Teagascóir tumadóireachta glanta i gcás báis ‘stopadh sábháilteachta’ 

Teagascóir
Stoney Cove (Mat Fascione)

Nuashonraithe Deiridh an 15 Nollaig, 2022 le Divernet

Bhí cás an ionchúisimh míthreorach, a deir an chosaint - agus creideann saineolaithe go bhféadfadh báthadh inmheánach bás an mhic léinn hipirtheannach a mhíniú

Éigiontaíodh Máistir Theagasc PADI Nigel Craig as dúnorgain fhaillí thromchúiseach, tar éis chinneadh Sheirbhís Ionchúiseamh na Corónach (CPS) gan atriail a lorg. 

Shéan Craig, 55, as Northampton, an cúiseamh a bhain leis an mbás de bharr báite as ar bhain gabháil cairdiach dá mhac léinn Richard Stansfield, le linn cúrsa speisialtachta Deep Diver ag suíomh intíre Stoney Cove i samhradh na bliana 2016. 

Tar éis gur theip ar ghiúiré ag Cúirt na Corónach i Leicester breith thromlaigh a bhaint amach an 30 Márta, d’inis an CPS do Bhreitheamh na hArd-Chúirte an tUasal Breitheamh Pepperall faoina chinneadh, agus nach mbeadh aon fhianaise nua á léiriú aige. Ag aontú gurbh é seo an cinneadh ceart, thaifead an breitheamh fíorasc neamhchiontach.

Cuireadh tús leis an triail go luath i mí an Mhárta, agus tuairiscíodh cás an ionchúisimh Divernet ar 31 Márta, tar éis don ghiúiré teip ar chinneadh tromlaigh a bhaint amach agus é a dhífhostú. Bhí sin agus cuntais meáin eile bunaithe ar thuairiscí gur osclaíodh an cás don ghiúiré ag an ionchúiseamh. 

Níor thacaigh na finnéithe a ghlaoigh sé le go leor de na dearbhuithe thar ceann an CPS ina dhiaidh sin, coinníonn sí foireann cosanta dlí Craig, a deir go bhfuil cuntas an ionchúisimh ar an méid a tharla ar an lá, agus a mhéid ciontachta atá ag an teagascóir as bás an ionchúisimh. a dhalta, bhí sé míthreorach. 

Teagascóir
Cúirt Choróin Leicester

Cúrsa domhain tumadóir

Ba é príomhfhócas na trialach ná stad sábháilteachta 3 nóiméad a thóg na tumadóirí ag doimhneacht 5m agus cibé acu, tar éis saincheisteanna a tháinig chun solais níos luaithe sa tumadóireacht, ar cheart dóibh dul suas go díreach chuig an dromchla.

Chuala an chúirt go raibh suim ag Nigel Craig, tógálaí, san tumadóireacht ó bhí sé ina ghasúr, ach gur nuair a bhí a theaghlach óg féin aige a thosaigh sé ar chúrsaí traenála PADI, thar lear ar dtús agus níos déanaí sa tóir ar a paisean don. spórt go príomha ag Stoney Cove.

Dúirt sé leis an ngiúiré go bhfreastalódh sé ar sheisiúin sheachtainiúla linn snámha agus go gcaithfeadh sé an Satharn ag siopa Dive Northampton agus ag tumadóireacht ar an Domhnach. Le himeacht ama chuaigh sé ar aghaidh tríd an oiliúint go dtí gur cháiligh sé mar Mháistir Theagascóir PADI in 2013. 

Faoin am a tharla an eachtra marfach, bhí Craig deimhnithe ag 300 mac léinn agus chabhraigh sé le líon mór daoine eile a dheimhniú, a dúirt sé. Ba mhinic a mhúin sé an cúrsa Deep Diver ag an suíomh céanna i Stoney Cove.

An lá roimh an tumadóireacht, rinne sé roinnt seiceálacha ag siopa Dive Northampton le Stansfield, a bhí 40 bliain d'aois agus Ard-tumadóir Uisce Oscailte PADI cáilithe le déanaí a raibh 30 tumadóireacht déanta aige. D'iarr Craig, nár mhúin dó roimhe seo, an Divemaster Karol Tokarczyk a bheith in éineacht leo mar thumadóir sábháilteachta, mar a bhí aige roimhe seo.

Léim faisnéise

Ar an Domhnach, 24 Iúil, 2016, bhailigh Craig an veain Dive Northampton agus thiomáin sé go Stoney Cove. Bhuail an triúr tumadóirí le chéile ag an veain, áit a ndeachaigh Craig trí léirmheasanna eolais an chúrsa le Stansfield agus rinne sé mionteagasc tumadóireachta iomlán sula ndeachaigh siad i bhfeighil. 

Bhí Craig agus Tokarczyk ag baint úsáide as dhá shraith agus thaispeáin siad iad seo do Stansfield, ag cur in iúl na difríochtaí ó shocrú aon-sorcóir. Rinneadh an seiceáil carad PADI iomlán.

Ó phointe iontrála an Stad Bus rinne na tumadóirí seiceáil snámhachta san uisce sular shnámh siad ar a ndroim ag an dromchla go dtí an baoi marcála Hydrobox. Tar éis iad féin a ullmhú, tháinig siad síos ar an líne lámhaigh.

Bhí deacracht éigin ag Stansfield a chluasa a ghlanadh, agus mar sin ghlac sé níos faide ná mar is gnách leis an sliocht. D'ordaigh Craig do na cinn eile dul ar a nglúine ar an Hydrobox, atá suite thart ar 35m agus áit a ndearnadh seiceáil aeir. Thuairiscigh Stansfield go raibh 150 barra fágtha aige – go dtí go raibh a fhios tar éis an tumadóireachta gurbh é 130 barra an léamh fíor ag an bpointe sin.

Ba é an scil a bhí ag teastáil ná snámh simplí compáis de 10-20 cic eite amach, agus ansin ar ais. Chinn Craig go raibh dóthain gáis ann chun é seo a dhéanamh agus ansin chun dul suas, agus d'admhaigh saineolaithe tumadóireachta ag an triail go raibh sé seo réasúnta bunaithe ar an méid a dúradh leis.

Ar an snámh chompáis thosaigh doimhneacht Stansfield ag titim go tapa, agus mar sin d’ordaigh Craig dó filleadh ar an Hydrobox agus tosú arís. An uair seo bhí buaacht Stansfield níos fearr agus chríochnaigh sé an cleachtadh.

Síos go dtí 60 bar

Léirigh seiceáil aeir eile go raibh aer an dalta síos go dtí 60 barra. Thug Craig treoir do Tokarczyk a tóirse a choinneáil ar thomhais Stansfield agus monatóireacht a dhéanamh ar a aer agus iad ag tosú ar an ardú ar an líne lámhaigh.

Ag pointe amháin chuaigh aláram ríomhaire íseal ar an aer Stansfield as. Cuireadh é seo in iúl do Craig, a chinn gur cheart do Stansfield agus Tokarczyk aer a roinnt. Bhronn an dara ceann a rialtóir féin do Stansfield agus d'aistrigh sé go dtí a chuid spártha. Mheabhraigh sé féin agus Craig araon go ndearnadh é seo agus níor tháinig aon cheist chun cinn.

Tamall gairid ina dhiaidh sin, thug Stansfield le fios go raibh sé as an aer. Bhí Craig agus Tokarczyk faoi seach mar gheall go raibh sé ag éirí as an soláthar céanna le Tokarczyk, nach raibh aon fhadhb aige. Ghlan Craig rialtóir Stansfield ar eagla go raibh sé mífheidhmiúil, agus mar réamhchúram thug sé a rialtóir féin don mhac léinn. 

Rinneadh an babhtáil go réidh arís agus chuaigh Craig ar a spártha. Ina fhianaise, chuir Tokarczyk síos ar dhul ar ais chuig a rialtóir bunaidh féin chun é a sheiceáil, agus fuair sé go raibh sé ag obair.

Mhothaigh Craig gurb é an t-aon rud a bhí le déanamh ná leanúint ar aghaidh ag ardú. Dúirt sé leis an gcúirt gur chreid sé go raibh mac léinn aige a léirigh roinnt comharthaí scaoll ach gur éirigh leis a mhaolú agus a chur ar a suaimhneas. Ba léir go raibh sé ag análú freisin ó sholáthar cuimsithí aeir Craig féin. 

Ní raibh cúis ar bith ag Craig a bheith in amhras go raibh aon chineál saincheist leighis inmheánach ag Stansfield, go háirithe toisc gur thuairiscigh sé bille glan sláinte agus gan aon úsáid drugaí áineasa.

Gnáthstad sábháilteachta

De réir na mblianta fada d’oiliúint PADI a bhí aige, chinn Craig go mbeadh sé feiliúnach an gnáthstad sábháilteachta a dhéanamh tar éis tumadh domhain a mheas. Bhí sé ina riachtanas de chuid an chúrsa speisialtachta, agus ba chosúil nach raibh aon chúis ann é a ligean thar ceal.

Bhí Stansfield imithe ar dtús chun leanúint ar aghaidh go dtí an dromchla ach ghlac Craig greim air agus chuir sé i gcuimhne dó go raibh gá leis an stad. Shéan sé é a choinneáil síos, mar a mhol an t-ionchúiseamh. Ba chosúil gur léirigh na sonraí ríomhaireachta gur fhan an triúr tumadóir gar dá chéile ag thart ar 5m.

Rinneadh mionanailís ar an gcéad rud a tharla ag an triail. Chuimhnigh Craig agus Tokarczyk araon súile Stansfield ag éirí leathan agus an rialtóir ag sleamhnú as a bhéal. Cuireadh ar ais isteach é agus glanadh é, agus mheabhraigh an bheirt go ndearna siad an dromchla nuair a tharla sé seo, toisc go raibh sé soiléir go raibh ardú éigeandála ag teastáil anois. 

Ag an dromchla theann Craig RC an mhic léinn agus thosaigh sé ag anáil tarrthála. D'fhreagair criú bád tarrthála do scairt chun cabhair a fháil. Tógadh Stansfield i dtír agus cuireadh cóir leighis air ag an láthair agus níos déanaí ag Ospidéal Glenfield, ach timpeall sé huaire an chloig tar éis fógraíodh go raibh an tumadóireacht marbh.

Cheistigh na póilíní Craig agus Tokarczyk agus cúisíodh Craig ina dhiaidh sin as dúnorgain. Ní raibh Tokarczyk in aghaidh cúisimh.

Bá inmheánach

D'admhaigh saineolaithe leighis don ionchúiseamh agus don chosaint go raibh sé níos deacra a dhéanamh amach cad ba chúis lena bhás mar gheall ar na hiarrachtaí chun Stansfield a shábháil. Bhí saineolaí IPO an Dr Peter Wilmshurst agus cigire tumadóireachta FSS Mark Renouf den tuairim go raibh tréithe uile an cháis ag cás IPO (éidéime scamhógach tumoideachais, nó bá inmheánach). 

Mhínigh an Dr Wilmshurst don ghiúiré go raibh baol i bhfad níos airde ag daoine a bhí ag fulaingt ó Hipirtheannas taithí a fháil ar IPO. Bhí Hipirtheannas buailte ag Stansfield ach níor éirigh leis é sin a nochtadh ar an gceistneoir leighis féindeimhnithe a chomhlánaigh sé le Dive Northampton. Tá an iarbháis léirigh scrúdú freisin go raibh cóicín ina chóras. 

Bheadh ​​leibhéil an druga ní b'airde tráth an tumadóireachta, ach níorbh eol go beacht cén éifeacht a d'fhéadfadh a bheith aige seo ar Stansfield agus é ag cur brú air agus a chuid hipirtheannas á gcur san áireamh, ach d'fhéadfadh ról a bheith acu.

Ag am na heachtra beagnach sé bliana ó shin ní raibh an IPO mar choinníoll a raibh eolas forleathan air maidir le tumadóireacht áineasa. Ní raibh aon treoir ar iompar i gcás ina raibh tumadóir ag tabhairt le fios go raibh sé as an aer cé go raibh a fhios go raibh soláthar maith aige ó threalamh a bhí ag feidhmiú go hiomlán. 

Is beag an seans go mairfidh daoine a bhfuil taithí acu ar IPO agus iad ag tumadóireacht, agus is féidir go dtarlóidh gabháil chairdiach go tapa. 

Bíonn tionchar ag an riocht ar shnámhóirí dromchla lena n-áirítear snorcallóirí chomh maith le tumadóirí agus is féidir é a thabhairt ar aghaidh trí fhuacht, ró-hiodráitiú, strus nó galar cairdiach atá ann cheana agus brú fola ard (Hipirtheannas). I tumadóirí scúba is féidir é a dhéanamh níos measa ar ascent trí laghdú ar bhrú páirteach ocsaigine sna scamhóga agus san fhuil artaireach.

Is féidir na scamhóga leathbháite dá bharr a bheith do-aitheanta in a iarbháis uathu siúd a tháirgtear trí bháite seachtrach.

Ailt faoi IPO ar Divernet I measc Tá hiodráitiú ríthábhachtach, cinnte, ach seo an fáth go bhfuil sé contúirteach ró-dhéanamh agus Rúndiamhair Básanna Snorcallú Haváí.

@stanleysadventres #AskMark Cad iad na rudaí is mian leat gur mhaith leat a fháil amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht? #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@stanleysadventres
#AskMark Cad iad roinnt rudaí ba mhaith leat a fuair tú amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht?

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41MkJFMDEwMDIxMkRDREQ3

Cad Ar Mhian Leat A Bhí a Fhios Agat Anois Nuair a Thosaigh Tú Ag Tumadóireacht? #askmark

@jaketarren #askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat! #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@jakettarren
#askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat!

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xODVDRjcwQzY3NkIxNjYz

Conas a Choimeádtar Do Phíobán BCD roctha in áit? #askmark

#scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Cóireála Cluas ag Scuba.com: https://imp.i302817.net/Mm9qL3 Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag .com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- -------------------------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Suíomh Gréasáin: https://www .scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Léirmheasanna Fearas Scúba: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www. godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí -------------------- ----------------------------------------------- ----------- LEANANN Í AR NA MEÁIN SÓISIALTA ar Facebook: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram .com/scubadivermagazine Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid trealaimh riachtanacha go léir. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe. 00:00 Réamhrá 01:17 Ears 05:13 Scuba.com 06:05 Hydrate 08:12 Glan

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC
Cóireálacha Cluas ag Scuba.com:
https://imp.i302817.net/Mm9qL3

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.
00: 00 Réamhrá
01:17 Cluaise
05:13 Scuba.com
06:05 Hydrate
08:12 Glan

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42QTlDMjkyRjNGMEYwQzcz

Post Dive Body Care #scuba #howto

TABHAIR LIOM I dTEAGMHÁIL!

Faigh achoimre sheachtainiúil ar gach nuacht agus alt Divernet Masc scúba
Ní thugaimid spam! Léigh ár Beartas Príobháideachais le haghaidh tuilleadh eolais.


Fógra faoi
aoi

12 Comments
An chuid is mó a vótáladh
Is Déanaí Is sine
Inlíne Feedbacks
Féach ar gach tuairim
Nigel Craig
Nigel Craig
blianta 2 shin

Go raibh maith agat

Lisa Morton
Lisa Morton
blianta 2 shin

Is mór an meas atá ar chinneadh iomlán ceart sa chás seo agus an t-iarmhéid a thairgtear don Teagascóir san Airteagal seo. Cé go bhfuil sé soiléir go bhfuil go leor le foghlaim ón gcás seo, ní hé an réiteach a bhí ag iarraidh an duine aonair a choiriúlú.

Chris
Chris
Freagra  Lisa Morton
blianta 2 shin

Aontaím go hiomlán leat. Is trua gur chailleamar tumadóir de bharr timpiste tumadóireachta. Bhí an t-alt seo scríofa go maith agus mhínigh sé na céimeanna go léir a ghlac an teagascóir lena mhac léinn. Tá áthas orm nach bhfuarthas an teagascóir ciontach.

Anndra mac
Anndra mac
Freagra  Lisa Morton
1 bliain ó shin

Léim mé go leor 20 bliain ó shin. Tumann farraige ó bháid den chuid is mó. Thug mé cuairt ar Stoney Cove le déanaí chun píobán a cheannach ón siopa le haghaidh feidhmchlár eile. Ní fhaca mé an oiread sin daoine atá róthrom, sean agus as cruth ag glacadh páirte in aimsir chontúirteach i mo shaol ar fad. náireach.

Paul Tyler
Paul Tyler
blianta 2 shin

Fíorasc ceart i mo thuairim.

Dá mbeadh an tumadóir macánta lena cheistneoir leighis d’fhéadfadh sé a bheith fós beo inniu. Rinne sé bréag faoi riocht leighis a bhí ann a chuir é féin agus na tumadóirí eile i mbaol. Is trua gur chaill sé a shaol ach is dóigh liom gur chuir a ghníomhartha (go háirithe drugaí a ghlacadh) go díreach lena bhás. Braithim leithscéal as an teagascóir tumadóireachta a chaill mac léinn gan aon locht air féin agus a tarraingíodh trí na cúirteanna ansin.

Is díol suntais agus ba chóir a chur le hoiliúint teagascóra tumadóireachta na hairíonna agus na gníomhartha seo ar thumadóir a thuairiscíonn OOA le trealamh cruthaithe oibre.

Maria Machin
Maria Machin
blianta 2 shin

Sea Aontaím go hiomlán , tá an breithiúnas ceart bainte amach. Léiríonn fachtóirí cóicín agus brú fola ard nár ghlac an tumadóir isteach sna foirmeacha dliteanais , cé chomh tábhachtach agus atá sé go líonfadh tumadóirí na foirmeacha leis an eolas ceart , ionas gur féidir measúnú riosca agus cead Dochtúir a leanúint suas.

Clive
Clive
blianta 2 shin

Is cosúil gur thóg an cás seo níos mó ná 5 bliana le teacht chun na cúirte, mura bhfuil dátaí mearbhall nó míléithe agam. Is fada é sin don teagascóir fanacht le pionós chomh dian sin ar crochadh air.

Colin Murray
Colin Murray
blianta 2 shin

Is ábhar iontais faoin gcás gur theip ar an ngiúiré cinneadh tromlach neamhchiontach a bhaint amach. Bhí an teagascóir gan locht nuair a tháinig an scéal ar fad amach. Bhí mac léinn aige a rinne bréag ar a dhearbhú sláinte ar dhá chúis, ní bheadh ​​cead ag an mac léinn tumadóireacht a dhéanamh an lá sin ag foireann Tumadóireachta Northamption dá mbeadh na fadhbanna seo fógartha aige.

Tá stad sábháilteachta tar éis tumadóireachta 30m molta ag PADI ar an RDP agus bhí an teagascóir, ag ceapadh go raibh a mhac léinn ceart go leor, ag cloí leis an moladh seo chun an baol go dtarlódh teagmhas DCI do na tumadóirí a íoslaghdú.

Mo chomhbhrón leis an teagascóir a raibh an t-ionchúiseamh tromchúiseach coiriúil seo ar crochadh thar a cheann le sé bliana - uafásach.

Bille Poser
Bille Poser
blianta 2 shin

Cén fáth ar cúisíodh Craig fiú? Is cosúil gur cás soiléir é seo, agus ba cheart go dtiocfadh na fíricí amach ag ionchoisne an chróinéara nó le linn imscrúdú na Corónach.

Peadar Southwood
Peadar Southwood
blianta 2 shin

Cac a tharlaíonn, Cad atá foghlamtha a d'fhéadfadh cosc ​​a chur ar an cac céanna tarlú arís? An bhfuil aon rud déanta chun a chinntiú nach n-éireoidh leis na páirtithe a rinne rudaí mícheart na rudaí céanna arís?
1) Ar an drochuair níl an tumadóir éagtha in ann aon rud a fhoghlaim a thuilleadh.
2) D’fhéadfadh go mbeadh rud eile curtha leis ag an ionchúiseamh lena sheiceáil roimh ionchúiseamh a dhéanamh lena nósanna imeachta. Nó nach bhfuil.
3) Féadfaidh na teagascóirí, na gníomhaireachtaí oiliúna, agus an pobal tumadóireachta go pointe áirithe níos mó a fhoghlaim faoi chomharthaí riocht contúirteach a fhorbairt. D’fhéadfadh nó nach n-ídíonn an fhaisnéis tríd na lámhleabhair oiliúna, nó d’fhéadfadh an comhartha a bheith caillte den chuid is mó sa torann.
4) D’fhéadfadh dochtúirí a dhéanann scrúduithe iarbháis i gcásanna comhchosúla beagán a chur lena seicliostaí, mar a d’fhéadfadh cróinéirí, ionas gur féidir leo dícheall cuí a dhéanamh agus iad ag fiosrú, agus na ceisteanna cearta a chur ag céim níos luaithe.

Paul Smith
Paul Smith
1 bliain ó shin

An bhfuil nasc ann leis an bhfíorasc cás scríofa foirmiúil?

An tOllamh Derek Chong
An tOllamh Derek Chong
mí 4 shin

Rachainn ar tumadóireacht le Nigel Craig lá ar bith den tseachtain. Gach tuairisc go bhfuil sé ina oibreoir fuaime maith. Is cinnte nár ghá a ainm a chlúdú coiriúil.

Trácht is déanaí
Nuacht is Déanaí

Ceangail Le Linn

12
0
Ba bhreá leat do chuid smaointe, déan trácht.x