5 bhealach chun caomhnú mara a fheabhsú timpeall na Breataine Bige

Fáinne iontach ag Firestone Bay, Plymouth (Keith Hiscock, CC BY-ND)
Fáinne iontach ag Firestone Bay, Plymouth (Keith Hiscock, CC BY-ND)

Tá dornán moltaí curtha le chéile ag KEITH HISCOCK ó Chumann Bitheolaíochta na Mara

Tá an saol muirí sna farraigí timpeall na Breataine ilghnéitheach: ó na anemóin ildaite i linnte carraige go dtí na siorcanna ollmhóra. Tá ár n-aigéan tábhachtach go sóisialta agus go heacnamaíoch – cuireann siad bia sláintiúil agus acmhainní eile ar fáil dúinn, téann siad chun leasa ár meabhairshláinte agus ár bhfolláine coirp, agus cuireann siad deiseanna áineasa gan deireadh ar fáil, ó iascaireacht go spóirt uisce.

Spriocanna domhanda na NA chun 30% de na domhan a chosaint aigéin faoi 2030 níos mó limistéar muirí cosanta (MPAanna) a bhunú.

Braitheann caomhnú na bithéagsúlachta ar thuiscint ar an gcaoi a n-oibríonn timpeallacht, cad a d’fhéadfadh bagairt a dhéanamh ar a gnáthóga agus a speicis agus ar an mbealach is fearr chun an méid a ndearnadh damáiste dó a athchóiriú.

Mar eolaí mara atá ag obair sa réimse seo le breis agus cúig scór bliain, is cúis imní dom, cé go bhfuil rath áirithe léirithe ag caomhnú mara ar fud na Breataine, go bhfuil go leor de na huirlisí atá in úsáid inniu neamhábhartha, briste, maol nó in easnamh.

Seo cúig bhealach chun caomhnú bithéagsúlachta mara a fheabhsú timpeall na Breataine:

1. Déan athmhachnamh ar nascacht

Is minic a dhéanann comhairleoirí caomhnaithe mara tagairt do “faid nascachta” – ag cinntiú go mbeidh speicis in ann bogadh idir láithreacha nó iad a athchoilíniú, go háirithe ar leithligh. limistéir faoi chosaint mhuirí.

Ar talamh, conairí fiadhúlra is limistéir iad mar fhálta sceach a nascann gnáthóga agus speicis le chéile. Mar sin féin, is meán sreabhán í an fharraige trína bhféadfaidh ainmhithe muirí taisteal. Is féidir le speicis a théann ar imirce (lena n-áirítear ina gcéimeanna óga mar larbhaí) snámh nó sruth tríd an uisce. Mar sin ní gá gnáthóga sceireacha iargúlta, mar shampla, a cheangal go fisiciúil mar b'fhéidir go mbeadh orthu a bheith ar an talamh.

Tá gnéithe nascachta tábhachtach, áfach, i gcás ina bhfuil limistéir pórúcháin, bheathaithe nó scíthe ar leith do speiceas, nó nuair a bhíonn an fhéidearthacht ann d'aisghabháil ó dhamáiste nó caillteanas á mheas.

spúinsí oráiste ildaite ar ghrinneall na farraige liath faoi uisce
Saol muirí annamh, gann agus íogair i gceann de Chrios Caomhnaithe Mara Oileáin Scilly nach bhfuil liostaithe ach gliomaigh spíonacha agus carraig idirthaoideach fuinnimh mheasartha le haghaidh cosanta (Keith Hiscock, CC BY-ND)

Ní gá tosaíocht chomh hard a thabhairt do nascacht agus a dhéantar ar an talamh – sábhálfar am agus seachnófar dearadh míchuí MPAanna má ghlactar leis seo. líonra. D'fhéadfaí méadú a dhéanamh ar ainmniú na láithreacha ina dtarlaíonn speicis agus gnáthóga faoi bhagairt má ligtear siar coincheap na ngréasán.

2. Athmhachnamh ar inmharthanacht

Inmharthanacht, sa chás seo, Tagraíonn an cumas de speiceas muirí chun cónaí, fás agus atáirgeadh i MPA. Athróidh méid limistéir chosanta de réir comhthéacs mar sin ní bhíonn íosmhéid socraithe inaistrithe i gcónaí chuig gach speiceas nó gnáthóg.

Mar shampla, bíonn anemóin nó coiréil atá ceangailte le sceir bheag ag brath ar an gcolún uisce le haghaidh cothaitheach agus ní gá ach an limistéar sin a chosaint, ach d’fhéadfadh go mbeadh críoch sealgaireachta níos mó ag teastáil ó iasc atá ag bogadh thart.

Mar gheall ar dhrochúsáid an eolais atá againn cheana faoin gcaoi a mhair agus a n-éiríonn le créatúir mhuirí, socraíodh íosteorainneacha MPAanna – ach uaireanta bheadh ​​limistéir níos lú inmharthana agus fiúntach.

Mar shampla, Oileán Lundy i Muir Mhuir nIocht ina chrios scoir rathúil (limistéar nach bhfuil aon iascaireacht ceadaithe ann) ach, nach bhfuil ach 4km ar fad ann, ní chomhlíonann sé an t-íosriachtanas 5km le bheith aicmithe mar limistéar muirí ardchosanta i Sasana. chosaint is déine is féidir.

Mar sin úsáid níos fearr a bhaint as tá eolas eolaíoch ag teastáil bearta caomhnaithe a oiriúnú de réir riachtanais na speiceas agus na ngnáthóg sonrach atá á gcosaint.

3. Déan measúnú níos cruinne ar bhagairtí

Tá liostaí tagartha de dhíth ar chomhairleoirí rialtais agus údaráis cheadúnúcháin de speicis agus de ghnáthóga atá neamhchoitianta, gann, a bhfuil luach orthu nó íogair do bhrúnna a eascraíonn as gníomhaíochtaí daonna.

D’fhéadfadh gníomhaíocht dhaonna amháin a bheith ina bagairt thromchúiseach do speiceas mara amháin ach ní bagairt mhór ar speiceas eile. Ní mór measúnú a dhéanamh ar leibhéal na bagartha – an méid riosca don fhiadhúlra muirí mar gheall ar dhreidireacht nó trálaeireacht – a bheith bunaithe ar an bhfianaise eolaíoch is déanaí agus ar an gcineál cur chuige córasach a d’fhorbair an Chomhairle. Líonra Faisnéise Beatha Mara bunachar sonraí.

Gnáthóga is mó (60%) sa an tAtlantach thoir thuaidh 1083/2006 ón gComhairle go mainnítear iad a mheas maidir le cosaint ó ghníomhaíochtaí daonna mar gheall ar easpa sonraí ar mheath an daonra, ar raon geografach nó ar ghanntanas speiceas gaolmhar.

tumadóir i wetsuit faoi uisce, ag snámh thar farraige ar ghrinneall na farraige ghainmheach, aigéan gorm
Theip ar an leaba mhara mhara ag Skomer a bheith cáilithe mar ghné shainithe toisc go raibh sé níos lú ná an t-íosmhéid sonraithe (Blaise Bullimore, CC BY-ND)

Is breithniú úsáideach í annamhtacht ach ní mór catalóg na speicis atá tearc go náisiúnta a foilsíodh go deireanach i 1996. Ó shin i leith, tá raon speiceas an Atlantaigh Thoir Thuaidh leathnaithe go dtí an Bhreatain (cosúil leis an bhfáinne caol) agus tá cur síos ar speicis nua san eolaíocht.

Ní mór éagsúlachtaí i stair bheatha na speiceas a chur san áireamh freisin agus méid an bhagairt á meas agus measúnú a dhéanamh ar níos mó speiceas agus gnáthóg. íogaireacht or do-athsholáthair.

Bíonn freagraí éagsúla ag teastáil ó ainmhithe a bhfuil saolréanna codarsnacha acu. Tá roinnt larbhaí gearrshaolach agus fásann go tapa, tá cuid eile acu le saol fada agus ag fás go mall, agus scaipeann cuid acu go forleathan. Ní mór na héagsúlachtaí seo a mheas.

Sáraíodh go mór saincheisteanna a bhaineann le heaspa sonraí trí bhíthin an Gnéithe Muirí Tábhachtacha Náisiúnta tionscnamh agus liosta sainithe den chéad uair i 2003 – ní mór an tionscnamh seo a aiséirí agus a nuashonrú go rialta.

4. An gá atá le ceadúnú a laghdú

D'aontaigh roinnt eolaithe liom gur minic a bhíonn nósanna imeachta casta agus am-íditheacha ceadúnaithe i gceist le maorlathas iomarcach, ag an Eagraíocht um Bainistíocht Mara go háirithe, a d'fhéadfadh staidéir eolaíocha a chuireann bonn eolais faoi chaomhnú a bhac.

Thóg sé 102 lá le próiseáil a dhéanamh ar m'iarratas féin chun capaill mhara a bhreathnú agus a ghrianghrafadh. Teastaíonn níos mó treorach agus níos lú ceadúnaithe ó thionscadail chaomhnaithe mara.

5. Bainistíocht a fheabhsú

Is minic a fheictear Limistéir Chosanta Mhuirí mar línte díreacha ar léarscáil gan córais bhainistíochta. Teastaíonn plean bainistíochta soiléir do gach ceann acu a shainaithníonn na speicis agus na gnáthóga go léir a dteastaíonn cosaint uathu sa láthair sin.

Leanadh le roinnt cur chuige le déanaí agus tá siad geallta: an cur chuige suíomh iomlán a bhreithníonn sláine an láithreáin ina iomláine, ní gnéithe ainmnithe amháin, agus Limistéir Mhuirí Ardchosanta toirmeasc a chur ar ghníomhaíochtaí eastóscacha (iascaireacht go príomha) agus millteach (cosúil le dreidireacht), rud a fhágann nach gceadaítear ach leibhéil neamhdochar de ghníomhaíochtaí eile amhail spóirt uisce áineasa.

Tá sé in am uirlisí nach n-oibríonn a chaitheamh amach, na cinn mhaol a ghéarú, cinn tréigthe ach éifeachtacha a athbhunú agus uirlisí nua a chruthú. Ní mór liostaí, bunachair shonraí agus láithreáin ghréasáin a nuashonrú i gcónaí le faisnéis atá sothuigthe - fiú ag neamheolaithe.

I ndeireadh na dála, tá monatóireacht níos comhsheasmhaí ar staid ár bhfarraigí mar bhonn agus mar thaca ag rathúlacht chaomhnaithe na mara.

KEITH HISCOCK ina Chomhalta Comhlach ag an Cumann Bitheolaíochta na Mara.

Aisghairtear an t-alt seo ó An Comhrá faoi ​​cheadúnas Creative Commons. Léigh an airteagal bunaidh

Chomh maith leis sin ar Divernet: SÉASÚIN SA MHÓR, BRONNTANAIS DO THIMÉADÓIRÍ – LEABHAIR A FHÓIR do GACH blas, Faigheann BOB FORSTER bás, ceannródaí scúba na Breataine

@stanleysadventres #AskMark Cad iad na rudaí is mian leat gur mhaith leat a fháil amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht? #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@stanleysadventres
#AskMark Cad iad roinnt rudaí ba mhaith leat a fuair tú amach sular thosaigh tú ag tumadóireacht?

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41MkJFMDEwMDIxMkRDREQ3

Cad Ar Mhian Leat A Bhí a Fhios Agat Anois Nuair a Thosaigh Tú Ag Tumadóireacht? #askmark

@jaketarren #askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat! #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- ----------------------------------------------- ---------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Láithreán Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Fearas Scúba Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Láithreán Gréasáin: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí ------------------------------------ -------------------------------------------- Lean Linn ar na Meáin Shóisialta Facebook : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Táimid i gcomhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https ://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

@jakettarren
#askmark, Heyo! Éisteoir fadtréimhseach, glaoiteoir céaduaire, srl. Chuaigh mé le BP/W do mo chéad sraith agus tá an-deacair agam an t-insilitheoir cumhachta a choinneáil ar mo ghualainn; coinníonn an píobán rocach ag sileadh amach as mo ghualainn agus ag éirí casta nó díreach ag críochnú suas taobh thiar den chúlphláta agus ag crochadh síos chúl an tsciatháin. An bhfuil rud éigin is féidir liom a chur le mo leas a bhaint as chun é a choinneáil in áit? Níl mé ag iarraidh é a cheangal leis an bhfáinne D mar ní bheinn in ann é a ardú chun díbhoilsciú. Tá mé ag baint úsáide as an sciathán DGX Gears saor le haghaidh tagartha. Go raibh maith agat!

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xODVDRjcwQzY3NkIxNjYz

Conas a Choimeádtar Do Phíobán BCD roctha in áit? #askmark

#scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Cóireála Cluas ag Scuba.com: https://imp.i302817.net/Mm9qL3 Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join Ceannacháin Gear: https://www.scubadivermag .com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- -------------------------------------- ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN Suíomh Gréasáin: https://www .scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Léirmheasanna Fearas Scúba: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Leideanna & Comhairle, Suíomh Gréasáin Tuairiscí Taistil: https://www. godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí -------------------- ----------------------------------------------- ----------- LEANANN Í AR NA MEÁIN SÓISIALTA ar Facebook: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram .com/scubadivermagazine Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid trealaimh riachtanacha go léir. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal. Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe. 00:00 Réamhrá 01:17 Ears 05:13 Scuba.com 06:05 Hydrate 08:12 Glan

#scuba #scubadiving #scubadiver
NAISC
Cóireálacha Cluas ag Scuba.com:
https://imp.i302817.net/Mm9qL3

Bí i do lucht leanúna: https://www.scubadivermag.com/join
Ceannacháin Fearas: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
ÁR LÁITHREÁN GRÉASÁIN

Suíomh Gréasáin: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tumadóireacht Scúba, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Léirmheasanna Scuba Gear
Suíomh Gréasáin: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, Leideanna & Comhairle, Tuairiscí Taistil
Suíomh Gréasáin: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show sa Ríocht Aontaithe
Suíomh Gréasáin: https://www.rorkmedia.com ➡️ Le haghaidh fógraíochta laistigh dár mbrandaí
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LEANAS SA MHEÁIN SHÓISIALTA

Aimsir: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Déanaimid comhpháirtíocht le https://www.scuba.com agus https://www.mikesdivestore.com le haghaidh do chuid bunriachtanacha trealaimh. Smaoinigh ar an nasc cleamhnaithe thuas a úsáid chun tacú leis an gcainéal.

Níl an fhaisnéis san fhíseán seo beartaithe ná intuigthe le bheith in ionad Oiliúint ghairmiúil SCUBA. Tá an t-ábhar go léir, lena n-áirítear téacs, grafaicí, íomhánna agus faisnéis, atá san fhíseán seo chun críocha faisnéise ginearálta amháin agus ní thagann sé in ionad oiliúna ó Theagascóir Tumadóireachta cáilithe.
00: 00 Réamhrá
01:17 Cluaise
05:13 Scuba.com
06:05 Hydrate
08:12 Glan

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42QTlDMjkyRjNGMEYwQzcz

Post Dive Body Care #scuba #howto

TABHAIR LIOM I dTEAGMHÁIL!

Faigh achoimre sheachtainiúil ar gach nuacht agus alt Divernet Masc scúba
Ní thugaimid spam! Léigh ár Beartas Príobháideachais le haghaidh tuilleadh eolais.


Fógra faoi
aoi

0 Comments
Inlíne Feedbacks
Féach ar gach tuairim
Trácht is déanaí
Nuacht is Déanaí

Ceangail Le Linn

0
Ba bhreá leat do chuid smaointe, déan trácht.x