Níl an chuid is mó de bhearta cosanta mara ag obair

Tá clú agus cáil ar Pháirc Mara Ningaloo san Astráil mar gheall ar a daonra siorcanna míolta móra (Mattia Valente).
Tá clú agus cáil ar Pháirc Mara Ningaloo san Astráil mar gheall ar a daonra siorcanna míolta móra (Mattia Valente).

Tá gá le cur chuige nua, níos solúbtha, a deir PETER JS JONES ó UCL

Téann an raidió isteach sa saol ar bhád beag amach ó thrá idyllic i bPáirc Mara Ningaloo, Iarthar na hAstráile. Tá beirt iascairí áineasa ag iarraidh breith ar emperors spangled luachmhar i limistéar tearmainn, áit a bhfuil sé ceaptha cosc ​​a chur ar an iascaireacht ar fad, chun cuidiú leis an iasc seo a chosaint ó ró-iascaireacht.

Tá iascaire áineasa níos faide síos an chósta ag baint úsáide as a raidió chun daoine eile a chur ar an eolas faoi mhaoir na páirce mara atá le teacht i mbád patróil. Déanann an bheirt iascairí a gcuid slata a staonadh go socair, cumhacht suas an t-inneall mór lasmuigh agus an mótar amach ón gcrios tearmainn.

Faoin am a shroicheann na maoir, tá cuma shuaimhneach ar gach rud. An scéal seo léiríonn sé cé chomh dúshlánach is féidir leis a bheith tp fiadhúlra na mara a chosaint ó éifeachtaí dochracha uaireanta gníomhaíochtaí daonna, amhail iascaireacht.

Tá beagnach gach tír ar domhan ag iarraidh sprioc dhlíthiúil a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta a bhaint amach chun 30% dá limistéar talún agus farraige a chosaint faoi ​​2030. Bealach tábhachtach chun an sprioc seo a bhaint amach is ea limistéir mhuirí faoi chosaint (MPAanna) a bhunú, mar pháirceanna muirí. Ach caithfidh siad a bheith éifeachtach chun éifeachtaí diúltacha gníomhaíochtaí daonna a laghdú, chomh maith le bheith cothrom le daoine áitiúla chun srianta iomarcacha a sheachaint.

Tá imní ann go bhféadfadh an rás chun níos mó MPA nó anaclanna dúlra faoi uisce a chruthú a bheith ag tarraingt rialtais ó na dúshláin a bhaineann le cinntiú go bearta caomhnaithe atá chomh éifeachtach agus is féidir le laghdú cothrom a dhéanamh ar an dochar ó ghníomhaíochtaí daonna atá ina bhagairt ar fhiadhúlra na mara, amhail iascaireacht agus turasóireacht.

Iniúchadh a dhéanamh ar bhealaí éagsúla chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dá leithéid, ár gcuid taighde measúnú ar éifeachtacht 50 MPA i 24 tír, ó Eacuadór go Madagascar agus Vítneam.

Rinneamar comparáid idir láidreachtaí agus laigí na mbeart éagsúil caomhantais chun fiadhúlra na mara a chosaint trí úsáid a bhaint as 36 “dreasacht rialaithe”. Áirítear orthu sin cúiteamh airgeadais a sholáthar, cuntasacht dhlíthiúil a éileamh agus grúpaí áitiúla a bhunú a spreagann rannpháirtíocht an phobail i bplé, i gcinntí agus i dtaighde gaolmhar.

Ag obair le 70 taighdeoir ó thíortha éagsúla, chuireamar agallamh ar thart ar 20 duine a raibh baint acu le gach ceann de na 50 MPA, ó iascairí go hoibreoirí turasóireachta agus úsáideoirí áineasa farraige. Rinneamar anailís freisin ar bhearta caomhnaithe mara féachaint conas éifeachtach a bhí siad agus gníomhaíochtaí a breathnaíodh ó lá go lá ar an gcósta.

Bhí sé mar aidhm againn tuiscint a fháil ar conas a bhraitheann daoine éifeachtacht cuid de na bearta caomhnaithe muirí seo agus a dtuairimí a fhiosrú faoi na gníomhaíochtaí, amhail iascaireacht, a d’fhéadfaí a bhainistiú níos fearr.

Is príomh-cheann scríbe snorcallaithe é Crios Tearmann Mandu san Astráil agus spreagann an cúlchiste cuairteoirí chun breathnú, gan teagmháil a dhéanamh agus iad ag snámh (Peter Jones, CC BY-ND)
Is príomh-cheann scríbe snorcallaithe é Crios Tearmann Mandu san Astráil agus spreagann an cúlchiste cuairteoirí chun breathnú, ná teagmháil a dhéanamh agus iad ag snámh (Peter Jones, CC BY-ND)

Scóráil na 50 MPA meán íseal de 2/5 maidir le héifeachtacht. Bhí go leor beart caomhnaithe cosanta i bhfeidhm ar pháipéar ach ní raibh siad éifeachtach chun an tionchar dochrach a bhaineann le gníomhaíochtaí áirithe daonna chun fiadhúlra na mara a chosaint a laghdú.

Léiríonn sé seo an gá atá leis na MPAanna seo difríocht níos inláimhsithe a dhéanamh, seachas a bheith díreach mar a lán téarma "páirceanna páipéir" atá ann i dtéacsanna dlí ach nach bhfuil i ndáiríre go praiticiúil.

Deimhníonn ár dtaighde nach bhfuil aon eochair amháin le rathúlacht - is fearr a oibríonn teaglaim éagsúla de bhearta caomhnaithe chun éifeachtúlacht a fheabhsú in áiteanna éagsúla.

Treocht iomlán shoiléir amháin ná gur tháinig laghdú níos mó ar éifeachtaí na hiascaireachta, na turasóireachta agus gníomhaíochtaí daonna eile de bharr meascán níos éagsúla de chur chuige bainistíochta.

Dul i ngleic le hiascaireacht mhídhleathach

In Iarthar na hAstráile, léiríonn páirceanna mara Ningaloo agus Shark Bay conas is féidir é seo a bheith déanta go measartha maith éifeachtaí diúltacha a laghdú agus fiadhúlra na mara a chaomhnú níos fearr. Anseo, cuireann oifigigh iascaigh srianta dlíthiúla i bhfeidhm ar iascaireacht áineasa, rud a d’fhág gur éirigh le roinnt daonraí a raibh ró-iascaireacht á ndéanamh orthu roimhe seo a aisghabháil, ar nós sraoilleán bándearg, agus méaduithe ar ghabhálacha iascaireachta áineasa.

Ach féadann sé a bheith dúshlánach iascaireacht mhídhleathach a chosc i tearmainn iargúlta gan tógaint, mar a léiríonn an cás thuas. Gearrtar fíneáil ar iascairí áineasa a ghabhtar ag sárú na rialacha, ach is minic nach leor na pionóis sheasta sin chun tuilleadh iascaireachta mídhleathach a dhíspreagadh.

Déantar faireachas ar fhiadhúlra mara, go háirithe do shiorcanna míolta móra agus deilfeanna bolgshrónacha, a bhainistiú trí líon teoranta ceadúnas chun báid turas a oibriú.

Tá coinníollacha dlí chun suaitheadh ​​do shiorcanna míolta móra agus deilfeanna a chosc ceangailte leis na ceadúnais seo, arna bhforfheidhmiú ag soithí a bhíonn ag faire go hiomaíoch ar oibríochtaí a chéile, le súil go bhféadfaidh siad ceadúnais faireachais fiadhúlra breise a fháil. Cuidíonn faireachas satailíte agus patróil maoir le monatóireacht a dhéanamh ar shoithí faire fiadhúlra.

Breathnaigh ar chaomhnú an príomhtheachtaireacht do chuairteoirí ar pháirc mhuirí Ningaloo (Peter Jones, CC BY-ND)
Breathnaigh ar chaomhnú an príomhtheachtaireacht do chuairteoirí ar pháirc mhuirí Ningaloo (Peter Jones, CC BY-ND)

Cuireann páirceanna mara Ningaloo agus Shark Bay chun cinn freisin cothrom na féinne do mhuintir na háite. Tá meas ar shlite beatha traidisiúnta na hAstráile bundúchasacha agus foghlaimítear óna dtuiscint ar éiceachórais a ghintear thar na glúnta go leor.

Tá siad fostaithe mar mhaoir agus oifigigh taighde do na páirceanna. Tá coiste ag gach ceann den dá pháirc seo a dhéanann foráil do rannpháirtíocht i bplé agus i gcinntí ó dhaoine áitiúla a dhéanann ionadaíocht thar ceann leasanna éagsúla, lena n-áirítear hAstráiligh bhundúchasacha.

Tá éiceachórais níos athléimní i leith tionchar gníomhaíochtaí daonna má thacaíonn siad le réimse níos leithne éagsúlacht speiceas. Léiríonn MPAanna córais chasta shóisialta agus éiceolaíochta, gach ceann ag idirghníomhú ar bhealaí éagsúla le daoine áitiúla i bpobail chósta.

Léiríonn ár dtaighde nach bhfuil aon mhéid amháin ann a oireann do chách réiteach. Tá samplaí dea-chleachtais ann, mar pháirceanna mara Ningaloo agus Shark Bay, ach fiú níl siad foirfe, mar a léiríonn an dúshlán a bhaineann le hiascaireacht mhídhleathach. Agus b'fhéidir nach n-oibreoidh an rud a oibríonn i gcás amháin i gcás eile.

Léiríonn ár dtaighde freisin Chun 30% dá gcuid talún agus farraige a chosaint go rathúil faoi 2030, gur cheart do rialtais agus do dhaoine áitiúla cineálacha éagsúla cur chuige bainistíochta a úsáid i dteannta a chéile, seachas réiteach amháin is fearr a lorg go neamhréadúil.

Is í an eochair don athléimneacht ná éagsúlacht, idir speicis in éiceachórais agus bearta caomhnaithe i gcórais bhainistíochta limistéir faoi chosaint.

Peadar JS Jones ina Ollamh Emeritus le Rialachas Comhshaoil ​​ag UCL (Coláiste na hOllscoile Londain). Tá níos mó ná 30 bliain caite aige i mbun taighde idirdhisciplíneach ar rialachas úsáidí daonna acmhainní mara, go háirithe maidir le MPAanna agus pleanáil spásúlachta mara.

Aisghairtear an t-alt seo ó An Comhrá faoi ​​cheadúnas Creative Commons. Léigh an airteagal bunaidh.

Chomh maith leis sin ar Divernet: PÁIRCEANNA PÁIPÉIR: 'DÁ THrian de MPAS NEAMHÉIFEACHTÚIL', CÁS DÚNTA? IS É AN FHEIDHMIÚ MPA DIANTA WIN-WIN, STAIDÉAR SOCORRO Súil le CRITICIÚIR MPA a chur ina dtost, Cosc ar Thrádáil Bun i 4 MPAS RA

@stanleysadventres #AskMark Cad iad na rudaí is mian leat gur mhaith leat a fháil amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht? #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@stanleysadventres
#AskMark Cad iad roinnt rudaí ba mhaith leat a fuair tú amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht?

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41MkJFMDEwMDIxMkRDREQ3

Cad Ar Mhian Leat A Bhí a Fhios Agat Anois Nuair a Thosaigh Tú Ag Tumadóireacht? #askmark

@jaketarren #askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat! #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@jakettarren
#askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat!

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xODVDRjcwQzY3NkIxNjYz

Conas a Choimeádtar Do Phíobán BCD roctha in áit? #askmark

#scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Cóireála Cluas ag Scuba.com: https://imp.i302817.net/Mm9qL3 Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag .com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- -------------------------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Suíomh Gréasáin: https://www .scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Léirmheasanna Fearas Scúba: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www. godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí -------------------- ----------------------------------------------- ----------- LEANANN Í AR NA MEÁIN SÓISIALTA ar Facebook: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram .com/scubadivermagazine Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid trealaimh riachtanacha go léir. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe. 00:00 Réamhrá 01:17 Ears 05:13 Scuba.com 06:05 Hydrate 08:12 Glan

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC
Cóireálacha Cluas ag Scuba.com:
https://imp.i302817.net/Mm9qL3

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.
00: 00 Réamhrá
01:17 Cluaise
05:13 Scuba.com
06:05 Hydrate
08:12 Glan

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42QTlDMjkyRjNGMEYwQzcz

Post Dive Body Care #scuba #howto

TABHAIR LIOM I dTEAGMHÁIL!

Faigh achoimre sheachtainiúil ar gach nuacht agus alt Divernet Masc scúba
Ní thugaimid spam! Léigh ár Beartas Príobháideachais le haghaidh tuilleadh eolais.


Fógra faoi
aoi

0 Comments
Inlíne Feedbacks
Féach ar gach tuairim
Trácht is déanaí
Nuacht is Déanaí

Ceangail Le Linn

0
Ba bhreá leat do chuid smaointe, déan trácht.x