‘Bhí mé ag éisteacht le móinéir mhara’

Chaith Isabel Key am ag snorcallú chun monatóireacht a dhéanamh ar mhóinéir mhara ar an Eilean Sgitheanach, i measc láithreacha eile ar chósta thiar na hAlban (Isabel Key, CC BY-ND)
Chaith Isabel Key am ag snorcallú chun monatóireacht a dhéanamh ar mhóinéir mhara ar an Eilean Sgitheanach, i measc láithreacha eile ar chósta thiar na hAlban (Isabel Key, CC BY-ND)

Éisteann ISABEL KEY ó Ollscoil Dhún Éideann le féarach chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a léiríonn a fhuaimdhreacha faoi uisce bithéagsúlacht

Tá cuma ghlórmhar ar chósta thiar na hAlban faoi sholas na gréine. Tá an fharraige turquoise socair ach, fiú i mí Iúil, tá sé fuar 12°C. Agus mo threalamh taifeadta, mo threalamh snorcallaithe agus mo chulaith fhliuch tiubh ag éisteacht liom, bhí mé ag éisteacht leis na créatúir mhuirí a bhfuil cónaí orthu i dtrí mhóinéir mhara mara éagsúla in Albain.

Le haghaidh mo PhD ar éiceolaíocht na mara, tá mé ag fiosrú bithéagsúlacht móinéir mhara mara na hAlban atá, faoi láthair i lár an tsamhraidh, faoi bhláth. Murab ionann agus feamainn, tá bláthanna, síolta, pailin agus fréamhacha faoi thalamh faighte ag an bplanda mara seo.

Tá móinéir fheamainn lán le gníomhaíocht. Scrapann seilidí farraige carraigeacha agus iad ag ithe algaí, itheann iasc óg ar zóplanctón beag bídeach, troideann portáin chun a gcríocha a chosaint, agus bíonn éin, rónta agus dobharchú ag seilg bia.

Tá caochún fuaimeanna ón ngnóthachtáil seo ar fad agus tá mé ag déanamh taighde ar an difríocht atá idir fuaimdhreacha an mhara – is é sin na bailiúcháin fuaimeanna atá le cloisteáil i dtimpeallacht – ag brath ar an bhfiadhúlra a chónaíonn ann.

D’fhéadfadh sé go gciallódh éisteacht le raon níos leithne fuaimeanna go bhfuil níos mó ainmhithe san fharraige agus b’fhéidir go léireodh sé móinéar feamainne níos sláintiúla agus níos bithéagsúlachtaí.

Tá móinéir mhara mara laghdú go mór mar gheall ar rith chun srutha dríodair agus cothaitheach ó thalmhaíocht, forbairt chósta, cleachtais iascaireachta millteach agus galair. Tá níos mó ná 40% dá clúdach féaraigh caillte ag an RA, b’fhéidir suas go dtí% 90 i gcomparáid le leibhéil réamhthionsclaíoch.

Ar fud an domhain, 29% d’fhéarach imithe ón 18ú haois, agus tá méadú tagtha ar an ráta laghdaithe, le thart ar 7% caillte gach bliain ó na 1990idí.

Lanna glasa féar mara, crosóg dubh tanaí
Níl sa réalt brittle ach ceann de na speicis a chónaíonn i móinéir mhara (Isabel Key, CC BY-ND)

Tá féar mara ina tábhachtach talamh póraithe d'éisc, feabhsaíonn sé cáilíocht an uisce agus feidhmíonn sé mar stór carbóin. Mar sin bíonn tionchar ag a mheath ar na créatúir mhuirí a chónaíonn laistigh den ghnáthóg, ar ainmhithe níos faide suas an bhiashlabhra agus ar shláinte an aigéin i gcoitinne.

Tá sé úsáideach fuaimdhreacha a thaifeadadh i bhfarraige mar go dtugann sé deis do thaighdeoirí cosúil liomsa créatúir a bhrath nach féidir linn a fheiceáil ó riachtanas, toisc go bhfuil siad duaithníochta nó i bhfolach, nó b’fhéidir oícheanta.

Is cúis le suaitheadh ​​íosta é freisin i gcomparáid le roinnt modhanna monatóireachta eile, agus d'fhéadfadh sé a bheith saor agus éifeachtach. Sa todhchaí, b'fhéidir go mbeidh tú in ann taifeadán a chur síos, é a phiocadh suas, roinnt halgartaim a rith agus roinnt faisnéise a fháil faoi na hainmhithe atá i láthair.


Éist le Isabel Key ag míniú na fuaimeanna atá bailithe aici in agallamh ar Podchraoladh The Conversation Weekly.


Ag gach móinéir ar a dtugaim cuairt, leag mé micreafóin faoi uisce pailme ar sheastáin agus fág mé ar ghrinneall na farraige ar feadh seachtaine iad.

Ar bhonn laethúil, déanaim snorkel síos chun físcheamara a chur in aice leis an micreafón ionas gur féidir liom an fhuaim a mheaitseáil leis an bhfíseán. Cuidíonn sé seo liom oibriú amach cén fhuaim a dhéanann ainmhí.

Móinéar féar mara glas, trealamh ceamara faoi uisce ar ghrinneall na farraige
Shocraigh Key a micreafón faoi uisce in aice le ceamara baited chun taifeadtaí fuaime a chur i gcomparáid le gearrthóga físe agus é mar aidhm fuaimeanna a mheaitseáil le créatúir atá i láthair sa ghnáthóg sin (Isabel Key, CC BY-ND)

Ar ais san oifig, tá mé ag déanamh anailíse ar mo thaifeadtaí fuaime trí úsáid a bhaint as “innéacsanna fuaimiúla”, ar tomhais iad ar chastacht an fhuaim-dhreacha. Áirítear leis sin fuaimeanna ainmhithe ach freisin tonnta, torann bád agus slabhraí múrála ag sileadh.

Ansin, déanaim measúnú ar shaibhreas fónach trí éisteacht le gearrthóga aon nóiméad amháin. Ag féachaint ar an speictream – léiriú amhairc ar na fuaimeanna seo – is féidir liom a chomhaireamh cé mhéad cineál fuaimeanna ainmhithe atá i láthair. Tógann sé sin am ach tugann sé léargas iontach.

Go dtí seo, tá 14 chineál fuaime éagsúla sainaitheanta agam a bhfuil amhras orm a bhaineann le héisc agus portáin a bhfuil cónaí orthu sa bhfarraige, chomh maith le feadóg deilf agus cad a tharlaíonn nuair a chloisim níos faide ar shiúl agus iad ag snámh thart.

Is féidir liom breathnú ar na minicíochtaí beachta (nó tuinairde) a bhíonn ag fuaimeanna ag bualadh agus na patrúin a dhéanann siad, ansin an fhuaim sin a shannadh ar bhealach níos cruinne do ghníomhaíocht ainmhí nó dhaonna.

Graf corcra le línte oráiste chun fuaimthonnta a léiriú
Léiriú amhairc é an speictream anótáilte seo de ghearrthóg fuaime a chuimsíonn fuaimeanna ó dheilfeanna, éisc agus portáin (Isabel Key, CC BY-ND)

Tá roinnt fianaise aimsithe agam maidir le sain-fhuaimdhreach mhara le fuaimeanna áirithe ag tarlú níos coitianta i bhfarraige ná i ngnáthóg ghainmheach. Déanann iasc fuaimeanna grunting, burping nó glantacháin íseal-chlaonta. Déanann portáin fuaimeanna scríobtha de chineál miotalach ard-chlaonta.

Is minic a chloisim torann popping a thagann chun bheith níos suntasaí i rith an lae. De réir mar a fhótaisintéisíonn an féar mara, go háirithe i lár an lae nuair a bhíonn an ghrian te agus geal, táirgeann an gléasra boilgeoga ocsaigine a bhailíonn ar dhromchla na lanna mara agus a pop agus iad ag bogadh isteach san uisce.

Lámhaigh faoi uisce de lanna féir, boilgeoga beaga bídeacha cruinne de ghás, tentacles beaga buí anainóim.
Tá na boilgeoga fótaisintéise le feiceáil ar dhromchla an lann mhara seo (chomh maith le hainéim nathracha) (Isabel Key, CC BY-ND)

Tá sé deacair a dhéanamh amach cén ainmhí atá ag déanamh an fhuaim sin, go háirithe toisc gur áiteanna torannacha iad ár n-aigéan. Is féidir le truailliú fuaime a bheith ina fhadhb thromchúiseach d’ainmhithe muirí a bhíonn ag brath ar fhuaim le go mairfidh siad, chun cara a aimsiú, chun nascleanúint a dhéanamh, cumarsáid a dhéanamh lena chéile nó chun bia a chuardach.

Is díol spéise é, áfach, go bhféadfadh féarach feidhmiú mar mhaolán do thruailliú torainn faoi uisce. Mar struchtúr 3D, feidhmíonn féarach mar bhacainn fhisiceach ar fhuinneamh tonnta – sin fáth amháin a bhfuil ról ríthábhachtach aige i limistéir cois cósta a chosaint ó chreimeadh.

Is féidir leis tonnta fuaime agus fiú a ionsú freisin iasc a chosaint ó deilfeanna a úsáideann macalla chun dul i dtreo a gcreach. Ní théann na deilfeanna cliceáil go han-mhaith ar an bhfarraige, mar sin is féidir le héisc a bheith níos sábháilte sa bhfoscadh slán seo d’fharraige ná san fharraige oscailte.

lanna glasa mara ar ghrinneall na farraige, iasc beag oráiste ag snámh trasna, uisce gorm
Faightear go minic go bhfuil mangach óg agus gob dhá spota ina gcónaí i measc féarach (Isabel Key, CC BY-ND)

In dhá mhóinéir, fuair mé níos mó fuaimeanna éisc agus portán san fharraige mara ná sna láithreacha gainimh a raibh mé ag déanamh comparáide ina gcoinne, díreach mar a bhíothas ag súil leis. Ach ag láthair amháin, chuala mé níos mó fuaimeanna thar an gaineamh ná mar a bhí san fharraige mara in ainneoin go raibh níos lú fiadhúlra ann. Mar sin ní gá go léirítear na leibhéil bhithéagsúlachta go díreach ag an bhfuaimdhreach.

D’fhéadfadh sé seo tarlú go páirteach mar gheall ar dhifríochtaí sa chaoi a dtaistealaíonn fuaim i ngnáthóga éagsúla. Tarchuirtear fuaim níos fusa thar ghaineamh ná trí mhara. D'fhéadfadh torthaí míthreoracha a bheith mar thoradh ar an bhfeiniméan seo nuair a bhíonn sé níos deacra iasc a chloisteáil i bhfarraige níos dlúithe, toisc go n-ionsúíonn an féar mara féin an fhuaim, fiú má tá níos mó iasc sa bhaile.

Ní mór do thaighdeoirí a bheith aireach maidir le sonraí fuaimdhreacha a léirmhíniú, agus an tionchar a bhíonn ag struchtúr na gnáthóige ar an gcaoi a gcloistear fuaimeanna a chur san áireamh. D’fhéadfadh monatóireacht fhuaimiúil a bheith níos úsáidí mar sin chun staidéar a dhéanamh ar athruithe i mbeatha ainmhithe le himeacht ama ar shuíomh amháin seachas comparáid a dhéanamh idir réimsí éagsúla.

Monatóireacht móinéir

Táthar ag súil go bhféadfar an cineál seo oibre a úsáid chun halgartaim meaisínfhoghlama a oiliúint agus ar deireadh thiar uirlis éasca le húsáid a thógáil chun monatóireacht a dhéanamh ar bhithéagsúlacht i bhfarraige agus i ngnáthóga muirí eile.

Éilíonn sin leabharlann chuimsitheach fuaimeanna. Tá sé seo ann cheana féin do dheilfeanna agus mamaigh mhara eile ach níl sé seanbhunaithe fós maidir le fuaimeanna éisc, portáin agus inveirteabraigh eile cosúil le ribí róibéis.

Is gnách go gcuirtear tús le taifeadtaí a ghlactar in uisceadán nuair a ghlactar na fuaimeanna éagsúla is féidir le gach speiceas a dhéanamh. Ansin, is féidir le braite uathoibrithe iarracht é sin a mheaitseáil le fuaimeanna a thaifeadann taighdeoirí cosúil liomsa sa réimse.

Ba cheart go gcuirfeadh sé seo ar chumas na n-eolaithe táscairí luatha ar mheath móinéir a aithint nó rath na dtionscadal athchóirithe féaraigh a thomhas.

Isabel Key (CC BY-ND)
Isabel Key ag obair (CC BY-ND)

B’fhéidir lá amháin, go socróidh eolaithe mara ar fud an domhain taifeadáin fuaime ar féidir leo gearrthóga fuaime a tharchur ó fharraigí cois cósta chuig bunachar sonraí lárnach ar líne áit a bhféadfaí anailís a dhéanamh go huathoibríoch ar fhuaimdhreacha chun sláinte aigéin a mheas.

D’fhéadfadh sé sin sonraí beagnach fíor-ama a thabhairt dúinn maidir le daonraí agus gluaiseachtaí ainmhithe, rud a chuideodh le bonn eolais a chur faoi bhearta cosanta muirí agus faoi chleachtais iascaireachta inbhuanaithe. Sin ionchas spreagúil.

EOCHAIR ISABEL ina hiarrthóir PhD san éiceolaíocht mhuirí ag an Ollscoil Dhún Éideann.

Aisghairtear an t-alt seo ó An Comhrá faoi ​​cheadúnas Creative Commons. Léigh an airteagal bunaidh.

Chomh maith leis sin ar Divernet: 5 BHEALACH CHUN CAOMHNÚ MUIRÍ A FHEABHSÚ AR FUD AN BHREATAIN, SUIRBHÉIREACHT SEAGRASS MÓR SÍOS EAGRAÍOCHTAÍ, Éiríonn le SEAGRASS IN AGHAIDH NA nOileán MHALDIBHÍ INA CHOINNEÁLA - ANSEO FÁS, TÁ TIONSCADAL SEAGRASS AG TEACHT I gCORNAIGH

@stanleysadventres #AskMark Cad iad na rudaí is mian leat gur mhaith leat a fháil amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht? #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@stanleysadventres
#AskMark Cad iad roinnt rudaí ba mhaith leat a fuair tú amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht?

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41MkJFMDEwMDIxMkRDREQ3

Cad Ar Mhian Leat A Bhí a Fhios Agat Anois Nuair a Thosaigh Tú Ag Tumadóireacht? #askmark

@jaketarren #askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat! #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@jakettarren
#askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat!

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xODVDRjcwQzY3NkIxNjYz

Conas a Choimeádtar Do Phíobán BCD roctha in áit? #askmark

#scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Cóireála Cluas ag Scuba.com: https://imp.i302817.net/Mm9qL3 Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag .com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- -------------------------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Suíomh Gréasáin: https://www .scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Léirmheasanna Fearas Scúba: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www. godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí -------------------- ----------------------------------------------- ----------- LEANANN Í AR NA MEÁIN SÓISIALTA ar Facebook: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram .com/scubadivermagazine Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid trealaimh riachtanacha go léir. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe. 00:00 Réamhrá 01:17 Ears 05:13 Scuba.com 06:05 Hydrate 08:12 Glan

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC
Cóireálacha Cluas ag Scuba.com:
https://imp.i302817.net/Mm9qL3

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.
00: 00 Réamhrá
01:17 Cluaise
05:13 Scuba.com
06:05 Hydrate
08:12 Glan

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42QTlDMjkyRjNGMEYwQzcz

Post Dive Body Care #scuba #howto

TABHAIR LIOM I dTEAGMHÁIL!

Faigh achoimre sheachtainiúil ar gach nuacht agus alt Divernet Masc scúba
Ní thugaimid spam! Léigh ár Beartas Príobháideachais le haghaidh tuilleadh eolais.


Fógra faoi
aoi

0 Comments
Inlíne Feedbacks
Féach ar gach tuairim
Trácht is déanaí
Nuacht is Déanaí

Ceangail Le Linn

0
Ba bhreá leat do chuid smaointe, déan trácht.x