nó ag an am seirbhíse, fostóidh an leighis DAN baill foirne eile de chuid an DAN de réir mar is gá chun táillí a fhormheas. eisiúint ráthaíochtaí ar íocaíochtaí agus íocaíochtaí éifeachta le cárta creidmheasa agus/nó le haistriú sreinge, ionas nach mbeidh ar aon bhall íocaíochtaí díreacha as póca a dhéanamh riamh.

Gníomhartha breise

Tá na hathruithe seo curtha i bhfeidhm cheana féin ag DAN, ach tá sé beartaithe acu na hathruithe seo a leanas a chur i bhfeidhm freisin, rud a thógfaidh beagán níos mó ama. Is éard atá i gceist leis sin ná a chórais agus a bhunachair shonraí a nuashonrú chun faisnéis a bhailiú ar phríomh-aerfoirt agus ar roghanna soláthraithe aeriompair áitiúla, chomh maith le pleananna gníomhaíochta éigeandála mionsonraithe le haghaidh príomh-chinn scríbe tumadóireachta.

Ina theannta sin, leathnóidh DAN a ghrúpa seirbhísí cúnaimh ball intí chun teacht in ionad a sholáthraí cúnaimh taistil. Ceadaíodh an t-athrú seo cheana féin ach tá an rolladh amach á bhrostú chun ligean do DAN freagracht a ghlacadh as gach seirbhís cúnaimh do chomhaltaí a luaithe is féidir.

Is é an rud is bun ná go bhfuair an tumadóir an chóireáil a bhí de dhíth air ach bhí roinnt constaicí ann a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le tuilleadh moille mura mbeadh na tumadóirí timpeall air nó an t-airgead ina chuntas bainc.

Freagra DAN ar theipeanna

Tá DAN ag díriú ar éirí níos fearr agus is é an rud is tábhachtaí ná nach ndearna sé iarracht é seo a scuabadh faoin brat nó an milleán a chur ar aon duine eile. Sula ndéantar measúnú ar na logaí glaonna go léir agus cad a tharla nó nár tharla, tá athruithe láithreacha curtha i bhfeidhm aige cheana féin agus scríobhadh amach roinnt bealaí chun feabhas a chur ar an todhchaí.

Ciallaíonn sé seo go léir duit mar thumadóir infheistíocht a dhéanamh ar árachas tumadóireachta de chineál éigin mura bhfuil sé agat cheana féin. Féadann sé éirí an-chostasach ach tá saineolaithe cearta ag teastáil uait a eagraíonn an cúram is fearr duit cibé áit a bhfuil tú ag tumadóireacht.

Smaoinigh ar do phlean gníomhaíochta éigeandála féin, lena n-áirítear amanna den lá le haghaidh tumadóireachta nuair a bhíonn tú áit éigin iargúlta. Sheachnódh muid tumadóireacht ag amanna áirithe in áiteanna áirithe, agus fios a bheith againn go bhféadfaí é a dhúnadh faoin am a bhíonn taismeach as an uisce agus é tugtha go dtí an aerfort.

Dóchas don chuid is fearr ach is mana maith é plean don duine is measa i gcónaí!

Chomh maith leis sin ar Divernet: A bhfuil amhras ort faoi DCI? ANSEO CONAS SEICEÁLACHA NEURO A DHÉANAMH, ATHRUITHEOIRÍ A THABHAIRT AR AIS FAOI CHUID FAOI CHOIMRE OBAN, TUmadóirí RÓ-RÉIDH LE Siomptóim DCI a dhíbhe, AG DÉANAMH NÍOS FEARR ISTEACH INA stadanna domhain

@stanleysadventres #AskMark Cad iad na rudaí is mian leat gur mhaith leat a fháil amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht? #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@stanleysadventres
#AskMark Cad iad roinnt rudaí ba mhaith leat a fuair tú amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht?

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41MkJFMDEwMDIxMkRDREQ3

Cad Ar Mhian Leat A Bhí a Fhios Agat Anois Nuair a Thosaigh Tú Ag Tumadóireacht? #askmark

@jaketarren #askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat! #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@jakettarren
#askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat!

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xODVDRjcwQzY3NkIxNjYz

Conas a Choimeádtar Do Phíobán BCD roctha in áit? #askmark

#scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Cóireála Cluas ag Scuba.com: https://imp.i302817.net/Mm9qL3 Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag .com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- -------------------------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Suíomh Gréasáin: https://www .scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Léirmheasanna Fearas Scúba: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www. godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí -------------------- ----------------------------------------------- ----------- LEANANN Í AR NA MEÁIN SÓISIALTA ar Facebook: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram .com/scubadivermagazine Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid trealaimh riachtanacha go léir. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe. 00:00 Réamhrá 01:17 Ears 05:13 Scuba.com 06:05 Hydrate 08:12 Glan

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC
Cóireálacha Cluas ag Scuba.com:
https://imp.i302817.net/Mm9qL3

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.
00: 00 Réamhrá
01:17 Cluaise
05:13 Scuba.com
06:05 Hydrate
08:12 Glan

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42QTlDMjkyRjNGMEYwQzcz

Post Dive Body Care #scuba #howto

TABHAIR LIOM I dTEAGMHÁIL!

Faigh achoimre sheachtainiúil ar gach nuacht agus alt Divernet Masc scúba
Ní thugaimid spam! Léigh ár Beartas Príobháideachais le haghaidh tuilleadh eolais.


Fógra faoi
aoi

1 Comment
An chuid is mó a vótáladh
Is Déanaí Is sine
Inlíne Feedbacks
Féach ar gach tuairim
Ken Blakely
Ken Blakely
Lá ó shin 19

“Is é an rud is bun ná go bhfuair an tumadóir an chóireáil a bhí de dhíth air ach bhí roinnt constaicí ann a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le tuilleadh moille mura mbeadh na tumadóirí timpeall air nó an t-airgead ina chuntas bainc.”

Sa chás seo, ba cheart go mbeadh “iompar neamhinniúil ag DAN” mar “bhac” agus “gortú buan nó bás” ba cheart do “mhoill bhreise”.

Tá sé an-deas gur cosúil gur fhoghlaim DAN ón taithí seo agus go bhfuil sé ag feabhsú. Tá mo thaithí féin faighte agam le tacaíocht neamhinniúil ó DAN, mar sin tá sé fós le feiceáil cé chomh héifeachtach agus a bheidh iarracht DAN ar fheabhsú.

Trácht is déanaí
Nuacht is Déanaí

Ceangail Le Linn

1
0
Ba bhreá leat do chuid smaointe, déan trácht.x