Glaonn giúiré ar an Arm maidir le teipeanna oiliúna tumadóirí

NDAC
An láithreán intíre in aice le Cas-gwent (NDAC)

Níos luaithe ar lá an tumadóireachta ar ar bhásaigh an Lance-Corporal George Partridge ag láthair tumadóireachta intíre an NDAC ceithre bliana ó shin, bhí ról ag an saighdiúir mar thumadóir neamhfhiosrach “buaite” lena chara mar tharrthálaí le linn druil éigeandála.

Bhí na sonraí tochtmhara mar chuid den fhianaise a éisteadh ag ionchoisne an ghiúiré faoi bhás an LCpl Partridge ag Cúirt Chróinéara Gloucester an tseachtain seo ón 27 Meitheamh.

Agus “fíorasc inste” mionsonraithe á sheachadadh aige seachas an achoimre ghearr caighdeánach, luaigh an cróinéir cúnta Roland Wooderson “pointí suntasacha teipe” i gcúrsa tumadóireachta an Airm a bhí an saighdiúir ag déanamh agus sa chúrsa. oiliúint dá mhaoirseoir tumadóireachta.

Ag an athbhreithniú réamh-ionchoisne bunaidh cuireadh an milleán ar bhás LCpl Partridge mar gheall ar “teipeanna córasacha”. Bhí tuarascáil chuimsitheach foilsithe ag painéal fiosrúcháin seirbhíse de chuid an Chabhlaigh Ríoga ina dhiaidh sin ag rá go raibh trealamh tumadóireachta lochtach in úsáid ag an saighdiúir. Ag cáineadh cúrsa an Airm, bhí 53 moladh déanta ag an tuarascáil sin maidir le gníomh feabhais. 

Divernet tuairiscíodh i 2019 go freastalódh giúiré sibhialta ar an ionchoisne, agus bliain ina dhiaidh sin go raibh an Aireacht Cosanta (MoD). cáineadh go mór ar an mbás ag an Fheidhmeannacht Sláinte & Sábháilteachta (FSS), atá freagrach as básanna san ionad oibre a imscrúdú.

Anois tá an giúiré ionchoisne, ag teacht ar an tátal gur easpa aeir ba chúis le bás an tsaighdiúra, tá sé faighte amach sa mheasúnú riosca don oiliúint Bhí an cúrsa neamhleor agus leag sé béim ar sheacht bpointe imní eile.

Bhí LCpl Partridge, 27, ó Yeovil, ag fónamh le 26 Innealtóir Reisimint i Perham Down, Wiltshire. Bhí sé san Arm ar feadh ocht mbliana, lena n-áirítear turas dualgais 2012 san Afganastáin, agus bhí sé pósta, ag súil lena chéad leanbh agus a leagtar ardú céime go corpartha.

Chuala an giúiré, cé go ndearna teagascóirí rátáil air mar an mac léinn is fearr ina ghrúpa, go raibh amhras ann freisin faoina sheasmhacht. Tharla cúig eachtra leighis ar leith le linn cleachtaí seasmhachta éagsúla, ach níor tugadh le fios go raibh siad seo ina bpatrún suntasach.

A iarbháis léirigh an scrúdú go raibh mion-aimhrialtacht aige nach ndearnadh diagnóis air roimhe seo ina artaire corónach ceart, agus gur tugadh “siondróm báis cairdiach tobann” mar chúis bháis ar dtús.

Léim skip

Ar an lá a fuair sé bás, Dé Luain, 26 Márta, 2018, bhí LCpl Partridge isteach sa tseachtain dheireanach de chúrsa cúig seachtaine Ardtumadóireachta Airm 2 ag suíomh intíre Gloucestershire atá dúnta anois, mar aon le 11 tumadóir faoi oiliúint eile.

Bhí na mic léinn ag súil lena 19ú tumadh sceidealta a dhéanamh go doimhneacht 21-23m, ach i gcinneadh a bheadh ​​á cheistiú ag an ngiúiré socraíodh gan é seo a dhéanamh agus dul ar aghaidh díreach chuig tumadóireacht 20, ag dul síos go dtí an dá cheann is doimhne. Héileacaptair Wessex ag 26-27m. 

Dúradh leis na tumadóirí líne achair 53m a thógáil síos agus í a rith idir líne urchar agus longbhriseadh. Chuala an giúiré go raibh an líne trí huaire níos faide ná mar ba chóir a bheith, rud a chuirfeadh riosca isteach gan ghá. 

Feistithe le sorcóirí aeir príomhúla agus cúltaca agus feistithe le aghaidh iomlán masc le córas cumarsáide raidió, shíolraigh LCpl Partridge ar líne le cara tumadóireachta Cpl Stephen Hart. Bhíothas ag súil nach nglacfadh an tasc níos mó ná 10 nóiméad. 

Dúirt maoirseoir tumadóireachta Foireann Sáirsint Justin Dolly agus roinnt finnéithe eile leis an gcúirt go raibh an córas cumarsáide chomh neamhiontaofa sin gur gnách go n-úsáidtear comharthaí rópa. Níor oibrigh na cumarsáidí le haghaidh tumadóir le linn na heachtra, eatarthu féin nó lena gcuid freastalaithe dromchla.

Bhí dhá thacar boilgeoga feicthe ag an Sáirsint Dolly agus bhí an chuma air ag am amháin go raibh an bheirt ag obair chun líne a dhícheangal. Tar éis 10 nóiméad níor tháinig aon fhreagra ar chomharthaí rópa a seoladh ag insint don bheirt fhear dromchla, a dúirt sé. 

Dúirt an saighdiúir Thomas Moore, oifigeach cumarsáide don tumadóireacht, leis an ngiúiré gur sheol LCpl Partridge dhá chomhartha rópa le linn a tumadóireachta chun tuilleadh slack a iarraidh ar an líne.

LCpl George Partridge - cuireann giúiré glaoch ar an Arm
LCpl George Partridge (MoD)

Dúirt an Tumadóir Mairnéalach Cumasach Gareth Rowley ón bhfoireann tacaíochta go raibh an héileacaptar sroichte ag LCpl Partridge agus gur sheol sé an comhartha rópa “a aimsíodh, a thosaigh agus a chríochnaigh an obair” ach rud ar bith ina dhiaidh sin. Tar éis do Cpl Hart teacht chun cinn, bhí imní ar ASD Rowley sruth leanúnach boilgeoga a fheiceáil ag moladh saorshreafa sular stop siad.

Dúirt Cpl Hart leis an ngiúiré go raibh an t-achar-líne a bhí á iompar ag na tumadóirí imithe i bhfostú ag a shliocht ach, gan a bheith in ann a chéile a chloisteáil ar an gcóras cumarsáide, d'úsáid siad comharthaí láimhe chun socrú a dhéanamh go gcoinneodh sé an líne agus go mbeidís á bheathú chuig LCpl. Partridge agus é ag snámh i dtreo an héileacaptair. 

Chaill Cpl Hart radharc a chara agus é ag dul idir dhá charraig mhóra, agus ansin ghéill sé do chomhartha rópa ag ordú dó dul suas. 

Cuireadh an tumadóir cúltaca Cpl Michael Watson chun a fheiceáil cad a tharla don L/Cpl Partridge agus d'inis sé don ghiúiré go bhfuair sé é ina luí ar a dhroim ag doimhneacht de thart ar 24m. Bhí a chuid masc, fós ag gabháil leis an hose, bhí crochta as a aghaidh. Thug sé an tumadóir gan aithne go dtí an dromchla i níos lú ná nóiméad, 17 nóiméad tar éis thús an tumadóireachta. Bhí glaonna curtha amach cheana féin ar na seirbhísí éigeandála agus ar chúnamh ar an láthair.

Fuarthas go raibh an dá sorcóir LCpl Partridge folamh. Bhí ASD Rowley ar dhuine de roinnt finnéithe a dúirt gur tugadh foláireamh d’oiliúnaithe seiceáil a dhéanamh ar na lasc-bhloic a rialaíonn sruth aeir óna gcuid sorcóirí isteach ina gcuid masks gach cúpla nóiméad, toisc go bhféadfadh cnag an dá sorcóir tosú ag sileadh láithreach, agus an tumadóir aineolach go raibh sé seo ag tarlú. Dúradh leo freisin a gcuid tomhasairí aeir a sheiceáil gach 10 nóiméad – eatramh a mheas an giúiré a bheith rófhada.

Sa druil roimh an tumadóireacht inar imir LCpl Partridge an taismeach le Cpl Hart a tharrthálaí, mheabhraigh ASD Rowley go ndearnadh seiceáil ar bhloc lasc an chéad cheann agus go bhfuarthas amach go raibh sé dúnta.

Níos suimiúla

Le linn na héisteachta, d'fhiafraigh Eliot Woolf QC, a ionadaíonn teaghlach LCpl Partridge, an raibh an t-am tumadóireachta a bhí bailithe ag na mic léinn roimhe seo ag doimhneachtaí níos mó ná 10m feistithe dóibh don tumadóireacht héileacaptair. D'aontaigh Sáirsint Dolly go ndéanfaí níos mó doimhneachta meán-raon oiliúint b'fhéidir gur chabhraigh sé leo. 

Nuair a fiafraíodh de cén fáth ar baineadh amach Léim 19, dúirt Sáirsint Dolly leis an ngiúiré ionchoisne go ndearna na hoiliúnaithe dhá thumadh níos doimhne an tseachtain roimhe sin, lena n-áirítear ceann amháin go doimhneacht 30m sa Solent. Toisc nach raibh mórán le feiceáil ag na tumadóirí ar na tumadóirí seo, measadh go raibh an cleachtadh héileacaptair níos suimiúla dóibh.

Ní raibh sé soiléir cé acu ar iarraidh an chéim i oiliúint údaraithe ag oifigeach sinsearach. Shíl an Sáirsint Dolly go ndearna sé glaoch ach ní raibh aon chuimhne ag an oifigeach i gceist agus ní raibh aon taifead gutháin ar fáil. Dhiúltaigh an sáirsint moladh go raibh brú ann deireadh a chur leis an gcúrsa go luath mar gheall ar bhanc a bhí ag teacht saoire, ag rá go leanfadh sé beag beann ar. 

Thug an giúiré chun suntais i measc na dteipeanna an t-athrú ar an gclár tumadóireachta a rinneadh gan chead, agus nár mhúin an Sáirsint Dolly ná na hoiliúnaithe conas na ríomhanna seasmhachta aeir a dhéanamh a thabharfadh le fios cé mhéad aeir níos tapúla a rithfeadh amach ar. Léim domhain, tasc-ualaithe.

Tugadh isteach úsáid táblaí den sórt sin do thumadóir Airm oiliúint go luath tar éis bháis LCpl Partridge. 

Bhí imní ar an ngiúiré mar gheall ar an gcliseadh ar chumarsáid raidió, bhí an giúiré ag iarraidh a fháil amach freisin cén fáth go raibh córas Digicom 1, a tugadh isteach do thumadóirí Airm in 2002 agus a bhí beartaithe le húsáid ar feadh suas le 15 bliana, fós in úsáid tráth an bháis. Dúirt bainisteoir tacaíochta saoil tumadóireachta an Chabhlaigh, Ian Taylor, gur tharla sé seo toisc gur fhan sé mar cheannaire margaidh agus go raibh sé “go bunúsach ar an gceann is fearr amuigh ansin”. Bhí ionad 4 anois ag Digicom 1, a dúirt sé.

Taifeadadh go foirmiúil sa dá Cháineadh Coróin a d’eisigh an FSS níos luaithe gur theip ar an MoD cloí leis an reachtaíocht sláinte agus sábháilteachta, agus gur dócha go gciontófaí é mura raibh díolúine Corónach aige. Ba é seo an smachtbhanna uasta a d’fhéadfadh FSS a chur ar an Roinn ach, trí ghlacadh leis na cáinte, bhí a sárú dualgais glactha aici cheana féin.

Sheirbheáil FSS dhá Fhógra Feabhsúcháin Corónach freisin, a bhain le teip oiliúint a chur ar gach tumadóir Airm maidir le conas seasmhacht aeir a ríomh, agus teip measúnú a dhéanamh ar an riosca go n-imeodh tumadóir as an aer.

@stanleysadventres #AskMark Cad iad na rudaí is mian leat gur mhaith leat a fháil amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht? #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@stanleysadventres
#AskMark Cad iad roinnt rudaí ba mhaith leat a fuair tú amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht?

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41MkJFMDEwMDIxMkRDREQ3

Cad Ar Mhian Leat A Bhí a Fhios Agat Anois Nuair a Thosaigh Tú Ag Tumadóireacht? #askmark

@jaketarren #askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat! #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@jakettarren
#askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat!

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xODVDRjcwQzY3NkIxNjYz

Conas a Choimeádtar Do Phíobán BCD roctha in áit? #askmark

#scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Cóireála Cluas ag Scuba.com: https://imp.i302817.net/Mm9qL3 Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag .com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- -------------------------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Suíomh Gréasáin: https://www .scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Léirmheasanna Fearas Scúba: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www. godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí -------------------- ----------------------------------------------- ----------- LEANANN Í AR NA MEÁIN SÓISIALTA ar Facebook: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram .com/scubadivermagazine Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid trealaimh riachtanacha go léir. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe. 00:00 Réamhrá 01:17 Ears 05:13 Scuba.com 06:05 Hydrate 08:12 Glan

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC
Cóireálacha Cluas ag Scuba.com:
https://imp.i302817.net/Mm9qL3

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.
00: 00 Réamhrá
01:17 Cluaise
05:13 Scuba.com
06:05 Hydrate
08:12 Glan

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42QTlDMjkyRjNGMEYwQzcz

Post Dive Body Care #scuba #howto

TABHAIR LIOM I dTEAGMHÁIL!

Faigh achoimre sheachtainiúil ar gach nuacht agus alt Divernet Masc scúba
Ní thugaimid spam! Léigh ár Beartas Príobháideachais le haghaidh tuilleadh eolais.


Fógra faoi
aoi

0 Comments
Inlíne Feedbacks
Féach ar gach tuairim
Trácht is déanaí
Nuacht is Déanaí

Ceangail Le Linn

0
Ba bhreá leat do chuid smaointe, déan trácht.x