Ceistíonn tuairisc snorkel- deaths torthaí an IPO

Úsáideoir 1 ag léamh an post seo.
Snorcallú ar an Mhórsceir Bhacainneach (Chris Brown)
Snorcallú ar an Mhórsceir Bhacainneach (Chris Brown)

Nuashonraithe Deiridh an 5 Aibreán, 2024 le Foireann Divernet

Is dóichí go mbeidh básanna snorcallaithe mar thoradh ar riochtaí sláinte a bhí ann cheana, easpa taithí, neamhaird a dhéanamh ar dhálaí díobhálacha agus “aonair”, de réir tuarascála nua ón Astráil atá aireach faoi bhásanna pinn ar Éidéime Immersive Scamhóg (IPO) - an “bá ón taobh istigh. ” cuireadh an milleán ar fhormhór na mbásanna den sórt sin in 2021 Staidéar haváíais.

An tuarascáil nua bunaithe ar staitisticí, a foilsíodh san iris Tumadóireacht & Leigheas Hyperbaric, atá scríofa ag saineolaí sa réimse, an Dr John Lippmann.

Rinne sé anailís ar na básanna snorcallaithe agus anála a tuairiscíodh san Astráil thar na cúig bliana idir 2014 agus 2018, agus chuir sé i gcomparáid iad le staidéir den sórt sin níos luaithe chun fadhbanna leanúnacha a aithint agus measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht na bhfrithbheart.

Chomh maith leis sin Léigh: Gearrann gníomhaireacht stáit amháin fíneálacha eile as bás snorcóir

Treisíonn a thuarascáil staidéar roimhe seo a leag béim ar aois agus riochtaí leighis a bhí ann cheana mar fhachtóirí riosca coiteanna, in éineacht le saincheisteanna mar easpa taithí, teipeanna pleanála agus cleachtais neamhshábháilte. 

“Tá níos mó aoise, murtall agus galair cairdiacha ag dul i méid i mbásanna snorcallaithe,” a deir an Dr Lippmann, ag iarraidh faireachas sláinte níos fearr agus bainistíocht riosca chomh maith le maoirseacht níos dlúithe a dhéanamh ar snorcallóirí gan taithí. 

Is féidir le snorcallú ualach oibre croí agus leibhéil imní a mhéadú, luann an tuarascáil, a chuireann síos ar na 91 íospartach mar “fir meánaosta den chuid is mó, a raibh riochtaí leighis ag go leor acu roimhe seo, a chuireann isteach orthu roimh eachtra agus iad ag snorcallú.”

Snorkelers agus saor-tumadóirí

Bhain na heachtraí marfacha a tuairiscíodh le linn na tréimhse le 78 fear agus 13 bean idir 16 agus 80 bliain d’aois (48 airmheán). Bhí thart ar 55 de na híospartaigh ag snorcallú ar an dromchla den chuid is mó, agus 33 ag déanamh tumadóireacht anála ar a laghad, cé go raibh claonadh ag na saorthumadóirí a bheith níos óige, 38 ar an meán. 

As na 77 snorceller a raibh a n-innéacs mais coirp ar eolas, bhí 52 róthrom nó murtallach. Tuairiscíodh go raibh ar a laghad 38 íospartach ina snámhóirí maithe ach rinneadh cur síos ar 16 nó níos mó mar shnámhóirí laga nó fiú neamh-snámhóirí, b’fhéidir ag brath ar ghléasanna snámhachta. Ní raibh ar a laghad 17 íospartach ag caitheamh eití. 

As na 58 teagmhas inar léiríodh leibhéal taithí an íospartaigh, ní raibh ach 22 acu ina snorcalóirí cleachtaithe. Tumadóirí scúba deimhnithe a bhí i seacht gcinn acu seo freisin, beirt teagascóirí acu. As na “noisigh” a bhí fágtha, ba snorclóirí céaduaire iad cúigear ar a laghad. 

Ba ghnách leis na tumadóirí greim anála a bheith níos mó taithí (67%) ná na snorcellers dromchla. Bhí roinnt de na saorthumadóirí i mbun bia mara ar nós na mara mhara a bhaint, nó le spearfishing i limistéir ina mbíodh creachadóirí go minic (sciorcanna ba chúis le cúig bhás, crogaill a haon).

Is minic a ghlac siad réamhchúraimí neamhleor, mar gan cara a bheith acu nó coinníollacha farraige a chur san áireamh. 

Ba é an tsaoirse marfach is doimhne ná timpeall 21m. “Teipeann ar go leor tumadóirí anála a thuiscint go dtarlaíonn dubh-outs go tapa, go ginearálta gan rabhadh, agus mura bhfuil cara aireach i láthair agus inrochtana, is dócha gur bá é toradh,” a deir an tuarascáil.

Ina n-aonar, fiú i slua

As na 91 bás iomlán, ba chónaitheoirí na hAstráile 46 acu, 35 acu sin ag snámh in uiscí áitiúla. As na turasóirí, bhí 25 ón Áis, seachtar an ceann ón RA agus Meiriceá Thuaidh agus seisear Eorpacha. Bhí formhór na n-íospartach ag snorcallú go príobháideach, cé go raibh 20 acu amuigh le hoibreoir tráchtála. 

Bhí ar a laghad 42 snorceller gan chara nuair a tharla an teagmhas marfach, lena n-áirítear 10 laistigh de ghrúpaí móra maoirsithe. Ní raibh ach 26 in éineacht leo. 

“Bhí an chuid is mó de na híospartaigh ina n-aonar ag am a n-eachtra, cibé an raibh siad tar éis éirí leo ina n-aonar nó scartha óna gcuid cara nó grúpa,” a deir an tuarascáil.

“In ainneoin comhairle a thabhairt arís agus arís eile faoi na buntáistí a bhaineann le córas cairdeach éifeachtach, a d’fhéadfadh fadhb a aithint níos gasta agus cúnamh ina dhiaidh sin, faraor is minic a dhéantar neamhaird de seo.”

Ba dhóigh go raibh bá príomhúil ina “riocht díchumasaithe” i 39% de na cásanna, agus taifeadadh bá mar chúis bháis in dhá thrian. Ba iad riochtaí croí an riocht míchumasaithe dóchúil i 31% de na cásanna, cé nár taifeadadh iad ach i 21%.

Bhain na “tosca réamh-mheastacháin” is coitianta a aithníodh i 87 de na teagmhais, le pleanáil, de ghnáth cinneadh snorkel a dhéanamh ina n-aonar nó faoi choinníollacha mí-oiriúnacha; nó a bhaineann le sláinte, lena n-áirítear galar croí ischemic trom (IHD), raimhre, Hipirtheannas, diaibéiteas, taomanna, cardiomegaly (méadú croí) agus hipertrófacht fhionntrach chlé (LVH).

Léiríodh leitheadúlacht na gcáirdomegaly agus LVH an hipirtheannas a tuairiscíodh go raibh tionchar aige ar dhuine as gach triúr aosach san Astráil – cé nach raibh ach 18% de na híospartaigh seo diagnóisithe leis an riocht roimhe seo.

“Tá baint ag LVH le riosca méadaithe arrhythmias cairdiach agus, nuair a chomhcheanglaítear é le IHD measartha go dian, is dócha go míníonn sé ardmhinicíocht básanna a bhaineann le cairdiach i snorkelers agus tumadóirí scúba,” a deir an Dr Lippmann.

“Soláthraíonn éifeachtaí an tumoideachais, an tsaothair, an imní, an asúite, an athfhillteach tumadóireachta, an fhuachta agus an fhriotaíocht riospráide mhéadaithe, meascán láidir de réamhtheachtaí in imeacht cairdiach do dhuine aonair so-ghabhálach.”

IPO i bpeirspictíocht

Is féidir le bás ó IPO a bheith deacair idirdhealú a dhéanamh idir bá príomhúil tar éis an teagmhais, fiú le a iarbháis scrúdú, agus aithnítear é seo sa staidéar. 

Taifeadadh cúis an bháis mar bháite i 67% de na cásanna agus teip cairdiach i 21%. Ba é asfícse an gníomhaire díchumasaithe dóchúil i 38% de na cásanna, cé gur rogha eile é IPO i gceann díobh seo. Sna 31% de na teagmhais a sainaithníodh go raibh cúiseanna cairdiacha acu, bhí féidearthacht ag baint le IPO in dhá cheann. 

“Tá diagnóis IPO i mbásanna na hAstráile coimeádach go cuí, agus braitheann sé go mór ar chuntais finnéithe agus ar stair leighis agus snorcallú an íospartaigh,” a deir an Dr Lippmann. “Úsáidtear dyspnoea [análú saothair] le casacht, go minic le hionchas sioctha fola, mar phríomhtháscairí ar IPO dian. 

“In éagmais na dtáscairí seo, tugtar tús áite do dhálaí míchumais eile a d’fhéadfadh a bheith ann amhail bá príomhúil nó arrhythmias cairdiach le nó gan bá tánaisteach ag brath ar fhianaise tacaíochta, rud a d’fhéadfadh a bheith sách tuairimeach uaireanta in éagmais tástálacha cinntitheacha.” 

Cé nach raibh aon amhras faoi IPOanna a bheith ann agus an dóchúlacht nach ndearnadh dóthain tuairisce orthu, bhí éileamh an Staidéar Sábháilteachta Snorkel Haváí “Ní thacaigh sonraí báis na hAstráile leis an gcuid is mó de bhásanna snorcallaithe in oileáin an Aigéin Chiúin de bharr IPO/ROPE (Rapid Onset Pulmonary Oedema)”, a deir an Dr Lippmann. 

Ag tagairt do mharthanóirí an IPO a d'fhreagair suirbhé Haváí, deir sé gurb iad na príomh-airíonna a thuairiscigh siad ná dyspnoea, tuirse agus laige géaga, a d'fhéadfadh a bheith mar thoradh ar anáil agus anáil ina n-aonar, nó IPO measartha éadrom.

Ní raibh aon cheist ar leith curtha san áireamh sa suirbhé faoi casacht nó ionchas, dúirt sé, cé gur “comharthaí dóchúla de theagmhas níos déine” a bhí sna hairíonna seo.

Ina theannta sin, bhí freagróirí an tsuirbhé níos óige agus le scoilt níos cothroime idir fir agus mná, agus mar sin b’fhéidir nach ionann iad agus an cohórt snorceller marbh i Haváí, go leor acu ag teacht le patrún na hAstráile d’fhir mheán-aois, agus ba thurasóirí iad den chuid is mó. 

Tugann an Dr Lippmann le fios freisin nach gá go mbíonn teagmhais thromchúiseacha IPO agus básanna “ciúin”, mar is féidir iad a léiriú, ach gur minic a léiríonn íospartaigh “comharthaí suntasacha anacair”.

“Is é an trioblóid ná go bhfuil sé beagnach dodhéanta idirdhealú a dhéanamh idir [IPO] agus báthadh ag uathóipse,” a dúirt an Dr Lippmann Divernet. “Tá roinnt prótacal molta a thriail ach ní cosúil go bhfuil aon cheann go dtí seo iontaofa.

“Is é an bealach is fearr ná macallaí pras [echocardiograms] agus stair na marthanóirí ach níl sé sin coitianta - cé go bhfuil sé déanta go héifeachtach i roinnt snámhóirí trí-atlan Sualainne.

“Tá sé tábhachtach oideachas a chur ar dhaoine faoi na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ag baint le snorcallú ionas go dtuigeann siad níos fearr na rioscaí, agus is cinnte gurb é an IPO ceann díobh. Is fadhb mhór iad na fadhbanna cairdiacha sa duine atá ag dul in aois, mar a bhaineann leis an scúba.”

Íoslódáil an leabhar seo le haghaidh saor in aisce
Íoslódáil an leabhar seo le haghaidh saor in aisce

Tá an Dr Lippmann ina chathaoirleach agus ina POF ar Fhondúireacht Sábháilteachta Tumadóireachta na hAstráile (ADSF), comhalta sinsearach taighde ag Ollscoil Monash, Melbourne agus comhalta taighde sinsearach den Royal Life Rescue Society. Tá eagrán 42-chaibidil nuashonraithe den ADSF díreach eisithe aige Leigheas Tumadóireachta do Thumadóirí Scúba ebook le haghaidh íoslódáil saor in aisce.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Bratacha dearga do snorkelers: conas stop a chur leis an mbás ciúinRúndiamhair Básanna Snorcallú Haváí, IPO a mhaireann: Dearcadh tumadóir, Cuireann easpa fianaise bac ar thaighdeoir báis snorkel SharmMéadaíonn cás snámhaí gan anáil feasacht IPO

@stanleysadventres #AskMark Cad iad na rudaí is mian leat gur mhaith leat a fháil amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht? #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@stanleysadventres
#AskMark Cad iad roinnt rudaí ba mhaith leat a fuair tú amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht?

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41MkJFMDEwMDIxMkRDREQ3

Cad Ar Mhian Leat A Bhí a Fhios Agat Anois Nuair a Thosaigh Tú Ag Tumadóireacht? #askmark

@jaketarren #askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat! #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@jakettarren
#askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat!

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xODVDRjcwQzY3NkIxNjYz

Conas a Choimeádtar Do Phíobán BCD roctha in áit? #askmark

#scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Cóireála Cluas ag Scuba.com: https://imp.i302817.net/Mm9qL3 Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag .com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- -------------------------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Suíomh Gréasáin: https://www .scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Léirmheasanna Fearas Scúba: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www. godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí -------------------- ----------------------------------------------- ----------- LEANANN Í AR NA MEÁIN SÓISIALTA ar Facebook: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram .com/scubadivermagazine Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid trealaimh riachtanacha go léir. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe. 00:00 Réamhrá 01:17 Ears 05:13 Scuba.com 06:05 Hydrate 08:12 Glan

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC
Cóireálacha Cluas ag Scuba.com:
https://imp.i302817.net/Mm9qL3

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.
00: 00 Réamhrá
01:17 Cluaise
05:13 Scuba.com
06:05 Hydrate
08:12 Glan

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42QTlDMjkyRjNGMEYwQzcz

Post Dive Body Care #scuba #howto

TABHAIR LIOM I dTEAGMHÁIL!

Faigh achoimre sheachtainiúil ar gach nuacht agus alt Divernet Masc scúba
Ní thugaimid spam! Léigh ár Beartas Príobháideachais le haghaidh tuilleadh eolais.


Fógra faoi
aoi

0 Comments
Inlíne Feedbacks
Féach ar gach tuairim
Trácht is déanaí
Nuacht is Déanaí

Ceangail Le Linn

0
Ba bhreá leat do chuid smaointe, déan trácht.x