An bhfuil tú ag Léim Fit?

Úsáideoir 1 ag léamh an post seo.

Nuashonraithe Deiridh an 26 Aibreán, 2022 le Divernet

Tús le séasúr tumadóireachta na Ríochta Aontaithe atá ann, agus mar sin tá an cheist thar a bheith tábhachtach. Maidir le tumadóirí “ag an obair” is cosúil go bhfuil na ceanglais sláinte agus aclaíochta an-éilitheach – mar atá an iomarca ag súil leo uathu? Agus ba chóir caighdeáin chomhchosúla a chur i bhfeidhm ar gach tumadóir?

MARC POWELL Tógann sé go dtí an t-uisce a fháil amach

CONAS TÁBHACHTACH Í aclaíochta le haghaidh tumadóireacht?

Is spórt thar a bheith suaimhneach í an tumadóireacht, agus i ndálaí maithe ní mór ach fíorbheagán iarrachta agus mar sin fíorbheagán aclaíochta. Mar sin féin, bíonn amanna ann nuair a bhíonn go leor iarrachta ag teastáil – ag snámh in aghaidh srutha, mar shampla, nó go háirithe agus tú i mbun tarrthála. Ag na hamanna seo, éiríonn folláine an-tábhachtach.

D'aon chineál tumadóireachta tá roinnt buntáistí ag baint le leibhéal maith aclaíochta, don tumadóireacht agus go ginearálta.

Áirítear ar na buntáistí tumadóireachta laghduithe ar an ráta análaithe, tuirse agus tuirse, agus ar an mbaol taom croí, gortú, tinneas dí-chomhbhrú (DCI) agus bás!

I measc na mbuntáistí ginearálta tá laghduithe ar an mbaol tinnis, gortú agus dúlagar, chomh maith le cáilíocht na beatha méadaithe. Cuidíonn folláine leis an bhfoghlaim agus is féidir leat do chlann clainne a fheiceáil ag fás suas.

Tá tábhacht na haclaíochta agus an tionchar a bhíonn ag saincheisteanna leighis le feiceáil gach bliain i dTuarascáil Teagmhais Tumadóireachta Chlub Fo-Uisce na Breataine (BSAC).

Gach bliain cuirtear cuid shuntasach de bhásanna i leith teagmhais leighis “nach mbaineann le tumadóireacht” (mar shampla, taom croí) agus iad san uisce.

Mar an gcéanna, tarlaíonn formhór na mbásanna i tumadóirí os cionn 50 bliain d’aois. Mura bhfaigheann tumadóirí níos lú oilte nó níos lú aire de réir mar a théann siad in aois, tá sé réasúnach glacadh leis go mbaineann go leor de na teagmhais seo le sláinte.

Ba é conclúid imeachtaí cheardlann DAN ar Bhásanna Tumadóireachta Áineasa gur ceann de na príomhfhachtóirí a chuir le básanna tumadóireachta ná “aois/sláinte”.

DE CHÚRSA, caithfidh tú a bheith cúramach agus tú ag léirmhíniú staitisticí. Má tá an daonra cúlra ginearálta tumadóirí ag dul in aois, bheimis ag súil freisin go mbeidh meánaois na dtaismeach ag méadú.

Fíor 1 – Meánaois na mbásanna, ó Thuarascáil Teagmhais Tumadóireachta an BSAC 2015
Fíor 1 – Meánaois na mbásanna, ó Thuarascáil Teagmhais Tumadóireachta an BSAC 2015

Léiríonn taighde a rinne an BSAC go bhféadfadh sé seo a bheith fíor. Bhreathnaigh sé ar mheánaois na mbásanna idir 1998 agus 2013 agus chuir sé seo i gcomparáid le meánaois gach duine a liostaítear ina bhunachar sonraí teagmhas (Fíor 1 ar an gcéad leathanach eile).

Taifeadtar (nuair is eol) sa bhunachar sonraí aoiseanna gach duine a raibh baint acu le heachtraí tumadóireachta: daoine a raibh baint acu leis na teagmhais, a gcairde, tumadóirí tarrthála agus aon duine eile a raibh baint acu leis.

Faigheann BSAC ionchur ó go leor foinsí ach go príomha óna chomhaltaí, mar sin is féidir é seo a úsáid mar chomhartha garbh ar mheánaois na mball.

Léiríonn na sonraí go soiléir go bhfuil méadú ag teacht ar aois na mbásanna, mar atá an aois chúlra.

Fíor 2 – Meánaois dhaonra tumadóireachta na RA (graif agus staitisticí á n-athúsáid le cead BSAC).
Fíor 2 – Meánaois dhaonra tumadóireachta na RA (graif agus staitisticí á n-athúsáid le cead BSAC).

Go deimhin, mar a léirítear i bhFíor 2, is féidir leat a fheiceáil i 1998 go raibh timpeall 9% de chomhaltaí BSAC 50 nó os a chionn, agus faoi 2013 bhí sé sin méadaithe go 30%.

Níl sonraí againn maidir le haoisréimsí in eagraíochtaí eile nó le haghaidh tumadóirí sa RA i gcoitinne, mar sin ní féidir a rá an bhfuil an méadú céanna ar an meánaois ag teacht ar an méadú céanna ar an meánaois sa daonra tumadóireachta sa RA agus ar bhallraíocht BSAC – ach tá sé réasúnta glacadh leis go bhfuil. tá méadú éigin ag tarlú.

Ar ndóigh, tá an chaint seo ar fad ar dhéimeagrafaic agus ar dhaonraí suimiúil d'acadóirí, ach is é an rud a bhfuil suim agat féin agus mé féin ann ná ár rioscaí féin a fhios agam.

Chun aghaidh a thabhairt air seo, thug an RNLI feachtas isteach a raibh sé mar aidhm aige tumadóirí a fháil chun a leibhéal sláinte agus folláine féin a mheas. D’infheistigh an RNLI i roinnt bothanna sláinte a d’fhéadfadh tumadóirí a úsáid chun é seo a sheiceáil, agus é i gceist ár sláinte agus ár n-aclaíocht féin a mheasúnú ar a laghad agus comhairle leighis a lorg má bhíonn aon fhadhb againn.

Bhí na bothanna seo i láthair ag Seónna Tumadóireachta, ag láithreacha tumadóireachta agus ag ionaid tumadóireachta ar fud na RA. Ligeann siad do thumadóirí fáil amach an bhfuil a meáchan, a mbrú fola nó fachtóirí eile ina n-údar imní dóibh, agus an gá dóibh tuilleadh comhairle a lorg.

De bharr na n-athruithe a rinneadh le déanaí ar an bhFeidhmeannacht Sláinte & Sábháilteachta (FSS) Tumadóireacht ag an Obair (MA1) tá go leor plé faoi folláine. Sainmhíníonn na treoirlínte nua na teorainneacha inghlactha do BMI agus VO2Max araon do theagascóirí agus tumadóirí eile i gcás “ag an obair”.

Baineann sé seo le tumadóir sáithiúcháin sa Mhuir Thuaidh chomh maith le scúba uisce oscailte áineasa teagascóir or tumadóir.

NA TREOIRLÍNTE BMI

Tá tumadóirí a bhfuil innéacs corpmhaise acu níos lú ná 30 oiriúnach chun tumadóireacht a dhéanamh. Iad siúd a bhfuil BMI cothrom le nó os a chionn 35, níl siad in ann tumadóireacht a dhéanamh.

Fíor 3 – Treoirlínte leagtha síos do BMI, ó nótaí treorach FSS MA1.
Fíor 3 – Treoirlínte leagtha síos do BMI, ó nótaí treorach FSS MA1.

I gcás tumadóirí a bhfuil BMI idir 30 agus 35 acu, ní mór do dhochtúir tumadóireachta FSS measúnú a dhéanamh bunaithe ar mhéid coime, torthaí scrúdaithe, VO2Max agus an cineál tumadóireachta.

Bunaithe ar an measúnú riosca seo féadfaidh an dochtúir eisiúint deimhniú oiriúnach chun tumadóireachta ar feadh 12 mhí, deimhniú a bhfuil teorainn ama leis ar feadh trí mhí nó deimhniú “neamhoiriúnach chun tumadóireachta”. Spreag sé seo go leor plé, mar go bhféadfadh BMI a bheith ina bheart tapa agus éasca le déanamh, ach ní i gcónaí gur léiriú maith é ar leibhéil sláinte agus aclaíochta an duine.

An dara beart a úsáideann an Is é FSS Tumadóireacht ag an Obair Leighis ná VO2Max, coincheap i bhfad níos lú aithne ná BMI. De réir mar a mhéadaíonn leibhéal déine aclaíochta daoine, méadóidh an méid ocsaigine a úsáideann a gcorp (VO2). Mar sin féin, sroicheann an méid ocsaigine a fhéadfaidh a gcorp a ghlacadh isteach agus a úsáid uasphointe - VO2Max - agus breathnaítear air seo mar léiriú maith ar a leibhéal folláine foriomlán. Dá airde an VO2Max, is airde an leibhéal aclaíochta.

Chun tástáil iomlán a dhéanamh ar do VO2Max, ní mór duit a bheith ar rothar aclaíochta fosaithe nó ar mhuilinn tráchta agus ceangailte le meaisín a thomhaiseann an méid ocsaigine atá á análú agus á úsáid agat.

Mar sin féin, is féidir do VO2Max a mheas trí úsáid a bhaint as a tástáil céim shimplí, céim ar shiúl agus céim íseal ar luas atá ag méadú de réir a chéile agus do ráta croí á thabhairt faoi deara.

TREOIR AN HSE

STÁIT TREORACH FSS gur féidir deimhniú oiriúnachta chun tumadóireachta a eisiúint do thumadóir a bhfuil VO2Max comhionann le nó níos mó ná 45 aige, agus gur chóir go mbeadh deimhniú “mí-oiriúnach” ag duine le VO2Max níos lú ná 40.

Fíor 4 – Tomhaltas ocsaigine i gcoibhneas le déine aclaíochta.
Foinse: Ceardlann DAN ar Bhásanna Tumadóireachta Caitheamh Aimsire 2010.
Fíor 4 – Tomhaltas ocsaigine i gcoibhneas le déine aclaíochta.
Foinse: Ceardlann DAN ar Bhásanna Tumadóireachta Caitheamh Aimsire 2010.

Dóibh siúd a bhfuil VO2Max idir 40 agus 45 acu ba chóir do na dochtúirí measúnú riosca aonair a dhéanamh, ag cur torthaí eile agus an cineál gníomhaíochta tumadóireachta san áireamh.

Bunaithe ar an measúnú seo, is féidir leo ansin eisiúint teastas trí mhí atá teoranta ó thaobh ama de nó teastas iomlán 12 mhí atá srianta do ghníomhaíochtaí sonracha tumadóireachta, amhail tumadóireacht gan sáithiú nó gan tumadóireacht faoi bhun 50m.

Tá dhá rud le breithniú anseo. Is é an chéad cheann ná gur leibhéal ard aclaíochta é VO2Max de 45. Is ionann é agus rith ag 9msu (6 nóiméad/míle), rásaíocht rothar, curachóireacht chomórtais, sparáil i bhfáinne dornálaíochta nó cluiche iomaíoch scuaise a imirt.

Is é an dara ceann, mar a léirítear i bhfigiúr 6, go mbíonn claonadh ag VO2Max a athrú de réir aoise agus inscne. Mar sin d’fhéadfaí scór 38 a mheas go maith d’fhir 50-móide, ach ní bheadh ​​ann ach meánscór d’fhir 25 bliain d’aois.

Meastar go bhfuil VO2Max de 45, atá ag teastáil le haghaidh pas ar scrúdú leighis FSS, ar an meán aclaíochta d’fhir 18 mbliana d’aois ach bheadh ​​sé ar leibhéal maith d’fhir 48 bliain d’aois agus ar fheabhas d’fhear 52 bliain d’aois. .

Bheadh ​​an leibhéal pasála céanna de VO2Max go maith do bhan 18 mbliana d’aois agus bheadh ​​leibhéal sármhaith aclaíochta ag teastáil d’aon bhean atá 40 nó níos sine.

Mar sin an bhfuil VO2Max de 45 ard go neamhréadúil, agus an ngearrann sé pionós míchothrom ar thumadóirí aosta nó baineanna?

Chun an chéad cheist a fhreagairt, bhunaigh mé cás tarrthála le Tim Clements ó shuíomh tumadóireachta intíre Vobster. Chuireamar monatóir ráta croí Suunto ar an tarrthálaí agus rinneamar an rud ar fad a scannánú.

Thosaigh an tarrtháil ag doimhneacht 27m agus bhí an t-uisce fuar, le hinfheictheacht teoranta. Insamhladh muid tarrthála tumadóir gan aithne.

Bhí an taismeach ag caitheamh dhá shraith agus stáitse, agus bhí an tarrthálaí ag caitheamh ath-análaithe agus stáitse. Ar ndóigh, is dócha go mbeidh iarracht beagán níos lú i gceist le cumraíocht aon-sorcóra.

Fiú amháin roimh thús an tarrthála, sular aimsigh an tarrthálaí an taismeach fiú, bhí a ráta croí 140bpm. Is strus síceolaíoch é seo in éineacht leis an ngnáthiarracht tumadóireachta agus uisce fuar.

De réir mar a d'aimsigh an tarrthálaí an taismeach agus go bhfuair sé greim air, bhí ráta a chroí 167bpm cheana féin.

Rinne an tarrthóir ardaitheoir rialaithe go han-mhaith, ach ag an bpointe seo bhí a ráta croí fós ag 167bpm, ag méadú de réir a chéile go díreach os cionn 170 bpm.

Is fiú a thabhairt faoi deara go raibh an tarrthálaí agus an taismeach araon teagascóirí agus roghnaíodh iad le haghaidh a thógáil tipiciúil.

Roghnaigh muid d’aon ghnó tumadóirí tipiciúla seachas daoine aonair sár-oiriúnacha le go bhféadfaimis tuiscint réadúil a fháil ar an iarracht a theastaíonn ón meán. teagascóir.

Agus an tarrthálaí ag druidim leis an dromchla, bhí a ráta croí 175bpm. Ba strus síceolaíoch go príomha a bhí i gceist leis seo, ach cuimhnigh go raibh a fhios ag an tarrthóir nach fíor-tharrtháil é seo. Is dócha go mbeadh strus síceolaíoch níos airde fós i staid tarrthála fíor.

AN TÁRTHÓIR ANN tharraing aird agus thosaigh an barrach chun an chladaigh. Chomh luath agus a thosaigh sé ag tarraingt, chuir an meascán de strus síceolaíoch agus anois freisin strus fiseolaíoch ráta a chroí suas go dtí 180bpm.

Fíor 5 – Treoirlínte VO2Max, ó nótaí treorach FSS MA1.
Fíor 5 – Treoirlínte VO2Max, ó nótaí treorach FSS MA1.

Is fiú féachaint ar chuid de shonraí an tarrthálaí ag an bpointe seo. Fear 45 bliain d'aois a bhí ann le BMI de 31. Thug tástáil chéim Chester VO2Max measta de 44. Faoi threoirlínte leighis tumadóireachta FSS chuir an BMI agus VO2Max araon sa limistéar teorann é, rud a d'fhág gur iarrthóir idéalach é. don tástáil seo. Go deimhin, eisíodh leighis tumadóireachta dó ach fágadh as an áireamh é ón tumadóireacht sáithiúcháin.

Ag aois 45, is é 175bpm an t-uasráta croí molta. Le linn na tarraingthe bhí an tarrthálaí os cionn 180bpm agus mar sin thar a uasráta croí molta, ag taispeáint an méid iarracht fhisiceach a bhí ag teastáil.

De réir mar a shroich an tarrthóir an cladach, bhí ráta a chroí os cionn 170bpm ar feadh trí nóiméad agus bhí sé ag 180bpm le breis agus nóiméad go leith. Le linn dó a bheith ar an ngléasra, bhí ar an tumadóir déileáil leis an iarracht fhisiceach agus leis an strus meabhrach a bhain leis an ngléasra a bhain leis féin agus leis an taismeach.

In ainneoin SEO imeacht insamhladh, bhí sé faoi strus agus uaireanta d'éirigh sé beagán flustered. Is dóigh liom gur tháinig an strus a bhain le scannánú in áit chuid den strus a bhain le fíor-eachtra tarrthála.

@stanleysadventres #AskMark Cad iad na rudaí is mian leat gur mhaith leat a fháil amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht? #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@stanleysadventres
#AskMark Cad iad roinnt rudaí ba mhaith leat a fuair tú amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht?

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41MkJFMDEwMDIxMkRDREQ3

Cad Ar Mhian Leat A Bhí a Fhios Agat Anois Nuair a Thosaigh Tú Ag Tumadóireacht? #askmark

@jaketarren #askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat! #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@jakettarren
#askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat!

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xODVDRjcwQzY3NkIxNjYz

Conas a Choimeádtar Do Phíobán BCD roctha in áit? #askmark

#scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Cóireála Cluas ag Scuba.com: https://imp.i302817.net/Mm9qL3 Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag .com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- -------------------------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Suíomh Gréasáin: https://www .scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Léirmheasanna Fearas Scúba: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www. godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí -------------------- ----------------------------------------------- ----------- LEANANN Í AR NA MEÁIN SÓISIALTA ar Facebook: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram .com/scubadivermagazine Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid trealaimh riachtanacha go léir. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe. 00:00 Réamhrá 01:17 Ears 05:13 Scuba.com 06:05 Hydrate 08:12 Glan

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC
Cóireálacha Cluas ag Scuba.com:
https://imp.i302817.net/Mm9qL3

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.
00: 00 Réamhrá
01:17 Cluaise
05:13 Scuba.com
06:05 Hydrate
08:12 Glan

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42QTlDMjkyRjNGMEYwQzcz

Post Dive Body Care #scuba #howto

TABHAIR LIOM I dTEAGMHÁIL!

Faigh achoimre sheachtainiúil ar gach nuacht agus alt Divernet Masc scúba
Ní thugaimid spam! Léigh ár Beartas Príobháideachais le haghaidh tuilleadh eolais.


Fógra faoi
aoi

0 Comments
An chuid is mó a vótáladh
Is Déanaí Is sine
Inlíne Feedbacks
Féach ar gach tuairim
Trácht is déanaí
Nuacht is Déanaí

Ceangail Le Linn

0
Ba bhreá leat do chuid smaointe, déan trácht.x