SREABHADH SCAPA I 3D

Sreabhadh Scapa i 3D
Sreabhadh Scapa i 3D

Nuashonraithe Deiridh an 29 Márta, 2024 le Foireann Divernet

Léiríonn íomhánna de longa cogaidh a bhfuil clú domhanda orthu de Scapa Flow, a cruthaíodh ag baint úsáide as an teicneolaíocht léirshamhlaithe sonóra is déanaí, go beacht mar a luíonn siad ar ghrinneall na farraige – agus go mionchruinn.

In tumadóir eisiach, míníonn an sainfhoireann suirbhéireachta longbhriseadh Martin Dean, Mark Lawrence agus Chris Rowland conas a d’éirigh leo an leibhéal faisnéise seo nach bhfacthas riamh roimhe a sholáthar do thumadóirí.

LE DEICH BHLIAIN A DHÉANAMH D'eascair dul chun cinn suntasach sa teicneolaíocht a úsáidtear chun ghrinneall na farraige a mhapáil mar gheall ar éilimh na dtionscal ola agus gáis, agus ar an ngá atá le heolas níos fearr faoi na bealaí a d'fhéadfadh a bheith i gceist le forbairtí mara ar nós feirmeacha gaoithe.

Tá an-suim ag tumadóirí spóirt go nádúrtha i ngrinneall na farraige agus an méid a d’fhéadfadh a bheith ina luí air, ach tá siad fós tar éis leas a bhaint as úsáid na teicneolaíochta amach ón gcósta ar an mbealach céanna agus a bhain siad as dul chun cinn le déanaí i dtrealamh tumadóireachta.

Tá an scéal seo ag athrú anois. Tá ár bhfoireann Ollscoileanna Chill Rímhinn agus Dhún Dé (ADUS) ag baint úsáide as teicníochtaí agus bogearraí léirshamhlaithe WreckSight atá forbartha go speisialta chun íomhánna gluaiseachta an-mhionsonraithe agus tríthoiseacha a sholáthar do thumadóirí áineasa de shuímh ráiste móréilimh ar fud na RA, curtha i láthair i bhformáidí atá dírithe go sonrach ar do úsáid. .

Bunaíodh ADUS chun taighde a dhéanamh ar fheabhsuithe ar mhodhanna suirbhéireachta sonóra. Mar thoradh air seo rinneadh suirbhéanna sonóra ardtaifigh ar longa briste a bhí guaiseach don chomhshaol a bhí ag sceitheadh ​​ola nó a raibh muinisin chontúirteacha iontu.

Rinneadh obair le déanaí don Ghníomhaireacht Mara & Garda Cósta (MCA) ar Richard Montgomery amach ó Sheerness, agus d'fhoireann Oibríochtaí Mara & Tarrthála na hAireachta Cosanta (MSO) ar an Darach Ríoga (léirithe thuas) i gCuan Scapa.

Tá ola ag éalú ón Darach ón lá ar cuireadh torpóid ar long chogaidh na Breataine i 1939. Le blianta beaga anuas, bhain foireann MSO na céadta tonna ola as an iliomad umar breosla sa chabhail trí dhruileáil agus trí thapáil the.

Chabhraigh na híomhánna an-mhionsonraithe den raic a rinne ADUS leis an bhfoireann tarrthála leagan amach reatha na loinge a léirmhíniú agus riocht an chabhail a thuiscint níos fearr.

Tá fréamhacha láidre tumadóireachta spóirt ag triúr ball foirne ADUS, agus thuig siad go luath go bhféadfadh cáilíocht na híomhánna a bheith ina ábhar spéise do thumadóirí caitheamh aimsire.

Nuair a coimisiúnaíodh agus nuair a beartaíodh suirbhé na Darach Ríoga i dtús an tsamhraidh 2006, bheartaíomar obair bhreise a dhéanamh ar Scapa Flow agus suirbhé a dhéanamh ar na longa briste i bhFlít Ardfharraige na Gearmáine.

Taispeántar íomhánna ó na seacht mbá raic Gearmánacha go léir, chomh maith leis na túiríní ón Bayern, anseo i DiVER don chéad uair.

Tá sé beartaithe againn sonraí a bhailiú ar shuíomhanna tumadóireachta eile a bhfuil móréilimh orthu timpeall na Ríochta Aontaithe go luath amach anseo, ag tosú le raiceanna i nGleann an Mhuilinn agus ag leanúint suas le cinn eile feadh chósta theas Shasana.

CONAS A OIBRÍONN SÍ

Táirgeadh na híomhánna go léir a thaispeántar anseo trí úsáid a bhaint as córas sonar il-léasra.

Bailíonn sé seo tomhais doimhneachta beachta faoin mbád suirbhé ag baint úsáide as an bprionsabal céanna le báid tumadóireachta macalla, ach i bhfad níos cruinne, agus le clúdach i bhfad níos leithne ar ghrinneall na farraige.

Is féidir le córais sonóra sidescan clúdach leathan a sholáthar freisin, ach ní tháirgeann siad na milliúin de shuíomhanna bioráin cruinne a bhfuil airde riachtanach acu le haghaidh léirshamhlú 3D.

Glacann gnáthchóras il-bhíoma de chaighdeán an tionscail, an Reson SeaBat 8125, nuair a bhíonn sé nasctha le córais suite ardleibhéil agus córais cúitimh tairiscinte, spotairde cruinn ag 240 pointe cóngarach suas le 40 uair sa soicind i líne thanaí faoin mbád suirbhéireachta ag 90. a rian.

De réir mar a théann an bád ar aghaidh, tógtar raon de shonraí bataiméadracha an-bheachta (XYZ) chun samhail 3D de ghrinneall na farraige agus aon long briste atá suite air a tháirgeadh.

Mar gheall ar chruinneas an tsuirbhé, is féidir gach sraith a ghreamú le chéile chun léarscáil chruinn a dhéanamh den raic agus den cheantar máguaird.

Táimid fós ag mionchoigeartú ár modheolaíochta chun na torthaí is fearr is féidir a bhaint amach, agus chun bealaí nua a fhorbairt chun raiceanna a fheiceáil go héifeachtach.

Tá an gnáthchóras suite ar chabhail ceart go leor le haghaidh raic éadomhain, ach tá creataí insínte forbartha againn freisin chun an ceann sonar a fháil níos gaire don raic.

Dá dlúithe atá sé, is amhlaidh is fearr an sainmhíniú is féidir.

Tá ADUS ag obair freisin le foireann an MSO chun córais illéasra a shuiteáil ar fheithiclí a oibrítear go cianda (ROVanna), ionas go mbeifear in ann íomhánna de cháilíocht chomhchosúil leis na cinn a thaispeántar anseo a bhaint amach in uisce i bhfad níos doimhne.

Rachaidh sé seo chun sochair do thumadóirí atá faoi stiúir theicniúil chomh maith le ranna Rialtais atá freagrach as longbhriseadh le hábhair fhadhbacha ar bord.

AG CABHRÚ DÍOTHAIR

Tá na híomhánna sonar comhdhéanta de scamall na milliúin pointí a ndearnadh suirbhé orthu, gach ceann acu suite go han-chruinn i dtrí thoise, agus mar sin chomh maith le híomhánna 2D clóite de na raiceanna a tháirgeadh ar pháipéar, is féidir na sonraí a úsáid chun eitiltí timpeall fíorúil a chruthú. ríomhaire bogearraí, lenar féidir an raic a fheiceáil ó aon uillinn.

Is féidir leat bogadh thart ar an íomhá raic ag toil, ag baint úsáide as an ríomhaire luch chun zúmáil isteach ar aon ghnéithe.

Tá feidhmeanna breise ar fáil, mar thomhas an achair ó phointe amháin go pointe eile, nó doimhneacht absalóideach na loinge ag aon phointe amháin.

Is féidir na híomhánna briste a anótáil leis an suíomh líne lámhaigh, do bhreathnuithe, an bealach a ghlac tú nó a bheartaíonn tú a dhéanamh, nó fiú do chuid féin a chur leis digiteach stileanna nó físeán ag an suíomh cuí.

Is féidir le tumadóirí a dteastaíonn tumadóirí níos faide uathu rian a phleanáil a nascann gnéithe níos éadomhain, agus is féidir leo siúd nach bhfuil imní orthu faoin bpionós doimhneachta bealaí níos doimhne a cheapadh.

D’fhéadfadh a leithéid de chúnamh pleanála a bheith luachmhar freisin ar shuímh ina mbíonn an infheictheacht lag.

Is rud amháin é an tumadóireacht a phleanáil, ach tá smacht ag teastáil i gcónaí chun an plean a thumadh. Sa domhan tráchtála is gné laethúil é ROV fuaimiúil agus rianú tumadóirí, ach tá sé fós le dul isteach sa tumadóireacht spóirt, go príomha mar gheall ar chostas.

Ag am éigin, áfach, beifear in ann suíomh tumadóirí a rianú atá forleagtha ar íomhánna longbhriseadh sonóra mar iad siúd a thaispeántar anseo, ar thaispeántas láimhe nó ceann in airde, ag insint don tumadóir cá háit le dul ar aghaidh – saghas uisce. Gléas Tom, más maith leat.

NA RÁITEAS

Léiríonn na léaráidí a ghabhann leis seo staid reatha an HMS Royal Oak, atá suite i gCuan Scapa, agus iarsmaí ocht long de chuid Chabhlach Ard-Mhar na Gearmáine a scuttled in Scapa Flow i 1919.

Sa bhliain 2001, cláraíodh na seacht bpríomh-bhád mar shéadchomharthaí a bhfuil tábhacht náisiúnta leo faoi Acht na Séadchomharthaí Ársa agus na Limistéir Seandálaíochta 1979.

Ní theastaíonn ceadúnas speisialta ó thumadóirí chun cuairt a thabhairt orthu, ach ba chóir dóibh cuimhneamh gur cion coiriúil é damáiste a dhéanamh do shéadchomhartha ársa sceidealta.

Tá an Darach Ríoga fós gan teorainneacha do thumadóirí spóirt, ach tá na raiceanna Scapa eile ina ndírítear aird tumadóirí le blianta fada. San am a chuaigh thart is iad na híomhánna amháin atá ar fáil go ginearálta den raic iomlán ná imprisean ealaíontóirí bunaithe ar bhreathnuithe tumadóirí.

Cuirfidh sé iontas ar go leor agaibh a fheiceáil go bhfuil raic na Gearmáine i riocht níos measa ná mar a léirigh na healaíne.

Táthar ag súil ní hamháin go dtabharfaidh na híomhánna seo eolas maith do thumadóirí faoi na raiceanna a thumfaidh siad, ach go gceadóidh siad measúnú cruinn ar aon athruithe ar gach raic sna blianta amach romhainn.

Alt a haon déag. Deimhnigh
Alt a haon déag. Deimhnigh.
Ag deireadh an Dara Cogadh Domhanda, cuireadh cabhlach Ardfharraige dí-armáilte na Gearmáine chuig Scapa Flow agus fágadh é le foirne feighlíochta. Iarradh i gConradh Versailles i mBealtaine 1 go dtabharfaí suas na longa imtheorannaithe, ach shocraigh Cúil-Aimiréal na Gearmáine Reuter iad a scútáil ar dtús. Ar 1919 Meitheamh chuir sé an comhartha cinniúnach: Alt a haon déag. Deimhnigh. Chuaigh caoga a dó long chogaidh, an caillteanas loingseoireachta is mó in aon lá amháin. Bhí go leor de na soithí tarrtháilte faoi na 21í – tá an cúrsóir Köln ar cheann de sheacht long chogaidh atá fós ag tumadóirí.

ROYAL OAK

ROYAL OAK
ROYAL OAK

Radharc eile ar long chogaidh na Breataine HMS Royal Oak, taismeach luath sa Dara Cogadh Domhanda nuair a torpedoed ag U-bhád Gearmánach é i 1939 nuair a cailleadh 833 duine. Tá cosc ​​ar thumadóireacht spóirt ar an uaigh cogaidh seo. Nochtann na híomhánna sonóra fianaise shoiléir ar cheithre thionchar toirpéid ó na seacht gcinn a scaoil U47 leo.

Bhuail an chéad Royal Oak sna bows agus shéid an forefoot amach. Timpeall 12 nóiméad ina dhiaidh sin, bhuail trí toirpéid as a chéile go dlúth ar an taobh starboard, gach ceann acu ag dul isteach sa bhológ torpedo cosanta agus dhá irisleabhar sroichte ar a laghad.

Rolladh an long anonn go dtí an starboard agus, de réir mar a bhí meáchan an tsoithigh ag dul ar aghaidh agus ar na príomhchrainn, rinneadh iad a bhriseadh nó a lúbadh chuig an gcalafort. Luíonn siad seo anois ar ghrinneall na farraige agus fanann siad faoin gcabhail inbhéartaithe.

DRESDEN

DRESDEN
DRESDEN

Mar cheann de na raiceanna cabhlaigh Ardmhara atá slán go hiomlán, is tumadóireacht den scoth é an cúrsóir Dresden. Tá an forstruchtúr iomlán mar aon leis an bpríomhchrann sách slán.

Tá sé suite ar thaobh an chalafoirt ach tá sÚil tharstu beagán, agus an deic ar crochadh thar ghrinneall na farraige. Léiríonn an íomhá sonar go soiléir conas atá an deic armúrtha ag an bhogha ag scamhadh amach as an plating cabhlach, ag nochtadh níos mó den taobh istigh.

Tá damáiste suntasach tarrthála le feiceáil i gcóngar an tseomra innill.

MARKGRAF

MARKGRAF
MARKGRAF

Cosúil leis na longa cogaidh ar fad, luíonn an Markgraf beagnach bun os cionn. Tá an chabhail sála beagán os a chionn ar thaobh an chalafoirt agus is é an ceann is doimhne de na longa briste Gearmánacha (thart ar 45m le grinneall na farraige).

Tá damáiste mór tarrthála soiléir ag an taobh tosaigh agus taobh thiar den limistéar meánach.

KöLN

KöLN
KöLN

Tá an cúrsóir Köln i riocht an-mhaith, agus é suite ar thaobh an chláirsí leis an deic beagnach ingearach. Is é an limistéar inneall-seomra an t-aon limistéar suntasach damáiste tarrthála.

KöLN
KöLN

Roinnt gnéithe suntasacha atá inaitheanta go héasca ar na híomhánna sonóra ná na crainn shlána agus na gunnaí i dtreo an deireadh. Tá na bows scian-imeall go hiontach. Taispeántar dhá radharc; Ceadaíonn sonar multiscan féachaint ar raic ó aon uillinn, nó é a eitilt timpeall.

KRONPRINZ WILHELM

KRONPRINZ WILHELM
KRONPRINZ WILHELM

Tá an long catha Kronprinz suite ar thaobh an chláir de ach beagnach bun os cionn, agus an chuid is mó dá forstruchtúr leabaithe i ngrinneall na farraige.

Mar a thaispeánann na híomhánna sonóra, tá an raic seo mór agus tá mearbhall ar an raic. Tá bruscar ar ghrinneall na farraige thart ar an longbhriseadh.

Mar sin féin tá roinnt sainchomharthaí tíre le feiceáil ag an tumadóir – go háirithe an dá chrann a shíneann amach ón mbáraic, na ceithre chíle rua ar an gcabhlach agus na ruaimeanna ar an deireadh.

KöNIG

KöNIG
KöNIG

Léiríonn an íomhá sonar an long cogaidh König a bheith beagnach bun os cionn, a taobh starboard ach cúpla troigh os cionn ghrinneall na farraige.

Tarrtháladh go fairsing é agus is léir an rochtain a dhéanann lucht tarrthála trí bhun an chabhail.

TUAIRISCÍ BAYERN

TUAIRISCÍ BAYERN
TUAIRISCÍ BAYERN

Thit na ceithre túir seo ón long catha Bayern amach nuair a tharrtháladh an chabhail in airde sa bhliain 1933, agus tá siad ina luí anois bun os cionn ar ghrinneall na farraige.

Is é an fiacl mór i ngrinneall na farraige in aice leis na túiríní áit ar thit an chabhail trí thimpiste le linn na n-oibríochtaí tarrthála!

BRUMMER

BRUMMER
BRUMMER

Tá an Brummer, ceann eile de na báid chúrsála gan sábháil, ina luí ar a thaobh den chlár agus a bhogha níos éadomhain ná a deireadh.

Le feiceáil go soiléir ar íomhá an tsonóra, tá struchtúr an droichid agus an phríomhchrainn cothrom slán, agus díreach taobh thiar den droichead is furasta an gunna lár 6in agus a bairille ar aghaidh leis an oirthear a fheiceáil.

Ó amadáin i ndiaidh a chéile tá damáiste suntasach tarrthála ann, rud a thugann rochtain ar an taobh istigh. Is féidir an rudder a fheiceáil go soiléir ar an íomhá sonar, atá suite ar ghrinneall na farraige.

CARLSRUHE

CARLSRUHE
CARLSRUHE

Is é an cúrsóir Karlsruhe an ceann is laige de na raiceanna Gearmánacha agus luíonn sé ar thaobh an chláirchláir.

Tá achair shuntasacha damáiste déanta don chabhail agus tá sé beagnach deighilte in dhá cheann nuair a rinneadh an tarrthála don inneall-seomra, mar a léiríonn na híomhánna sonar go grafach.

Foireann ADUS

Máirtín Dean
Máirtín Dean

Bhunaigh beirt iarbhall den Aonad Tumadóireachta Seandálaíochta (ADU) ADUS, a bhí lonnaithe in Ollscoil Chill Rímhinn idir 1986 agus 2002. Is Comhalta Sinsearach Taighde agus Comhairleoir Seandálaíochta de chuid na tumadóirí é Martin Dean (ar dheis).

Thosaigh sé ag tumadóireacht spóirt i 1967 agus, ag nascadh a chaitheamh aimsire le hobair, rinneadh seandálaí mara de ag an Ard-Mhúsaem Muirí i Greenwich i 1981.

Bhog sé go Cill Rímhinn ansin i 1986 chun an ADU a bhunú. Tá sé mar uaillmhian aige suirbhéireacht sonóra a dhéanamh ar an Titanic!

Is é Mark Lawrence (ar dheis) úinéir Ionad Tumadóireachta Loch Alainn ar an Caol Muile chomh maith le comhthaighdeoir i gCill Rimhinn.

Mark Lawrence
Mark Lawrence

D’fhoghlaim sé tumadóireacht i 1979 agus, tar éis dó staidéar a dhéanamh ar sheandálaíocht mhuirí san ollscoil, ghlac sé gairm bheatha san ábhar, ag speisialú i bhfeidhmiú trealaimh chianbhraiteacha ar shuímh seandálaíochta faoi uisce.

Deir sé gur tumadóir spóirt a rugadh arís é, tar éis deich mbliana anuas de bheith buailte ag an dromchla le linn oibríochtaí tumadóireachta tráchtála.

Bhunaigh Martin agus Mark ADUS in 2005 chun taighde a dhéanamh ar shuirbhéanna ardtaifigh ar longa briste, a phríomhchliant, ranna rialtais agus gníomhaireachtaí.

Taighde ar digiteach bhí léirshamhlú in Ollscoil Dhún Dé ríthábhachtach d’obair ADUS, atá anois ina chomhfhiontar idir an dá cheann.

Chris Rowland
Chris Rowland

Is Léachtóir Sinsearach le Chris Rowland (ar dheis). digiteach íomháithe ag Dundee. Is tumadóir raic díograiseach é, agus bhain sé an obair le pléisiúr nuair a chuaigh sé isteach i ADUS anuraidh.

Tá baint ghníomhach aige le taighde chun léirshamhlú na sonraí sonóra ardghléine ó longa briste a fheabhsú.

Le haghaidh tuilleadh sonraí, tabhair cuairt ar Láithreán gréasáin ADUS.

Má tá aon tuairimí nó tuairimí agat faoi na híomhánna, ba mhaith leis an bhfoireann cloisteáil uait, ag info@adus.org.uk.

@stanleysadventres #AskMark Cad iad na rudaí is mian leat gur mhaith leat a fháil amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht? #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@stanleysadventres
#AskMark Cad iad roinnt rudaí ba mhaith leat a fuair tú amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht?

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41MkJFMDEwMDIxMkRDREQ3

Cad Ar Mhian Leat A Bhí a Fhios Agat Anois Nuair a Thosaigh Tú Ag Tumadóireacht? #askmark

@jaketarren #askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat! #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@jakettarren
#askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat!

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xODVDRjcwQzY3NkIxNjYz

Conas a Choimeádtar Do Phíobán BCD roctha in áit? #askmark

#scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Cóireála Cluas ag Scuba.com: https://imp.i302817.net/Mm9qL3 Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag .com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- -------------------------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Suíomh Gréasáin: https://www .scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Léirmheasanna Fearas Scúba: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www. godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí -------------------- ----------------------------------------------- ----------- LEANANN Í AR NA MEÁIN SÓISIALTA ar Facebook: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram .com/scubadivermagazine Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid trealaimh riachtanacha go léir. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe. 00:00 Réamhrá 01:17 Ears 05:13 Scuba.com 06:05 Hydrate 08:12 Glan

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC
Cóireálacha Cluas ag Scuba.com:
https://imp.i302817.net/Mm9qL3

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.
00: 00 Réamhrá
01:17 Cluaise
05:13 Scuba.com
06:05 Hydrate
08:12 Glan

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42QTlDMjkyRjNGMEYwQzcz

Post Dive Body Care #scuba #howto

TABHAIR LIOM I dTEAGMHÁIL!

Faigh achoimre sheachtainiúil ar gach nuacht agus alt Divernet Masc scúba
Ní thugaimid spam! Léigh ár Beartas Príobháideachais le haghaidh tuilleadh eolais.


Fógra faoi
aoi

0 Comments
Inlíne Feedbacks
Féach ar gach tuairim
Trácht is déanaí
Nuacht is Déanaí

Ceangail Le Linn

0
Ba bhreá leat do chuid smaointe, déan trácht.x