Flores ar bord tine: Radharc ón droichead

Safari VII Dóiteáin ar an bhFarraige (Mike Day)
Safari VII Dóiteáin ar an bhFarraige (Mike Day)

Tá an t-oibreoir beochláir is mó san Indinéis tar éis filleadh ar chur síos a rinne aoi ón mBreatain ar nós imeachta aslonnaithe chaotic nuair Farraige Safari VII chuaigh Flores trí thine ar 2 Bealtaine – rud a thugann le tuiscint, cé go raibh scaoll agus ceachtanna le foghlaim, nár thug a chuid tuairimí an pictiúr iomlán. 

Deir an chuideachta go háirithe go raibh gealltanas tugtha acu go gclúdódh siad an costas a bhain le riachtanais aíonna a sholáthar a luaithe a bhí siad ar ais ar an talamh ach, toisc go ndearnadh na híocaíochtaí go léir tríd an ionad tumadóireachta a rinne an bád a chairteadh don ghrúpa, b'fhéidir nach mbeadh aíonna. tar éis é seo a thuiscint. 

Divernet Rith Aslonnú Bád Blazing Bád Chaotic, Abair Tumadóir RAs, beart leantach ar a scéal tosaigh, seachtain i ndiaidh na tine. Bhí sé bunaithe ar chuntas finné súl le Mike Day, comhraiceoir dóiteáin oilte agus píolótach héileacaptair cuardaigh agus tarrthála le taithí, agus mar sin bhí tumadóir an-tugtha i gcásanna éigeandála.

Thug Day achoimre ar an méid a chonaic sé maidir le caighdeán an trealaimh mhúchta dóiteáin, ceannas, ceannaireacht, oiliúint agus inniúlacht fhoireann an bháid a bheith “thar a bheith íseal agus gan a bheith ann” – ach d’aimsigh foireann Sea Safari Cruises (dá dtagraítear thíos mar an SSCT) anois thairg siad a gcomhdhearcadh ar conas a d'fhreagair siad don tine agus dá thoradh. 

Níor thug siad aghaidh ar chúis na blaze, atá fós ina ábhar imscrúdaithe, ach chuir siad i gcoinne roinnt cúisimh a bhí curtha i leith Day.

Próiseas 19 nóiméad

Bhí an clár beo cairte ag an ionad tumadóireachta áitiúil scuba Junkie Komodo, le 14 aoi agus 14 ball foirne SJ ag áitiú sa chóiríocht. Bhí 14 chriú Safari Mara ar bord freisin. Bhí an tine tar éis briseadh amach fad is a d'fhan an soitheach gar dá bhunáit ag Labuan Bajo ar oileán Flores, agus chaith an grúpa a gcéad oíche ar bord agus rinne siad tumadóireacht go luath ar maidin. 

Thug Day le fios nach raibh clúdach nó turas ar bhealaí éalaithe nó pointí tionóil ainmnithe ag cruinniú faisnéise sábháilteachta an lae roimhe sin, ach deir an SSCT gur chlúdaigh a bhfíseán sábháilteachta na gnéithe seo, agus gur leag comharthaí soiléire i ngach cábán agus limistéar poiblí amach conas is féidir. pointí tionóil a bhaint amach.

“Tuigimid go bhféadfadh peirspictíocht gach duine le linn teagmhais a bheith éagsúil bunaithe ar a gcuid taithí agus tuairimí,” a dúirt an fhoireann Divernet. “Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur tháinig an cás chun cinn go tapa, rud a chuir scaoll i measc na bpaisinéirí agus na foirne. San iomlán, thóg an próiseas aslonnaithe timpeall 19 nóiméad san iomlán agus críochnaíodh é mar chomhiarracht.

“Ghníomhaigh criú agus aíonna araon go tapa agus go díograiseach mar fhreagra ar an éigeandáil, ag leanúint nósanna imeachta bunaithe chun aslonnú pras agus sábháilte a chinntiú,” a áitíonn an SSCT. 

Éalú ó chlár beo Safari VII na Mara (Mike Day)
Éalú ó na blazing Farraige Safari VII clár beo (Mike Day)

“Nuair a thosaigh an tine ar dtús, tharla blackout agus braitheadh ​​deatach ó thaobh an chláirsí den bád agus thug an criú agus na haíonna a bhí ar an deic láir agus uachtarach faoi deara é.” Chuir Day síos air seo, a bhí ag fáil bricfeasta lena pháirtí sa seomra bia nuair a tháinig siad ar an eolas faoi dheatach agus ansin lasracha. 

“Thug foireann na seirbhíse treoir láithreach do na haíonna a bhí ar an deic mheánach cheana féin dul go dtí an pointe tionóil, is é sin an deic tumadóireachta ag bogha an bháid, agus aon seaicéid tarrthála in aice láimhe a chaitheamh,” a deir an fhoireann, ag teacht salach ar thuairim Day nach raibh an chuma ar an scéal gur ardaigh ball ar bith den chriú an t-aláram nó gur ghlac siad as a stuaim féin chun paisinéirí a threorú.

Bhí an captaen ar an droichead agus deir an SSCT gur thug sé treoir don chuid eile den fhoireann iarracht a dhéanamh láithreach an tine a mhúchadh ag a fhoinse agus na raftaí tarrthála a imscaradh.

Nuair a chonacthas an deatach den chéad uair, deir siad go raibh “an captaen agus an criú tar éis ‘Smoke!’ a ghlaoch. agus 'Tine!' in Indinéisis agus i mBéarla na Bahasa. Rinne an fhoireann a ndícheall an tine a mhúchadh ach ar an drochuair bhí sé ag lasadh go neamhrialaithe.”

Gafa i seomra an innill

Cé nach bhfuil éileamh déanta ag Day i ndáiríre, tá sé tugtha faoi deara ag an SSCT anois go mb’fhéidir go mbeadh ionadh ar roinnt aíonna baill den chriú a fheiceáil lasmuigh den bhád cheana féin sular fhág siad féin é. 

Tá an chuma ar an scéal go raibh cuid den chriú gafa sa seomra innill mar gheall ar thine a chuir bac ar an doras – rud a chuir iallach orthu a mbealach a dhéanamh amach trí fhuinneog cúil agus isteach san fharraige. “Shnámh siad láithreach ar ár dhá bhád tairisceana taobh amuigh chun cabhrú le aslonnú na n-aíonna ar bord,” a deir an fhoireann.

Cúiseamh an Lá sin Bhí Ba é a rinneadh ná go raibh an fhoireann ag pacáil suas gléasanna tumadóireachta in aice leis an bpointe tionóil seachas bearta éigeandála a ghlacadh. 

“Cé go raibh an fhoireann ar bord ag iarraidh na raftaí tarrthála a imscaradh, bhí aíonna bailithe le chéile cheana féin ag an bpointe tionóil agus ag caitheamh seaicéid tarrthála,” a d’fhreagair an SSCT. “Bhí cuid den chriú a bhí ar an deic tumadóireachta ag smaoineamh ar threalamh tumadóireachta na n-aíonna a shábháil agus iad ag fanacht leis na raftaí tarrthála agus na báid tairisceana a bheith réidh - toisc go bhféadfaí cuid de a úsáid le haghaidh tuilleadh réamhchúraimí sábháilteachta.

“Is féidir le trealamh tumadóireachta lena n-áirítear buataisí agus lámhainní cosaint teirmeach a sholáthar ón uisce fuar agus cosaint ó ghnéithe eile den chomhshaol mara agus aslonnú.” D’fhéadfaí uirlisí gearrtha a úsáid sa chás go bhféadfaí dul i ngleic, a deir siad.

Ba é tuairim eile de chuid Lae ná gur léim ball foirne sinsearach beo ar bord go díreach isteach i mbád tarrthála imscartha ón deic, rud a raibh baol ann go ndéanfaí dochar dó ó thaobh tionchair de.

“Nuair a bhí na tairiscintí agus na raftaí tarrthála réidh, thug an fhoireann treoir láithreach do na haíonna léim isteach san uisce mar gheall ar an tine a bhí ag scaipeadh go tapa,” a deir an SSCT. Cé nach dtugann siad aghaidh ar an bpointe faoi bhaol damáiste a dhéanamh don rafta, leanann siad ar aghaidh: “Ar dtús, bhí eagla agus leisce ar chuid de na haíonna léim díreach isteach san fharraige, agus thug an stiúrthóir cúrsála suaimhneas dóibh trí léim ar dtús chun a thaispeáint go raibh. indéanta, agus ina dhiaidh sin chuidigh sé le haíonna a léim ar an bhfarraige.” 

Na costais a chlúdach

Radharc ar an Muir Safari VII ar lasadh ó rafta tarrthála (Mike Day)
Radharc ar an lasadh Farraige Safari VII ó rafta saoil (Mike Day)

Nuair a chinntigh an captaen go raibh na haíonna agus an criú go léir aslonnú go sábháilte, léim sé isteach san fharraige chun rochtain a fháil ar cheann de na tairiscintí, a deir an fhoireann, ag cur leis gur dheimhnigh aoi gurbh é an ceann deireanach a d’fhág sé – cé nárbh fhiú é seo. pointe spairne. 

Cé gur éirigh na haíonna agus an criú amach ón gclár beo sa dá raftaí tarrthála agus sa dá thairiscint, chomh maith le bád Scuba Junkie, le cúnamh ó bháid lae in aice láimhe, dúradh gur thug an captaen cuairt ar gach ceann de na báid lae chun a chinntiú go raibh cuntas ar gach duine.

Bhí gortú dóite ag duine den chriú ach deir an fhoireann anois go bhfuil sé ag téarnamh go maith san ospidéal.

Tógadh na haíonna go dtí ionad saoire na Scuba Junkie chun sosa agus téarnamh a dhéanamh sular tugadh go Labuan Bajo iad. “Thugamar cóiríocht dóibh in Óstán Laprima agus chlúdaigh muid a gcuid riachtanas bunúsach,” a deir an SSCT, ag teacht salach ar áitiú Day go raibh an t-oibreoir, mar a dúirt sé, “tar éis gach freagracht a chineachadh – gan aon chúnamh, gan aon chúiteamh”.

“D’aisíoc Sea Safari Cruises an turas, thairg siad roinnt airgid mar chúiteamh agus chlúdaigh siad bunriachtanais na n-aíonna lena n-áirítear bia, éadaí bunúsacha, lóistín, iompar, táillí pas agus eitiltí go dtí go raibh siad ar ais abhaile,” a dúirt an fhoireann, a léirigh Divernet sonraisc aerlíne agus óstáin chuige sin. 

Toisc go raibh na haíonna go léir curtha in áirithe trí scuba Junkie, a d’íoc Sea Safari Cruises as an turas, measadh gurbh fhearr “córas cumarsáide aon-dorais a bheith ann chun aon mhíchumarsáid a d’fhéadfadh a bheith ann” a deir an fhoireann.

Chiallaigh sé seo, cé go raibh íocaíocht do chostais bhreise agus cúiteamh na n-aíonna ar fad déanta trí Scuba Junkie, deir Sea Safari gur ghlac sé freagracht as na costais seo a chlúdach féin. 

“Creidimid nach bhfuil an chuid seo den scéal ar eolas ag na haíonna, rud a d’fhéadfadh a thabhairt le tuiscint go raibh muid ag déanamh faillí orthu,” a deir an fhoireann. “Thairgeadh muid turais bheo ar bord dóibh amach anseo freisin má roghnaíonn siad é sin a dhéanamh. Bheadh ​​sé míthreorach a rá gur chineamar gach freagracht.

“Ní féidir le haon mhéid cúitimh an anacair, an mhíchaoithiúlacht agus an caillteanas airgeadais a d’eascair as an teagmhas tragóideach seo a mhaolú go hiomlán, ach táimid ag iarraidh an chuid is fearr den méid is féidir linn a thairiscint sna tréimhsí deacra seo a sholáthar.”

Caillteanas iomlán

Farraige Safari VII a bhí ar an gceann is mó de na cúig cabhail iarann-adhmaid phinisi schooners á reáchtáil ag Bali-bhunaithe Cluiche Mara Safari Cruises. “Tá muid ag feidhmiú ó 1988 agus ní raibh aon timpiste mór mar seo againn,” a dúirt an fhoireann Divernet nuair a cuireadh ceist orthu faoina dtaifead sábháilteachta. “Táimid ag cloí le rialacháin um shábháilteacht bád agus rinneamar ár ndúnadh tirim agus cothabháil bliantúil go dícheallach.” 

An phinisi liveaboard Sea Safari VII roimh an tine
An phinisi scúnóir Farraige Safari VII roimh an tine

Agus iad ag cur síos ar an gclár beo mar “chompánach seasta ar thurais gan líon”, dúirt siad go raibh sé “ina óstach thar na blianta ar chuimhní, eachtraí agus eispéiris dho-chuimhne dár n-aíonna agus dár bhfoireann araon. An caillteanas de Farraige Safari VII ní hamháin gur cailleadh bád, ach cailleadh cara agus cuid luachmhar dár muintir Sea Safari Cruises.

“Timpiste trua a bhí ann agus rinneadh an t-aslonnú chomh maith agus a rinne ár bhfoireann agus ár n-aíonna comhiarracht i measc staid frantic. Mar oibreoir, admhaímid nach bhfuilimid foirfe, agus tá réimsí le feabhsú i gcónaí,” admhaigh an SSCT. 

“Ag deireadh an lae, táimid thar a bheith buíoch go bhfuil gach duine sábháilte. Táimid tiomanta foghlaim ón taithí seo agus feabhsuithe cuimsitheacha a dhéanamh le bheith níos fearr sa todhchaí.”

Chomh maith leis sin ar Divernet: Aigéanach gabhann liveaboard tine san Indinéis, Labhraíonn marthanóirí tar éis dóiteán marfach i mbád tumadóireachta na Mara Rua, Bád tumadóireachta blazed, rug siorc míol mór sa Téalainn, Itheann Blaze Siren Ind beochlár

@stanleysadventres #AskMark Cad iad na rudaí is mian leat gur mhaith leat a fháil amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht? #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@stanleysadventres
#AskMark Cad iad roinnt rudaí ba mhaith leat a fuair tú amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht?

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41MkJFMDEwMDIxMkRDREQ3

Cad Ar Mhian Leat A Bhí a Fhios Agat Anois Nuair a Thosaigh Tú Ag Tumadóireacht? #askmark

@jaketarren #askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat! #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@jakettarren
#askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat!

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xODVDRjcwQzY3NkIxNjYz

Conas a Choimeádtar Do Phíobán BCD roctha in áit? #askmark

#scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Cóireála Cluas ag Scuba.com: https://imp.i302817.net/Mm9qL3 Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag .com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- -------------------------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Suíomh Gréasáin: https://www .scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Léirmheasanna Fearas Scúba: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www. godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí -------------------- ----------------------------------------------- ----------- LEANANN Í AR NA MEÁIN SÓISIALTA ar Facebook: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram .com/scubadivermagazine Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid trealaimh riachtanacha go léir. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe. 00:00 Réamhrá 01:17 Ears 05:13 Scuba.com 06:05 Hydrate 08:12 Glan

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC
Cóireálacha Cluas ag Scuba.com:
https://imp.i302817.net/Mm9qL3

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.
00: 00 Réamhrá
01:17 Cluaise
05:13 Scuba.com
06:05 Hydrate
08:12 Glan

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42QTlDMjkyRjNGMEYwQzcz

Post Dive Body Care #scuba #howto

TABHAIR LIOM I dTEAGMHÁIL!

Faigh achoimre sheachtainiúil ar gach nuacht agus alt Divernet Masc scúba
Ní thugaimid spam! Léigh ár Beartas Príobháideachais le haghaidh tuilleadh eolais.


Fógra faoi
aoi

0 Comments
Inlíne Feedbacks
Féach ar gach tuairim
Trácht is déanaí
Nuacht is Déanaí

Ceangail Le Linn

0
Ba bhreá leat do chuid smaointe, déan trácht.x