Níos doichte ar do meáchain

0 Úsáideoir ag léamh an post seo.
Robert N Rossier
Robert N Rossier

Nuashonraithe Deiridh an 21 Eanáir, 2024 le Divernet

Tá meáchain caillte ag trí déag faoin gcéad de thumadóirí; Tá an crios iomlán caillte ag 9% acu. Mar sin cad atá ag dul amú agus cad is féidir a dhéanamh faoi? a fhiafraíonn Robert N Rossier.

D'FHÉADFADH IONCHAIS A FHÁIL AR LAETHANTA BREITHE agus ócáidí speisialta eile, ach nuair a thagann sé chun tumadóireacht, is fearr leis an chuid is mó againn an fachtóir iontas a theorannú.

Ar cheann de na rudaí is mó iontas nach bhfuil fáilte roimh an tumadóireacht tá athrú tobann ar bhuacacht, nó gan a bheith in ann a leithéid d’athrú a dhéanamh nuair is gá.

In ainneoin simplíocht choibhneasta na gcóras meáchain, bíonn iontas ar thumadóirí ó am go chéile de bharr an chórais meáchain, agus is féidir leis na hiarmhairtí a bheith níos mó ná fánach.

Smaoinigh ar an gcás teagascóra agus beirt mhac léinn a shíolraigh líne lámhaigh chun tumadóireacht a dhéanamh longbhriseadh i 2006. Nuair a shroich siad 7m, rinne siad a gcuid trealaimh a choigeartú, ansin lean siad síos go 19m.

Mar a léitear i dTuarascáil Teagmhais an BSAC: “Ag an bpointe seo, chaill duine de na hoiliúnaithe a crios meáchain agus thosaigh sí ag ardú go buacach. Tá an teagascóir ghlac sé greim ar an oiliúnaí agus rinne sé féin bríomhar diúltach. Rinne siad a mbealach ansin ar an longbhriseadh ar ais go dtí an líne lámhaigh.”

Ar ámharaí an tsaoil, tá an teagascóir agus bhí an t-oiliúnaí in ann ardú rialaithe a dhéanamh suas an líne, agus fuarthas ar ais chuig an mbád iad gan díobháil. Buíochas leis an teagascóir's freagra tapa, leigheasadh an scéal.

I mí na Nollag 2005, rinne triúr tumadóirí tumadóireacht go 36m agus, le sé nóiméad d'am díchothaithe ag teastáil, d'imscar duine acu SMB moillithe agus thionscain sé ardú céime.

De réir thuarascáil an BSAC, “thit meáchain ceann de na tumadóirí as a phúca, agus d’ainneoin é a bheith ag dul anuas chun a ardú a mhoilliú, iompraíodh go tapa é go dtí an dromchla.”

Fuarthas an tumadóir ar an mbád, cuireadh ocsaigin air, agus tugadh sreabhán dó. Ar ámharaí an tsaoil, níor tuairiscíodh aon fhadhbanna nó gníomhartha breise.

B’fhéidir go bhfuil an scéal níos fuarchúisí a tháinig chun cinn do bheirt tumadóirí ar thumadh cladaigh i mí Mheán Fómhair seo caite. Timpeall 60 nóiméad isteach sa tumadóireacht, fuair duine amach go raibh a RC ag dumpáil aeir, agus nach raibh sí in ann a buacacht a bhainistiú a thuilleadh.

“Rinne sí iarracht a crios meáchain a bhaint, ach chuaigh sé i bhfostú faoina chaol,” a dúirt tuarascáil an BSAC.

Fós gan a cuid meáchain a scaoileadh, shroich an bheirt an dromchla i 6m uisce agus d'iarr siad cúnamh. Ansin d’éirigh leo bogadh isteach in uisce níos éadomhain, áit ar éirigh leis an mbeirt a gcuid meáchain a bhaint, agus chabhraigh bád iascaireachta áitiúil leo teacht ar an gcladach.

Ceapadh go raibh comhla BC an tumadóir lochtach nó go raibh subh air. Níor gortaíodh ceachtar de na tumadóirí.

Ach is féidir fadhbanna crios meáchain a bheith marfach.

I gcás a tuairiscíodh i dTuarascáil DAN ar Bhreoiteacht Dí-chomhbhrú, Básanna Tumadóireachta agus Taiscéalaíocht Tumadóireachta Tionscadal in 2004, d'aois duine 50 bliain d'aois. tumadóir ag tumadh raic le beirt chara ag 37m nuair a chuaigh rud éigin thar a bheith mícheart.

Bhí an triúr tosaithe ar a n-ardú, ach bhí siad scartha ar an mbealach suas. Tá an tumadóir fuair grúpa eile tumadóirí an corp thart ar 10 mí ina dhiaidh sin.

De réir na tuairisce: “Fuaiteadh an corp sa raic, agus bhain an t-éagach a chrios meáchain, ach bhí sé greamaithe ina mhála gabhála.”

Tugann an tuarascáil faoi deara go raibh an tumadóir go morbidly murtallach, ach ní thugann sé le fios an bhféadfadh sé seo a bheith ina fhachtóir marfach sa timpiste marfach.

Cuireann na tuarascálacha seo i gcuimhne dúinn an tábhacht a bhaineann le córais iontaofa meáchain.

Chun níos mó a fhoghlaim fúthu, agus na deacrachtaí a bhíonn ag tumadóirí, rinne Scuba STAR Network an líne suirbhé sábháilteachta. D'fhreagair beagnach 300 tumadóir.

Chuireamar ceist faoi nósanna tumadóireachta – lena n-áirítear cothabháil agus seiceálacha sábháilteachta réamhtumadóireachta – chomh maith le heachtraí a bhain le córais meáchain.

Chuir torthaí an tsuirbhé in iúl dúinn cúpla rud a bhí ar eolas againn cheana féin, ach bhí roinnt iontas againn freisin.

NÍL GEARAÍ CAIGHDEÁNACH

Tá na laethanta imithe nuair a chaith gach tumadóir crios meáchain traidisiúnta – crios gréasáin níolón le scaoileadh tapa deartha chun an luaidhe a dhíogadh dá mbeadh gá le buacach láithreach.

Ní úsáideann ach an ceathrú cuid díobh siúd a ndearnadh suirbhé orthu crios gnáth-stíl, agus úsáideann trian díobh seo criosanna póca seachas an seandearadh caighdeánach luaidhe-ar-gréasáin.

Úsáideann seachtó faoin gcéad de na tumadóirí BCanna lánpháirtithe meáchain anois, le scoilt beagnach cothrom idir iad siúd a bhfuil eisiúintí meáchain aonair acu agus iad siúd a bhfuil eisiúintí iolracha acu.

Úsáideann thart ar 4% a ndearnadh suirbhé orthu úmacha meáchain, a dháileann an meáchan le uigí thar an torso, agus a ionchorpraíonn meicníocht um scaoileadh meáchain atá cosúil leis an dearadh RC lánpháirtithe meáchain.

tumadóireacht gan ceangal

Tarlaíonn ceann de na cásanna is contúirtí nuair a thagann tumadóir go tobann agus gan fhios dó óna mheáchain.

Faraor, tarlaíonn sé seo do dhuine as gach ceathrar tumadóir, agus is faoin dromchla a tharlaíonn tromlach soiléir na gcásanna.
Cé go réitíonn go leor tumadóirí a leithéid de chás gan eachtra, ní bhíonn an t-ádh céanna ar dhaoine eile.

De réir an tsuirbhé, déanann thart ar 20% de na tumadóirí a fhulaingíonn an t-uafás meáchain caillte nó crios faoin uisce ardú neamhsceidealta díreach chuig an dromchla.

Freastalaíonn i gcás den sórt sin an baol tinnis dí-chomhbhrú, go háirithe má sháraigh an tumadóir na teorainneacha gan stad deco agus go raibh sé beartaithe aige stop a chur leis.

AN LEATHANACH A DHÉANAMH

Thuairiscigh fíorbheagán tumadóirí (4%) gur thit siad riamh a meáchan d’aon ghnó, ach ar na hócáidí neamhchoitianta sin nuair a bhí gá leis an lámh in uachtar a fháil, bhí deacrachtaí ag níos mó ná duine as 10 gcinn.
Níorbh fhéidir le leath acu teacht ar an scaoileadh, agus bhí fadhbanna ag an gcuid eile leis an scaoileadh a oibriú, an meáchan ar fad a ísliú, nó leis na meáchain dul i bhfostú.
Ag cur san áireamh na coinníollacha faoina gcinnfidh tumadóir a chuid meáchain a dhíbirt, d’fhéadfadh aimhréití dá leithéid a bheith ina nguais thromchúiseach.

TUILLEADH FADHBANNA

Cé go dtuairiscíonn 75% de na tumadóirí nach mbíonn fadhbanna acu riamh lena gcórais meáchain, tuairiscíonn an chuid eile go bhfuil roinnt glitches éagsúla. Mar a léirítear sa tábla, is maistí coitianta iad criosanna aistrithe agus gá le coigeartuithe minice.
Mar sin ní haon iontas é go dtuairiscíonn tumadóirí nach bhfuil siad in ann an scaoileadh a aimsiú, nó nach bhfuil siad in ann an meáchan a scaoileadh nuair is gá. Is ionadh é, thuairiscigh 1 as 8 (13%) go bhfuil meáchan caillte acu as crios nó as póca, agus dúirt 9% go bhfuil a gcuid criosanna iomlán caillte acu.

SEICEÁLACHA SÁBHÁILTEACHTA

Is léir, má tá muinín ag tumadóirí gur féidir leo a gcuid meáchain a laghdú nuair is gá, tá sé tábhachtach dóibh a gcórais a sheiceáil go críochnúil.

Tuairiscíonn a bhformhór go ndéanann siad é sin go díreach. Deir níos mó ná naonúr as 10 go seiceálann siad a gcórais meáchain le haghaidh gach tumadóireachta nó le haghaidh beagnach gach tumadóireachta.

Déanann beagnach 90% seiceáil feidhme ar a gcóras meáchain roimh an chuid is mó nó gach tumadh, agus tuairiscíonn an líon céanna go seiceálann siad a riocht roimh an gcuid is mó nó gach tumadh.

Ar ndóigh, braitheann sonraí an tseiceáil seo ar an gcineál crios, ach is cosúil go bhfuil riocht agus feidhm an bhúcla nó an scaoileadh, agus slándáil meáchain i measc na seiceálacha is tábhachtaí.

Mar a thaispeánann na sonraí, is féidir le míreanna eile amhail riocht an fhuála a bheith ríthábhachtach freisin maidir le hinacmhainneacht córas meáchain a mheas.

CEISTEANNA CÁILÍOCHTA

In ainneoin aon chuma coitianta, tá éagsúlachtaí suntasacha i measc na gcóras meáchain a tháirgtear ag monaróirí éagsúla.

I dtuairisc eachtra amháin a rinneadh le Líonra STAR Scúba, thuairiscigh tumadóir, tar éis dó an méid mícheart meáchain a bheith ar a chrios le haghaidh a chéad tumadóireachta sa lá, gur aistrigh sé chuig crios difriúil a raibh an méid ceart aige.

Ba í an fhadhb a bhí ann ná go raibh búcla plaisteach ar an dara crios, agus go raibh na fiacla a ghreamaíonn an uigí níolón chun an crios a dhaingniú caite go maith.

D'éirigh an búcla ar an dara tumadóireacht, ag scaoileadh an chreasa agus ag déanamh ar an tumadóir ardú neamhphleanáilte ó 22m.

Ar ámharaí an tsaoil, níor fhulaing an tumadóir aon ghortuithe, cé nach bhfuil sé soiléir cá raibh a chara ag an am.

Ba cheart do thumadóirí trealamh atá déanta as ábhair ardchaighdeáin a cheannach, agus bail a gcuid búcla nó meicníochtaí scaoilte meáchain a sheiceáil go rialta – más rud é nach roimh gach tumadóireacht.

D’fhéadfadh búclaí lúbtha nó millte, fiacla caite agus uigí níolón caite a bheith ina gcomharthaí trioblóide, agus ba cheart iad a athchur.

Mír ríthábhachtach caitheamh eile is ea an Velcro a úsáidtear i go leor córais chun pócaí meáchain agus comhpháirteanna eile den chóras meáchain a dhaingniú.

Is féidir le húsáid arís agus arís eile thar thréimhse fada a bheith ina chúis le díghrádú suntasach ar chumas sealbhaíochta an cheangail, rud a mhéadaíonn seans meáchain caillteanas gan chuimhneamh.

Is rogha eile é cáilíocht na fuála eisiúint le criosanna póca agus córais eile. Is féidir le fuála níos ísle ar phócaí réiteach go héasca, rud a ligeann do mheáchain titim amach.

RIGGING CHUÍ

Eochair eile is ea rigging cuí eisiúint. Agus crios meáchain traidisiúnta á n-úsáid acu, ba chóir do thumadóirí casadh a chur ann nó gearrthóg meáchain a úsáid chun stop a chur leis an sleamhnú meáchain.

Is féidir le forluí teanga ró-bheag nó ró-iomarca a bheith ina fhadhb freisin. Má tá an crios ró-ghearr, d'fhéadfadh go mbeadh deacracht ag an tumadóir na coigeartuithe riachtanacha a dhéanamh ar theannas crios le linn shliocht, agus féadfaidh sé an crios a chailleadh sa phróiseas de thaisme.

Agus an iomarca forluí teanga ann, d’fhéadfadh an farasbarr dul i bhfostú agus scaoileadh de thaisme a chur faoi deara, nó a bheith fillte agus cosc ​​a chur ar an gcreasa a bheith díog.

Caithfidh tumadóirí a gcriosanna meáchain a chaitheamh i gceart, gan aon strapaí eile a chlúdaíonn an crios, agus le scaoileadh an bhúcla sa treo ceart.

RABHADH ATHNUAITE

Ní hé suirbhé sábháilteachta Líonra Scúba STAR an chéad cheann a dhírigh ar fhadhbanna le criosanna meáchain agus córais, ach is meabhrúchán tábhachtach é ar na saincheisteanna atá i gceist.

Thart ar deich mbliana ó shin, chuir Cumann Leighis Fomhuirí an Aigéin Chiúin Theas (SPUMS) atá bunaithe san Astráil tús lena Staidéar Monatóireachta ar Theagmhais Tumadóireachta (DIMS) chun saincheisteanna sábháilteachta tumadóireachta a mheas.

De réir a tuarascála, tá criosanna meáchain sa cheathrú háit ar liosta na n-eachtraí agus na dtimpistí a bhaineann le trealamh, agus bhí baint acu le 7% den chéad 1000 teagmhas agus timpiste a bhaineann le trealamh a tuairiscíodh.

Bhí baint ag criosanna meáchain freisin le 12% de na gortuithe a tuairiscíodh.

I measc na moltaí a rinne tuarascáil DIMS bhí cúig cinn oiliúint coincheapa a d’fhéadfadh cabhrú le líon na dteagmhas agus na dtimpistí a bhaineann le crios meáchain a laghdú:

 • Déan oiliúint maidir le conas ascent tapa a rialú.
 • Béim a chur ar dhaingniú ceart an chrios meáchain.
 • Deimhnigh i gcónaí nach sáraíonn aon trealamh nó strapaí eile an crios meáchain.
 • Múin teicníochtaí cearta chun criosanna meáchain a láimhseáil ag an bpointe scoir.
 • Múin teicníocht cheart chun an crios meáchain a scaoileadh amach – é a choinneáil amach ón gcorp ionas go mbeidh sé soiléir ón trealamh eile go léir nuair a thiteann sé.


De réir mar a éiríonn níos mó tóir ar BCanna comhtháite meáchain, teagascóirí agus oiliúint ba cheart do ghníomhaireachtaí a gcláir a thabhairt cothrom le dáta chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais an cineál seo trealaimh freisin, agus leibhéal de oiliúint i gcomhréir le cur i bhfeidhm cineálacha nua trealaimh.

Ba cheart tumadóirí a chur ar an eolas faoi chineálacha éagsúla córas meáchain, agus conas a oibríonn a meicníochtaí scaoilte.

Ba cheart go n-áireodh seiceálacha cairde a fhíorú go bhfuil a fhios ag gach tumadóir conas meáchain a chara a scaoileadh.

Ní feistí casta iad criosanna meáchain agus córais meáchain ach, mar a thugann fianaise starógach le fios, is féidir leo tumadh a dhéanamh níos casta go mór nuair nach bhfeidhmíonn siad mar a bhíothas ag súil leis.

Trí dhíriú ar roinnt bunchoincheapa, is féidir linn teorainn a chur leis an bpoitéinseal le haghaidh iontas trom.

Faigh tuilleadh torthaí ó Suirbhéanna Sábháilteachta Scúba STAR ar a suíomh Gréasáin.

Fadhbanna LE CÓRAIS MEÁCHAIN

FADHBANNA% TIOMÁNAITHE AG TAITHÍ
meáchan nó crios a aistriú le linn tumadóireachta20%
Éilíonn crios coigeartú go minic14%
meáchain a chailleadh ó crios nó póca13%
Cailliúint crios meáchain9%
Ní féidir meáchan a scaoileadh (uile)2%
Ní féidir meáchan a scaoileadh (páirteach)1%
Fadhbanna eile1%

Leideanna SÁBHÁILTEACHTA

 • Déan iniúchadh ar do chrios meáchain nó ar do chóras meáchain roimh gach tumadóireacht, ag seiceáil an riocht ina bhfuil fuála, dúnta agus búcla.
 • Roimh tumadóireacht, seiceáil go bhfuil meicníochtaí scaoilte meáchain ag obair i gceart.
 • Deimhnigh go bhfuil gach meáchain daingnithe de réir mholtaí an mhonaróra. Ná tumadóireacht nuair a bhíonn amhras faoi dhúnadh nó ceangaltán.
 • Ba chóir go mbeadh an barrachas strap sa raon 15-20cm.
 • Caith criosanna meáchain traidisiúnta agus an scaoileadh dírithe ar an treo ceart.
 • Cinntigh nach dtrasnaíonn aon strapaí an crios meáchain.
 • Seachain meáchain a chur i bpócaí RC nó in áiteanna eile inar féidir iad a scaoileadh nó a scaoileadh go héasca.
 • Le linn an tsleachta, agus do chulaith ag comhbhrú, seiceáil an teannas ar an gcreasa lena chinntiú nach sleamhnaíonn nó nach rothlaíonn sé.
 • Cinntigh go bhfuil a fhios ag do chara conas do mheáchan a scaoileadh i gcás éigeandála.
@stanleysadventres #AskMark Cad iad na rudaí is mian leat gur mhaith leat a fháil amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht? #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@stanleysadventres
#AskMark Cad iad roinnt rudaí ba mhaith leat a fuair tú amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht?

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41MkJFMDEwMDIxMkRDREQ3

Cad Ar Mhian Leat A Bhí a Fhios Agat Anois Nuair a Thosaigh Tú Ag Tumadóireacht? #askmark

@jaketarren #askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat! #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@jakettarren
#askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat!

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xODVDRjcwQzY3NkIxNjYz

Conas a Choimeádtar Do Phíobán BCD roctha in áit? #askmark

#scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Cóireála Cluas ag Scuba.com: https://imp.i302817.net/Mm9qL3 Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag .com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- -------------------------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Suíomh Gréasáin: https://www .scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Léirmheasanna Fearas Scúba: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www. godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí -------------------- ----------------------------------------------- ----------- LEANANN Í AR NA MEÁIN SÓISIALTA ar Facebook: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram .com/scubadivermagazine Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid trealaimh riachtanacha go léir. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe. 00:00 Réamhrá 01:17 Ears 05:13 Scuba.com 06:05 Hydrate 08:12 Glan

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC
Cóireálacha Cluas ag Scuba.com:
https://imp.i302817.net/Mm9qL3

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.
00: 00 Réamhrá
01:17 Cluaise
05:13 Scuba.com
06:05 Hydrate
08:12 Glan

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42QTlDMjkyRjNGMEYwQzcz

Post Dive Body Care #scuba #howto

TABHAIR LIOM I dTEAGMHÁIL!

Faigh achoimre sheachtainiúil ar gach nuacht agus alt Divernet Masc scúba
Ní thugaimid spam! Léigh ár Beartas Príobháideachais le haghaidh tuilleadh eolais.


Fógra faoi
aoi

0 Comments
Inlíne Feedbacks
Féach ar gach tuairim
Trácht is déanaí
Nuacht is Déanaí

Ceangail Le Linn

0
Ba bhreá leat do chuid smaointe, déan trácht.x