Nasc CCR Divers le Subs Deep off Beirmiúda

Eolaíocht i Beirmiúda
Eolaíocht i Beirmiúda

Nuashonraithe Deiridh an 1 Bealtaine, 2023 le Divernet

Tá ról ríthábhachtach ag na haigéin dhomhain i gcothú na beatha ar an bpláinéad seo, ach is beag eolas atá againn orthu. Labhraíonn JASON BROWN le ball d’fhoireann tumadóireachta cheannródaíoch a bhí ag iarraidh cuid de rúin an Atlantaigh a nochtadh

Freisin léamh: Díríonn Áireamh Aigéin ar 100k speiceas muirí anaithnid

Cad a rinne tú ar do deireanach Léim? An raibh tú ag snámh thart agus tú ag breathnú ar fhlóra agus fána na mara? Nó b’fhéidir gur tumadóir raic thú nach mbaineann taitneamh as ach cuairt a thabhairt ar an longbhriseadh is fearr leat.

Do tumadóirí páirteach i misean Nekton chun iniúchadh a dhéanamh ar na héiceachórais dhomhain timpeall ar oileáin Atlantacha Beirmiúda ní raibh mórán ama ann le tabhairt faoi na radharcanna – dóibh siúd, bhain gach tumadóireacht le cuspóir a bhaint amach chun ár dtuiscint ar shláinte an phobail a fheabhsú. aigéin dhomhain an domhain.

Staidéar ar an Aigéin Dhomhain
Tumadóirí ag déanamh suirbhé ar sceir amach ó Beirmiúda

Síos go dtí an Crios Bathyal

Clúdaíonn na haigéin 70% de dhromchla an Domhain agus tá 97% dár n-uisce ar fad iontu, ach glacaimid an oiread sin as talamh iad. Tá go leor dá bhfuil ar eolas againn teoranta do na héadomhain choibhneasta ach is é an t-aigéan domhain, an chuid ríthábhachtach, an réigiún is lú a bhfuil eolas againn faoi. Is é Crios Bathyal, atá suite idir 200 agus 2,000m faoin dromchla, baile ag an éagsúlacht is mó de shaol na mara ar an phláinéid. 

Tá na táscairí ríthábhachtacha uile maidir le sláinte aigéin sa chrios seo, agus tá a éifeacht ar an Domhan forleathan agus é i mbun an tasc riachtanach chun dé-ocsaíd charbóin a ionsú agus cuidiú leis an aeráid a rialú. Cosúil le go leor éiceachórais íogaire, áfach, tá Crios Bathyal faoi bhagairt leanúnach ó shaothrú daonna mar gheall ar an saibhreas ola, gáis agus stoic éisc atá laistigh de.

Is le blianta beaga anuas amháin a thosaíomar ag tuiscint a thábhachtaí atá an t-aigéan domhain maidir le córais tacaíochta beatha an Domhain a rialú. Chun léargas níos fearr a fháil, chuaigh an dúshraith carthanachta Nekton i gcomhar le príomhpháirtithe lena n-áirítear UNESCO, Ollscoil Oxford agus Global Underwater Explorers (GUE) chun Suirbhé Deep Ocean XL Catlin a sheachadadh.

Bhí misean Nekton uaillmhianach – bunlíne a chruthú chun athrú ar fheidhm, ar shláinte agus ar athléimneacht an aigéin dhomhain a thomhas, ionas go bhféadfadh eolaithe agus príomhchinnteoirí é a úsáid chun tionchar a imirt ar bheartas agus ar dhearcaí an aigéin amach anseo.

Roghnaigh Nekton Beirmiúda don chéad chéim den tionscnamh toisc go raibh sé mar shuíomh do chuid de na chéad tumthaí domhain intumtha. Tá Beirmiúda suite ar imeall thiar Mhuir Sargasso, gar don trasdul isteach i Sruth na Murascaille, agus tá bailiúchán de 130 oileán coiréil ag teorainn le bolcán ársa a ardaíonn ó 3,000m go dtí an dromchla. Suíonn sé ar bharr an chrios trasdula idir an aigéan éadomhain agus domhain.

Tumadóirí teicniúla deonacha

Ag déanamh staidéir ar an aigéan i Beirmiúda
Ag déanamh staidéir ar ghrinneall na farraige i Beirmiúda

Chuaigh Nekton i gcomhpháirtíocht le Project Baseline, tionscnamh monatóireachta comhshaoil ​​a bhunaigh tumadóir oiliúint gníomhaireacht GUE. Bunaíodh é i 1999 agus bhí sé i gceist go gcumhachtófaí do thumadóirí scúba trí eolaíocht na saoránach athruithe laistigh de thimpeallachtaí faoi uisce an domhain a bhreathnú agus a thaifeadadh.

Spreagtar grúpaí tumadóirí ar an meon céanna go gníomhach lena dtionscadail féin a chur ar bun, agus bailítear sonraí agus déantar iad a thaifeadadh i réimse ollmhór. líne bunachar sonraí. Sa RA amháin, tá trí shuíomh Bunlíne Tionscadail. 

Ní gá go mbeadh tionscadail bhonnlíne domhain nó teicniúil – déanann tionscadal raiceanna Calafort Portland i Dorset monatóireacht ar shuíomhanna i níos lú ná 15m uisce, rud a fhágann go bhfuil sé foirfe do thumadóirí ar aon leibhéal.

Cé gur chuimsigh foireann eolaíochta Nekton féin tumadóirí a raibh taithí acu ar thionscadail eolaíochta a stiúradh faoi uisce, ní raibh trealamh, nósanna imeachta agus oiliúint casta a chur i gcrích Léim oibríochtaí thar teorainneacha tumadóireachta áineasa. Mar sin sheol GUE foireann de naonúr tumadóirí teicniúla deonacha chun oibriú in éineacht lena eolaithe ar bord árthach taighde Project Baseline féin Explorer Bunlíne.

Thar thréimhse 27 lá rinne an fhoireann seo, faoi stiúir an stiúrthóir eolaíochta & caomhnaithe Todd Kincaid, doiciméadú ar 13 mhíle de sceireacha ag doimhneachtaí idir 15m síos go 90m. Le haghaidh tumthaí níos doimhne, an fhoireann fostaithe Explorer Bunlíneintumtha féin chun na taighdeoirí a thabhairt chuig doimhneacht síos go dtí 250m.

Ceannteideal chuig Bunlíne an Tionscadail
Seoladh báite ó na Explorer Bunlíne

Bónais ama rite

Rinne Graham Blackmore, atá lonnaithe i Dorset, duine teicniúil agus athsheoltóir GUE ionadaíocht don RA ar an bhfoireann tumadóireachta. teagascóir a bhí páirteach go gníomhach i dtionscadail taiscéalaíochta agus eolaíochta thar na blianta. Dó, bhí misean Nekton oiriúnach dá chúlra acadúil féin, agus thug sé macalla ar an rud a chuir spéis sa tumadóireacht air ar dtús.

“Tá PhD agam i mbitheolaíocht na mara agus sin an rud a spreag mé chun tumadóireacht a dhéanamh. Mhothaigh mé go raibh mé ag cailleadh amach ar mhéid ollmhór dá raibh ag tarlú le bitheolaíocht mhuirí toisc nach raibh mé in ann ach a fheiceáil cad a bhí ar siúl os cionn an uisce,” a deir sé.

“Mar sin nuair a bhí mé ag staidéar do mo PhD, d'fhoghlaim mé tumadóireacht. Sin i ndáiríre nuair a fuair mé GUE - thug siad mo thumadóireacht go leibhéal nua agus chuir siad ar mo chumas taisteal ar fud an domhain agus tumadóireacht a dhéanamh le tumadóirí den aon intinn agus roinnt tumadóireacht measartha ionsaitheach a dhéanamh síos go dtí 120m-plus.

Foireann an tSuirbhé
Tumadóirí suirbhé GUE

“Tá go leor oibre taighde déanta agam ar choiréil in uisce éadomhain, agus mar sin bhí mé an-chompordach ag stiúradh físeán trasghearrtha, ag sampláil coiréil faoi uisce agus ag bailiú samplaí uisce, agus mar sin d'oibrigh sé amach go maith.

“Ar an tionscadal seo d’oibríomar mar fhoirne de thriúr – bhí fear againn ag leagan amach na trasghearrtha, duine éigin eile físeán na trasghearrthacha agus ansin an tríú duine le bainistiú a dhéanamh ar an marcóir a raibh gá againn le dromchla nua a chur air.”

Tógann sé am an t-imscrúdú eolaíoch seo ar fad a dhéanamh, agus d'fhulaing na foirne roinnt tumadóireacht ionsaitheach chun a gcuid cuspóirí a bhaint amach. “Bhíomar ag déanamh amanna reatha sé go seacht n-uaire an chloig le rud éigin cosúil le 40-60 nóiméad ag 90-100m. Ansin bhogfaimis suas go dtí 60m agus déanfaimis 20-60 nóiméad eile sula dtógfaimis suas go 30m chun uair an chloig eile a dhéanamh.

“Nuair a chuireamar tús leis an tionscadal, ba é an plean i ndáiríre ná leibhéal amháin a bhaint amach ar aon tumadóireacht amháin, ach nuair a ritheann tú na próifílí faigheann tú amach má dhéanann tú uair an chloig ag 30m tar éis uair an chloig ag 90m, ní athraíonn sé an dí-chomhbhrú a go leor - mar sin gheobhaidh tú beagnach an tumadóireacht 30m sin saor in aisce.

“Agus na próifílí á rith, bhí sé suimiúil go leor méadú uair an chloig ar an am rite a fheiceáil, ach tá an t-am iomlán chun dromchla fós an-chosúil.”

Réiteach rebreather

Ní nach ionadh, ar éigean a bhí trealamh ciorcad oscailte traidisiúnta ina rogha, mar ní bheadh ​​an méid gáis a bhí ag teastáil chun na próifílí a bhí á seoladh ag an bhfoireann tumadóireachta a chomhlánú inbhainistithe thuas agus faoi uisce. Mar sin, d'fhonn an saol a dhéanamh níos éasca, d'úsáid an fhoireann tumadóireachta ath-análaithe JJ-CCR i gcumraíocht GUE. 

Thug an socrú seo rochtain don fhoireann ar líon mór tarrthálacha amach inrochtana a bhí suite siar ar na hath-análaithe trí phéire umar caolaithe seacht lítear. Cheadaigh an tsolúbthacht a thug na hath-análaithe do na tumadóirí tumadóirí illeibhéil measartha ionsaitheach a dhéanamh gan a bheith orthu meascáin shonracha a iompar don doimhneacht sin.

Rinne na hath-análaithe an saol i bhfad níos éasca do na baill foirne sin a bhí ag pumpáil gáis freisin. Le beagán níos mó ná 50 barra caolaithe agus thart ar 150 barra ocsaigine á n-úsáid ar thumadh seacht n-uaire an chloig, níor ghá do na cumascóirí gáis aon sorcóirí athlíonta ragoibre a dhéanamh.

“Bhí comórtas deas cairdiúil idir an intumtha agus na tumadóirí,” a deir Blackmore. “Is píosaí trealaimh ar fiú na milliúin punt iad na subsanna agus iad casta go leor, le seicliostaí fada agus méideanna ollmhóra fetling ag teastáil chun iad a ullmhú le dul ag tumadóireacht. Is minic a bhí orainn seasamh ar an deic cúil agus allais a chur inár n-oireann tirim agus muid ag fanacht leis na subs a bheith réidh.

Na staidéir
Na samplaí

“Ar ndóigh, is é an buntáiste fíor a bhaineann leis an foighne is é sin gur féidir leo duine nach bhfuil in ann tumadóireacht a dhéanamh a thabhairt chuig timpeallacht nach mbeadh siad in ann taithí a fháil air murach sin. Ciallaíonn sé a bheith in ann eolaí a thabhairt faoi uisce ionas gur féidir leo a fheiceáil cad atá ar siúl ag an mbun agus conas a tumadóirí na sonraí a bhailiú, agus a bheith in ann cumarsáid a dhéanamh leis an bhfoireann tumadóireachta tríd an cruinneachán aicrileach faoi bhrú 90mm-tiubh atá mórthimpeall orthu.”

Dhá lámh feidhme

De réir mar a chuaigh an tionscadal ar aghaidh, thosaigh an comhordú idir na tumadóirí agus na hintéirnigh ag íoc fíor-dhíbhinní don fhoireann eolaíochta. B’fhéidir go mbeadh na báite sofaisticiúil ach bhí a n-idirghníomhaíocht leis an timpeallacht teoranta ag an lámh láimhseála sách primitive agus clunky a bhí ar an bhfo-fhoireann a úsáid chun samplaí a phiocadh suas - d’fhéadfaidís tumadóireacht iomlán a chaitheamh ag tumadh chun carraig a phiocadh suas agus a chur. isteach i gciseán an fho-bhailitheora.

An staidéar domhain
An cruinneachán báite

Mar a mhíníonn Blackmore, rinne tumadóirí a thabhairt isteach sa chothromóid an saol i bhfad níos éasca do na heolaithe. “Tá dhá lámh fheidhmiúil ag tumadóir agus is féidir leis snámh suas go dtí rud éigin, é a phiocadh suas, é a thaispeáint don eolaí san fho, é a chasadh thart, é a iompú agus mar sin de. Bhí an-áthas ar aghaidheanna na n-eolaithe nuair a bhí siad in ann idirghníomhú le duine a d’fhéadfadh a bheith ina lámha sa chomhshaol.”

Bhailigh na foirne tumadóireachta agus intumtha sliabh sonraí le haghaidh meastóireachta ag eolaithe Nekton ag a mbunáit in Oxford. Chreid na heolaithe go raibh roinnt speiceas nua aitheanta acu agus go ndearna siad fionnachtana a d’fhéadfadh an bealach ina mbreathnaímid ar shláinte mhuintir an domhain a athrú. aigéin dhomhain.

Agus cosaint dhlíthiúil na n-aigéan fós chomh mór in easnamh, in ainneoin glaonna ó na NA chun níos mó criosanna cosanta a bhunú, tá an obair a Nekton agus na tumadóirí ó Bunlíne an Tionscadail Beidh a bheith á dhéanamh thar a bheith luachmhar i gcroí agus intinn a bhuachan. Más iad na foraoisí báistí scamhóga an phláinéid, is léir gurb iad na haigéin a chroí.

Grianghraif le Graham Blackmore, JP Bresser, Su Eun Kim – Bunlíne an Tionscadail

Chomh maith leis sin ar Divernet: Crios Gaisteála: Ceaintín Mistéireach Do shiorcanna Oileáin Mhaildíve, Eisíonn Nekton Físeán 360° Deep Ocean, 9 Raic Beirmiúda Chun Spíonta na dTumadóirí Oíche Shamhna a ghreanadh, Ealaín Chaillte na Tumadóireachta Buidéal

@stanleysadventres #AskMark Cad iad na rudaí is mian leat gur mhaith leat a fháil amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht? #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@stanleysadventres
#AskMark Cad iad roinnt rudaí ba mhaith leat a fuair tú amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht?

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41MkJFMDEwMDIxMkRDREQ3

Cad Ar Mhian Leat A Bhí a Fhios Agat Anois Nuair a Thosaigh Tú Ag Tumadóireacht? #askmark

@jaketarren #askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat! #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@jakettarren
#askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat!

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xODVDRjcwQzY3NkIxNjYz

Conas a Choimeádtar Do Phíobán BCD roctha in áit? #askmark

#scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Cóireála Cluas ag Scuba.com: https://imp.i302817.net/Mm9qL3 Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag .com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- -------------------------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Suíomh Gréasáin: https://www .scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Léirmheasanna Fearas Scúba: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www. godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí -------------------- ----------------------------------------------- ----------- LEANANN Í AR NA MEÁIN SÓISIALTA ar Facebook: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram .com/scubadivermagazine Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid trealaimh riachtanacha go léir. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe. 00:00 Réamhrá 01:17 Ears 05:13 Scuba.com 06:05 Hydrate 08:12 Glan

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC
Cóireálacha Cluas ag Scuba.com:
https://imp.i302817.net/Mm9qL3

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.
00: 00 Réamhrá
01:17 Cluaise
05:13 Scuba.com
06:05 Hydrate
08:12 Glan

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42QTlDMjkyRjNGMEYwQzcz

Post Dive Body Care #scuba #howto

TABHAIR LIOM I dTEAGMHÁIL!

Faigh achoimre sheachtainiúil ar gach nuacht agus alt Divernet Masc scúba
Ní thugaimid spam! Léigh ár Beartas Príobháideachais le haghaidh tuilleadh eolais.


Fógra faoi
aoi

0 Comments
Inlíne Feedbacks
Féach ar gach tuairim
Trácht is déanaí
Nuacht is Déanaí

Ceangail Le Linn

0
Ba bhreá leat do chuid smaointe, déan trácht.x