Mná ag tumadóireacht: 'Tá casadh na taoide feicthe againn' 

Nuashonraithe Deiridh an 13 Meitheamh, 2024 le Steve Weinman

Bhí Stiúrthóir Sinsearach Comhshaoil ​​& Inbhuanaitheachta PADI KATIE THOMPSON i láthair ag tús an oiliúint tionscnamh Mná san Tumadóireacht de chuid na gníomhaireachta 10 mbliana ó shin agus is cosúil go léiríonn na staitisticí gur éirigh thar barr leis. Tá deimhnithe ban ag ardú níos tapúla ná teastas na bhfear – ach anois is é an dúshlán atá ann níos mó ban a thabhairt chun críche Tumadóir Tarrthála agus leibhéal gairmiúil, mar a mhíníonn sí do Steve Weinman

Mná ag Tumadóireacht: Katie Thompson
Katie Thompson

“Tar éis deich mbliana, tá athrú na taoide feicthe againn,” a deir Katie Thompson. Sin cé chomh fada atá sé ó aithníodh an tionscnamh “Mná sa Tumadóireacht”, lena n-áirítear a phríomhimeacht bliantúil Lá Tumadóireachta na mBan PADI (a thiteann ar 20 Iúil i mbliana), mar réiteach chun rannpháirtíocht na mban a mhéadú sa tionscal tumadóireachta. Seoladh an tionscnamh in 2015. 

“Nuair a chuamar isteach sna sonraí deich mbliana ó shin, bhí a fhios againn go bhféadfaimis rud éigin a dhéanamh chun bacainní a bhriseadh agus chun tumadóireacht a dhéanamh níos fáilteach do mhná,” a deir Katie. “Chuireamar san áireamh na teachtaireachtaí agus na híomhánna a bhí faoi lé mná sa tionscal tumadóireachta ar fad agus timpeall air – dá bhfeicfidís é ar fad – agus thosaigh muid ag déanamh roinnt athruithe tapa.

Mná sa Tumadóireacht

“Thosaigh PADI ag labhairt leis h agus bhí sé mar aidhm aige mná a chumhachtú i ngach áit trí cuireadh a thabhairt dóibh an domhan faoi uisce a iniúchadh. Nuair nach bhfeiceann tú do chosúlacht léirithe, bíodh sé sin bainteach le hinscne, cine, aois nó eitneachas, féadann sé an dearcadh a chruthú nach mbaineann tú leis an spás sin, nó nach mbeidh fáilte romhat ann.

“Mar sin ní chreidim go bhfuil baint ag an mbearna inscne sa tumadóireacht le drogall per se, ach níos mó ná sin roinnt fachtóirí lena n-áirítear noirm chultúrtha agus shóisialta, tuiscintí ar éilimh fhisiciúla agus ionadaíocht sa tionscal.” 

Dul ar aghaidh go leibhéal pro

Is fianaise iad na huimhreacha go bhfuil an cur chuige pearsantaithe seo ag obair, a deir Katie, le deimhnithe ban PADI ag fás níos tapúla anois ná mar a bhí ag fir. “Ach is iad na scéalta aonair faoi shaol na mban a athraíodh trí bheith i do thumadóir agus a gcéad anáil a ghlacadh faoi uisce – ón Araib Shádach go dtí na hOileáin Gili – a chuirfidh teas ar do chroí. 

“Rinne teagascóirí tumadóireachta agus ionaid tumadóireachta PADI agus ionaid saoire ar fud an domhain a gcuid féin den ghluaiseacht seo, agus tá níos mó ban de gach aois ag tumadóireacht inniu ná mar a bhí riamh.”

Mná sa Tumadóireacht

“Níl sé neamhchoitianta go sáródh deimhnithe caitheamh aimsire tumadóirí baineanna ná cinn na bhfear, ach tá níos mó oibre ag teastáil chun leanúint le fás an phobail tumadóirí baineanna ag an leibhéal gairmiúil,” a deir Katie, ag míniú nach bhfuil ach 20% ag mná faoi láthair. de ghairmithe PADI.  

“Tá an t-airgead le feiceáil anois againn le deich mbliana anuas, mar go bhfuil níos mó banphroifisiúnta PADI ag íoc as é trína gcuid paisean a iompú ina chuspóir agus ag cruthú níos mó deiseanna do thumadóirí baineanna ardú sna céimeanna.”

Mar shampla, luann sí Stiúrthóir Cúrsa Platanam PADI Kerrie Eade ó ionad tumadóireachta na RA Cluiche Tumadóireacht Turtle Aigéin, atá ag rith PADI uile-ban Teagascóir Cúrsa Forbartha (IDC) i mbliana sa Spáinn, agus PADI ina dhiaidh sin Teagascóir Scrúdú ar Lá Léim na mBan. Tá PADI ag súil le tacaíocht a thabhairt le bean Teagascóir Scrúdaitheoir.

Eispéiris dhearfacha amuigh faoin aer

Tríd an tumadóireacht, tá mná ag fáil muiníne, ag forbairt athléimneachta agus ag teacht ar chumhachtú agus iad ag brú thar na teorainneacha braite, a deir Katie. “Feicimid na focail seo ag teacht aníos arís agus arís eile ina bpoist shóisialta féin. Tá sé faighte amach ag taighde gur féidir le heispéiris dhearfacha faoin aer cur le féinluacháil na mná, lena féinmhuinín agus lena creideamh ina cumas ceannaireachta, agus cuidíonn sé freisin le “nasc sóisialta” a chothú. 

Mná sa Tumadóireacht

“Le chéile, tá mná amuigh faoin aer, thuas agus faoin dromchla, go maith don tsochaí ar an iomlán agus tá PADI bródúil as ról ceannaireachta a ghlacadh chun tacú le cothromaíocht a chruthú idir an daonnacht agus an t-aigéan.

“Faoi uisce tá an teanga chéanna á labhairt againn go léir – is í an uaillmhian is airde atá againn ná an domhan faoi uisce a dhéanamh inrochtana do chách le hiniúchadh agus le cosaint, cibé an bhfuil tú i do snorcóir, i do shaorthiománaí, i maighdean mhara nó i do thumadóir scúba.”

Ag baint úsáide as staitisticí PADI do dheimhniúcháin scúba leibhéal iontrála agus oideachais leanúnaigh amháin, is léir go bhfuil dul chun cinn faoi réir éagsúlachtaí tíreolaíocha. “Athraíonn an bhearna inscne i ndeimhnithe tumadóireachta go forleathan de réir réigiúin, le deimhnithe tumadóireachta áineasa ban ag dul ó 34.7% de na deimhnithe scúba leibhéal iontrála agus oideachais leanúnaigh san Eoraip, sa Mheánoirthear agus san Afraic (EMEA) go 43.5% san Áise san Aigéan Ciúin,” a deir. Cáit. 

“I Meiriceá, is ionann deimhnithe tumadóireachta áineasa ban agus 38.4% de na deimhnithe. Is é 40.1% an meán domhanda.” 

Mná sa Tumadóireacht

Ó seoladh an tionscnamh Mná san Tumadóireacht chun tumadóirí baineanna a ardú agus pobal tumadóireachta níos cuimsithí a chothú in 2015, tá an bhearna inscne foriomlán cúngaithe ó chóimheas 36:64 baineann le fireannach go 40:60 san iomlán. Sna trí réigiún go léir tá an bhearna inscne cúngaithe 3-4%. 

Inspioráid Mheiriceá Theas

Seasann codanna áirithe den domhan amach, áfach. “Is tír níos cothroime í an Cholóim, le roinnt úinéirí nó bainisteoirí ionaid tumadóireachta ban,” a deir Katie. “Tá na mná seo mar eiseamláirí spreagthacha, ag sárú bacainní agus ag athmhúnlú an phobail tumadóireachta – rud a d’fhág gur mná iad 42% de dheimhnithe caitheamh aimsire na Colóime. 

“Tá sé seo, ar a seal, tar éis treisiú le níos mó deimhnithe gairmiúla ban, rud a fhágann go bhfuil sé 20%, rud a chruthaigh ciorcal maith.”

“Is é an príomhfhachtóir eile ná cuimsiú na tumadóireachta mar ábhar éigeantach i roinnt ollscoileanna i dtíortha cosúil leis an tSile, rud a d’fhág gur cruthaíodh níos mó tumadóirí ban le fócas gairmiúil, agus is mná iad 26% de theastais ghairmiúla na tíre dá bharr.

Mná sa Tumadóireacht

“Is é seo, in éineacht le cumhachtú na mban, an t-aitheantas do chumais na ngairmithe ban, agus feachtais ar nós Lá Tumadóireachta na mBan PADI, anam an athraithe seo.”

Soláthraíonn an cóimheas ban le fear as gach cúigear i measc gairmithe PADI “táscaire thar a bheith tábhachtach d’éifeachtacht iomlán iarrachtaí PADI chun tionscal tumadóireachta níos cuimsithí agus níos cothroime a chruthú,” a deir Katie. 

“Tá an céatadán ag fás i gcónaí gach bliain, agus níos mó ban ag tabhairt aghaidh ar steiréitíopaí inscne chun gairmeacha rathúla a bheith acu sa tionscal tumadóireachta.

“Baineann i róil cheannaireachta ag ionad tumadóireachta nó ionad saoire PADI, nó baineannaigh a bhfuil dintiúir ghairmiúil acu, PADI san áireamh Máistir Dive go dtí an leibhéal is airde de Stiúrthóir Cúrsa PADI, infheictheacht agus ionadaíocht na mban ar fud an domhain sa spórt a ardú. 

“I dteannta a chéile feidhmíonn siad mar eiseamláirí ríthábhachtacha don chéad ghlúin eile agus tá siad ríthábhachtach chun níos mó ban a spreagadh chun tosú ag tumadóireacht agus, i bhformhór na gcásanna, chun tacú leo ar a n-aistear leanúint lena n-oideachas tumadóireachta nó an rogha a bheith acu a bheith ina ngairmí múinteoireachta.”

Iarrachtaí aonair

Mná sa Tumadóireacht

Tugann Katie sampla de thumadóir aonair a bhfuil difríocht déanta aige. “In 2009, chríochnaigh Nouf Alosaimi ón Araib Shádach a Discover Tumadóireacht Scúba (DSD) agus Oscailte Uisce Deimhniú Tumadóir sula ndéantar tumadóireacht scúba PADI Teagascóir, Tec Tumadóireacht Teagascóir, agus PADI AmbassaDiver. 

“Tá slí bheatha bainte amach aici as tumadóireacht scúba, ag tacú le hathrú comhshaoil ​​ag comhdhálacha idirnáisiúnta agus ag cur cumhachtú na mban chun cinn óna hionad tumadóireachta san Araib Shádach, Saoránach na Mara Rua. "

Ach ní i gcónaí a thosaíonn an spreagadh le tumadóir baineann. “In iarracht chomhbheartaithe aghaidh a thabhairt ar an ionadaíocht íseal de thumadóirí baineanna i Kerala na hIndia, Teagascóir PADI Joseph Daleesh agus an fhoireann thiomanta ag Ionad Tumadóireachta Aqua Leo d’eagraigh sé imeacht bunathraithe in 2023,” a deir Katie. “Thairgeadh siad eispéireas DSD moltach i linn áitiúil, agus é mar aidhm aige an paisean don tumadóireacht i measc na mban ina bpobal a adhaint. 

Mná sa Tumadóireacht

“Ag aithint a thábhachtaí atá sé an scéal a scaipeadh, chomhoibrigh siad le stáisiún raidió áitiúil chun an ceiliúradh seo ar Lá Léim na mBan a chur chun cinn.

“Tá na hiarrachtaí seo á stiúradh ag gairmithe PADI fireann agus baineann ó gach cearn den domhan, ní hamháin ar Lá Tumadóireachta na mBan ach ar feadh na bliana, ag cabhrú le héagsúlacht, cuimsitheacht agus muintearas a mhéadú sa tumadóireacht ach, níos tábhachtaí fós, ar fud an phobail.”

Lá Léim na mBan

Mar sin, cé mhéad ranníocaíochta a dhéanann an t-imeacht mhór féin chun deimhnithe a threisiú?

“Cé go bhfuil sé deacair cúis ar leith a lua, tá treocht dhearfach i ndeimhnithe ban feicthe againn ó seoladh an feachtas deich mbliana ó shin,” a deir Katie. “Tá baill PADI ar fud an domhain tar éis glacadh leis an tionscnamh agus leanann siad orthu ag óstáil imeachtaí Lá Tumadóireachta na mBan PADI ar fud an domhain gach Iúil, ar an lá tumadóireachta is cáiliúla ar domhan.”

Mná sa Tumadóireacht

Cé gur léir go bhfuil tacaíocht dhíograiseach ar fáil do Lá Tumadóireachta na mBan in go leor áiteanna ar fud an domhain, tugaim le fios, ag glacadh leis an Ríocht Aontaithe mar shampla gar don bhaile, nach bhfuil an chuma ar an scéal nach bhfuil rogha leathan imeachtaí ann le réamhamharc orthu. Divernet.

“Tá Lá Tumadóireachta na mBan tar éis glacadh leis trí imeachtaí pearsanta agus trí rannpháirtíocht ar líne/meán sóisialta ar fud an domhain – lena n-áirítear an RA,” a bhrúigh Katie ar ais. Luann sí ionad PADI 5* Dorset Tumadóireachtceiliúradh an lae ar thumadóireacht longbhriste san am atá caite, DiveUK Falmouth as maratón snorcallála 24 uair an chloig a óstáil chun airgead a bhailiú le haghaidh feasachta ailse chíche in 2023, agus Ionad Tumadóireachta na Coirnis's imeacht Léim in aghaidh smionagar a óstáil. 

“Cé go bhfuil imeachtaí fós á bpleanáil do 2024, tá ionaid tumadóireachta PADI ar nós Scúba Gorm i Somerset faoi láthair ag socrú a n-imeachtaí,” a deir Katie – mar sin beimid ag tnúth le feiceáil cé mhéad imeachtaí ar fud na Ríochta Aontaithe a bheidh le feiceáil ar na bliana seo. clár fógraí imeachtaí.

Agus an t-ionchas do mhná san tumadóireacht róshásta, nach fadhb a thuilleadh í misogyny in 2024? “Nuair a fheicimid na scéalta agus na saolta ag athrú ó mhná atá deimhnithe ar Lá Tumadóireachta na mBan, tá an chuma ar an scéal go bhfuil athrú mór tagtha ar ghlacadh inscne sa tumadóireacht,” a deir Katie.

“Cé nach scriosfaidh an tionscnamh saincheist chórasach atá fós sa tsochaí i gcoitinne, is cinnte nach gcuireann sé aon dhíspreagadh orainn. Is aistear leanúnach é a leanfaidh de bheith ag forbairt agus ag athrú le himeacht ama agus glacaimid leis an dúshlán iarracht a dhéanamh i gcónaí a bheith níos fearr ná mar a bhí inné.”

Tumadóir Tarrthála

Mná sa Tumadóireacht

Cad iad uaillmhianta PADI anois maidir leis na hinscní a chothromú? “Tá sé mar aidhm againn níos mó ban a chumasú leanúint lena n-oideachas agus a gcuid PADI a thuilleamh Tumadóir Tarrthála deimhniú. Is leibhéal chomh tábhachtach é do gach tumadóir a bhaint amach, chun muinín agus inniúlacht a fhorbairt ina scileanna féin agus a gcumas cabhrú le daoine eile nuair is gá.

“Maíonn go leor mná go bhfágann an méid a fhoghlaimíonn siad ina gcúrsa tarrthála iad ar an tumadóir is fearr is féidir leo a bheith, agus go gcothaíonn sé muinín gur fíorfhéidearthacht dóibh a bheith ina ngairmí.”

Seachas an earcaíocht, cad iad na hathruithe is suntasaí le 10 mbliana anuas? “Tá sé de chumhacht ag mná de gach aois a nglór a ardú agus ról ceannais a ghlacadh i sábháil an aigéin. Tá gluaiseacht chomhchoiteann ann chun daoine eile a spreagadh chun a bheith páirteach leo agus iad ag iarraidh tumadóireacht a dhéanamh, taisteal agus ceiliúradh a dhéanamh ar an aigéan.

Mná sa Tumadóireacht

“Tá bearna ríthábhachtach líonta ag grúpaí ban faoi stiúir na mban mar Girls That Scuba agus Scuba Diver Girls agus tá pobail tumadóireachta bunaithe acu a nascann tumadóirí ban ar fud an domhain go rathúil leis an spórt agus lena chéile.

“Leanfaimid lenár n-iarrachtaí chun an bhearna inscne a laghdú thar gach leibhéal, le fócas níos airde ar conas a spreagaimid agus a spreagaimid mná chun leanúint ar aghaidh ag tumadóireacht agus leanúint lena n-oideachas tumadóireachta. Teastaíonn níos mó eiseamláirí ban uainn ag gach leibhéal den spórt, ag spreagadh daoine eile chun tumadóireacht a thosú, a choinneáil nó a mhúineadh.”

Cliceáil ar an bpainéal thíos chun tuilleadh eolais a fháil faoi pháirt a ghlacadh i Lá Léim na mBan:

Mná sa Tumadóireacht

Chomh maith leis sin ar Divernet: CHAIN ​​NA BAN, BUAITEAS MNÁ NA BRONNTA DON TODHCHAÍ TUUMadóir RA, AN CHÉAD BHÁN CUIMHNEACHÁN Uaimh ISTEACH I Halla na Laochra, 'Maighdeana mara ag fáil spraoi': Titeann taifead doimhneachta Samhail-tumtha Go 40M

@stanleysadventres #AskMark Cad iad na rudaí is mian leat gur mhaith leat a fháil amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht? #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@stanleysadventres
#AskMark Cad iad roinnt rudaí ba mhaith leat a fuair tú amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht?

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41MkJFMDEwMDIxMkRDREQ3

Cad Ar Mhian Leat A Bhí a Fhios Agat Anois Nuair a Thosaigh Tú Ag Tumadóireacht? #askmark

@jaketarren #askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat! #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@jakettarren
#askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat!

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xODVDRjcwQzY3NkIxNjYz

Conas a Choimeádtar Do Phíobán BCD roctha in áit? #askmark

#scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Cóireála Cluas ag Scuba.com: https://imp.i302817.net/Mm9qL3 Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag .com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- -------------------------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Suíomh Gréasáin: https://www .scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Léirmheasanna Fearas Scúba: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www. godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí -------------------- ----------------------------------------------- ----------- LEANANN Í AR NA MEÁIN SÓISIALTA ar Facebook: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram .com/scubadivermagazine Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid trealaimh riachtanacha go léir. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe. 00:00 Réamhrá 01:17 Ears 05:13 Scuba.com 06:05 Hydrate 08:12 Glan

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC
Cóireálacha Cluas ag Scuba.com:
https://imp.i302817.net/Mm9qL3

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.
00: 00 Réamhrá
01:17 Cluaise
05:13 Scuba.com
06:05 Hydrate
08:12 Glan

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42QTlDMjkyRjNGMEYwQzcz

Post Dive Body Care #scuba #howto

TABHAIR LIOM I dTEAGMHÁIL!

Faigh achoimre sheachtainiúil ar gach nuacht agus alt Divernet Masc scúba
Ní thugaimid spam! Léigh ár Beartas Príobháideachais le haghaidh tuilleadh eolais.


Fógra faoi
aoi

0 Comments
Inlíne Feedbacks
Féach ar gach tuairim
Trácht is déanaí
Nuacht is Déanaí

Ceangail Le Linn

0
Ba bhreá leat do chuid smaointe, déan trácht.x